เนื้อเพลง Little Things คำอ่านไทย One Direction

[Zayn]
Your hand fits in mine
( ยัวร์ แฮนด์ ฟิท ซิน ไมน์ )
Like it’s made just for me
( ไล๊ค อิทซ เมด เจิ๊สท ฟอร์ มี )
But bear this in mind
( บั๊ท แบร์ ดิส ซิน ไมนด์ )
It was meant to be
( อิท วอส เมลน ทู บี )
And I’m joining up the dots with the freckles on your cheeks
( แอนด์ แอม จอยนิ่ง อั๊พ เดอะ ดอท วิธ เดอะ ฟเรคคล ออน ยัวร์ ชีก )
And it all makes sense to me
( แอนด์ อิท ออล เม้ค เซ้นส ทู มี )

[Liam]
I know you’ve never loved
( ไอ โนว์ ยู๊ฟ เน๊เว่อร์ เลิฟ )
The crinkles by your eyes
( เดอะ คริงเคิล บาย ยัวร์ อาย )
When you smile
( เว็น ยู สไมล์ )
You’ve never loved
( ยู๊ฟ เน๊เว่อร์ เลิฟ )
Your stomach or your thighs,
( ยัวร์ สโท๊มัช ออ ยัวร์ ไธ , )
The dimples in your back at the bottom of your spine
( เดอะ ดิมเพิล ซิน ยัวร์ แบ็ค แอ็ท เดอะ บ๊อทท่อม ออฟ ยัวร์ สไพน์ )
But I’ll love them endlessly
( บั๊ท แอล เลิฟ เด็ม อิคแซคทฺลี )

[Zayn&Liam]
I won’t let these little things slip out of my mouth
( ไอ โวน เล็ท ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล ติงสฺ สลิ๊พ เอ๊าท ออฟ มาย เม๊าธ )
But if I do
( บั๊ท อิ๊ฟ ไอ ดู )
It’s you
( อิทซ ยู )
Oh, it’s you they add up to
( โอ้ , อิทซ ยู เดย์ แอ๊ด อั๊พ ทู )
I’m in love with you
( แอม อิน เลิฟ วิธ ยู )
And all these little things
( แอนด์ ออล ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล ติงสฺ )

[Louis]
You can’t go to bed without a cup of tea
( ยู แค้น โก ทู เบ๊ด วิธเอ๊าท อะ คัพ ออฟ ที )
And maybe that’s the reason that you talk in your sleep
( แอนด์ เมบี แด้ท เดอะ รี๊ซั่น แดท ยู ท๊อล์ค อิน ยัวร์ สลี๊พ )
And all those conversations are the secrets that I keep
( แอนด์ ออล โต๊ส คอนเวอสเตชั่น อาร์ เดอะ ซี๊เขร็ท แดท ไอ คี๊พ )
Though it makes no sense to me
( โตว อิท เม้ค โน เซ้นส ทู มี )

[Harry]
I know you’ve never loved
( ไอ โนว์ ยู๊ฟ เน๊เว่อร์ เลิฟ )
The sound of your voice on tape
( เดอะ ซาวน์ด ออฟ ยัวร์ ว๊อยซ์ ออน เท๊พ )
You never want
( ยู เน๊เว่อร์ ว้อนท )
To know how much you weigh
( ทู โนว์ ฮาว มัช ยู เว )
You still have to squeeze into your jeans
( ยู สทิลล แฮพ ทู สควี๊ซ อิ๊นทู ยัวร์ ยีน )
But you’re perfect to me
( บั๊ท ยัวร์ เพ๊อร์เฟ็คท ทู มี )
[adsense]
[Harry&Niall]
I won’t let these little things slip out of my mouth
( ไอ โวน เล็ท ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล ติงสฺ สลิ๊พ เอ๊าท ออฟ มาย เม๊าธ )
But if it’s true
( บั๊ท อิ๊ฟ อิทซ ทรู )
It’s you,
( อิทซ ยู , )
It’s you they add up to
( อิทซ ยู เดย์ แอ๊ด อั๊พ ทู )
I’m in love with you
( แอม อิน เลิฟ วิธ ยู )
And all these little things
( แอนด์ ออล ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล ติงสฺ )

[Niall]
You’ll never love yourself half as much as I love you
( โยว เน๊เว่อร์ เลิฟ ยัวร์เซ่ล ฮาล์ฟ แอส มัช แอส ไอ เลิฟ ยู )
You’ll never treat yourself right, darling, but I want you to.
( โยว เน๊เว่อร์ ทรี๊ท ยัวร์เซ่ล ไร๊ท , ดาร์ริ่ง , บั๊ท ไอ ว้อนท ยู ทู )
If I let you know I’m here for you
( อิ๊ฟ ไอ เล็ท ยู โนว์ แอม เฮียร ฟอร์ ยู )
Maybe you’ll love yourself like I love you, oh.
( เมบี โยว เลิฟ ยัวร์เซ่ล ไล๊ค กาย เลิฟ ยู , โอ้ )

[Harry]
And I’ve just let these little things slip out of my mouth
( แอนด์ แอบ เจิ๊สท เล็ท ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล ติงสฺ สลิ๊พ เอ๊าท ออฟ มาย เม๊าธ )
‘Cause it’s you,
( ค๊อส อิทซ ยู , )
Oh, it’s you,
( โอ้ , อิทซ ยู , )
It’s you they add up to
( อิทซ ยู เดย์ แอ๊ด อั๊พ ทู )
And I’m in love with you
( แอนด์ แอม อิน เลิฟ วิธ ยู )
And all these little things
( แอนด์ ออล ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล ติงสฺ )

[All]
I won’t let these little things slip out of my mouth
( ไอ โวน เล็ท ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล ติงสฺ สลิ๊พ เอ๊าท ออฟ มาย เม๊าธ )
But if it’s true
( บั๊ท อิ๊ฟ อิทซ ทรู )
It’s you,
( อิทซ ยู , )
It’s you they add up to
( อิทซ ยู เดย์ แอ๊ด อั๊พ ทู )
I’m in love with you
( แอม อิน เลิฟ วิธ ยู )
And all your little things
( แอนด์ ออล ยัวร์ ลิ๊ทเทิ่ล ติงสฺ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Little Things คำอ่านไทย One Direction

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น