เนื้อเพลง Right Before Your Eyes คำอ่านไทย Hoobastank

When the doors shut don’t worry bout me,
( เว็น เดอะ ดอร์ ชั๊ท ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท มี ,)
It’s not attention that I want from you.
(อิทซ น็อท แอ็ทเทนฌัน แดท ไอ ว้อนท ฟรอม ยู)
Need you to trust, who I’m gonna be,
(นี๊ด ยู ทู ทรัสท , ฮู แอม กอนนะ บี ,)
And in everything I’m going to do.
(แอนด์ อิน เอ๊วี่ติง แอม โกอิ้ง ทู ดู)
Cause I’m not afraid of what I don’t know
(ค๊อส แอม น็อท อะเฟรด อ็อฝ ว๊อท ไอ ด้อนท์ โนว์)
For understanding is all that I yearn.
(ฟอร์ อันเดิซแทนดิง อีส ซอร์ แดท ไอ เยิน)
What is for sure is I’m gonna go,
(ว๊อท อีส ฟอร์ ชัวร์ อีส แอม กอนนะ โก ,)
I’m going to live and I’m going to learn.
(แอม โกอิ้ง ทู ไล้ฝ แอนด์ แอม โกอิ้ง ทู เลิร์น)
And I know there will be mistakes that I will make.
(แอนด์ ดาย โนว์ แดร์ วิล บี มิสเท้ค แดท ไอ วิล เม้ค)
But, I know that none are worse than chances I don’t take.
(บั๊ท , ไอ โนว์ แดท นัน อาร์ เวิ๊ร์ส แฑ็น แช้นซํ ซาย ด้อนท์ เท้ค)

Right Before your eyes I am changing, changing.
(ไร๊ท บีฟอร์ ยุร อาย ซาย แอ็ม เช้งจิ้นส , เช้งจิ้นส)
You laugh on the inside, I am changing, changing.
(ยู ล๊าฟ ออน ดิ อิ๊นไซด์ , ไอ แอ็ม เช้งจิ้นส , เช้งจิ้นส)

When the door shuts, shuts finally.
(เว็น เดอะ ดอร์ ชั๊ท , ชั๊ท ไฟแน็ลลิ)
A new person that I have become.
(อะ นิว เพ๊อร์ซั่น แดท ไอ แฮ็ฝ บีคัม)
I’ll follow my heart to my destiny.
(อิลล ฟ๊อลโล่ว มาย ฮาร์ท ทู มาย เดซทินิ)
Living in fear and the sorrow is done.
(ลีฝอิง อิน เฟียร์ แอนด์ เดอะ ซ๊อโร่ว อีส ดัน)
There will be no more feeling that I know.
(แดร์ วิล บี โน โม ฟีลอิง แดท ไอ โนว์)
I will surround my self with things that help me grow, grow.
(ไอ วิล เซอร์ราวนด์ มาย เซลฟ์ วิธ ทริง แดท เฮ้ลพ มี โกรว์ , โกรว์)

Right Before your eyes I am changing, changing.
(ไร๊ท บีฟอร์ ยุร อาย ซาย แอ็ม เช้งจิ้นส , เช้งจิ้นส)
You laugh on the inside, I am changing, changing.
(ยู ล๊าฟ ออน ดิ อิ๊นไซด์ , ไอ แอ็ม เช้งจิ้นส , เช้งจิ้นส)

When the door shuts don’t worry bout me.
(เว็น เดอะ ดอร์ ชั๊ท ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท มี)
Need you to trust who I’m going to be.
(นี๊ด ยู ทู ทรัสท ฮู แอม โกอิ้ง ทู บี)
When the door shuts don’t worry bout me.
(เว็น เดอะ ดอร์ ชั๊ท ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท มี)
Need you to trust who I’m going to be.
(นี๊ด ยู ทู ทรัสท ฮู แอม โกอิ้ง ทู บี)

Right Before your eyes I am changing, changing.
(ไร๊ท บีฟอร์ ยุร อาย ซาย แอ็ม เช้งจิ้นส , เช้งจิ้นส)
You laugh on the inside, I am changing, changing.
(ยู ล๊าฟ ออน ดิ อิ๊นไซด์ , ไอ แอ็ม เช้งจิ้นส , เช้งจิ้นส)
Right Before your eyes I am changing, changing.
(ไร๊ท บีฟอร์ ยุร อาย ซาย แอ็ม เช้งจิ้นส , เช้งจิ้นส)
You laugh on the inside, I am changing, changing.
(ยู ล๊าฟ ออน ดิ อิ๊นไซด์ , ไอ แอ็ม เช้งจิ้นส , เช้งจิ้นส)
Right Before your eyes I am changing, changing.
(ไร๊ท บีฟอร์ ยุร อาย ซาย แอ็ม เช้งจิ้นส , เช้งจิ้นส)
You laugh on the inside, I am changing, changing.
(ยู ล๊าฟ ออน ดิ อิ๊นไซด์ , ไอ แอ็ม เช้งจิ้นส , เช้งจิ้นส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Right Before Your Eyes คำอ่านไทย Hoobastank

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น