เนื้อเพลง Hahn คำอ่านไทย Ying Yang Twins

[INTRO]
( [ อินโทร ])
Ying Yang, we done done it again
(ยียิง แยง , วี ดัน ดัน อิท อะเกน)
and put it on the map like hahn!
(แอนด์ พุท ดิธ ออน เดอะ แม๊พ ไล๊ค hahn !)

Put it on the map like hahn!
(พุท ดิธ ออน เดอะ แม๊พ ไล๊ค hahn !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Think we aint crunk, they think we playin’
(ทริ๊งค วี เอน ครัก , เด ทริ๊งค วี เพลย์ยิน)
All around the world, is what they sayin’
(ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด , อีส ว๊อท เด เซย์อิน)
[repeat 2x]
([ รีพี๊ท 2x ])
Hahn [Hahn]
(Hahn [ Hahn ])
[repeat 8x]
([ รีพี๊ท 8x ])

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Took a pen and a paper, and we spit on some game
(ทุค กา เพ็น แอนด์ อะ เพ๊เพ่อร์ , แอนด์ วี ซพิท ออน ซัม เกม)
and flip the script, and got the world start screamin’ our names
(แอนด์ ฟลิพ เดอะ สคริพท์ , แอนด์ ก็อท เดอะ เวิลด สท๊าร์ท สครีมมิน เอ๊า เนม)
Ying Yang in this thang and its evident
(ยียิง แยง อิน ดิส เตง แอนด์ อิทซ เอฝอิเด็นท)
[You dont really like us n*gga?] You irrelevent
([ ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ไล๊ค อัซ เอ็น *gga ] ยู irrelevent)
We brought hands to the game, and we takin over
(วี บรอท แฮนด์ ทู เดอะ เกม , แอนด์ วี ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร)
mind control em’,like a hypnotic potion
(ไมนด์ คอนโทรล เอ็ม , ไล๊ค เก ฮิพนอทอิค โพฌัน)
puff of smoke em’,n*gga we don’t bluff, we rolls em’
(พัฟ อ็อฝ สโม๊ค เอ็ม , เอ็น *gga วี ด้อนท์ บลัฟ , วี โรลล เอ็ม)
curve ya stomach, you vomit on tha rollercoaster
(เคอร์ฟ ยา สโท๊มัช , ยู โฝ๊หมิท ออน ท่า โรเรอโคสเตอ)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
We been around the globe, done seen the world
(วี บีน อะราวนฺดฺ เดอะ โกล๊บ , ดัน ซีน เดอะ เวิลด)
Now we still make jingles fo tha boyz and girlz
(นาว วี สทิลล เม้ค จีงกล โฟ ท่า บอยซ์ แอนด์ girlz)
and they like when a n*gga say hahn [hahn!]
(แอนด์ เด ไล๊ค เว็น อะ เอ็น *gga เซย์ hahn [ hahn ! ])
Play a n*gga song like hahn [hahn!]
(เพลย์ อะ เอ็น *gga ซ็อง ไล๊ค hahn [ hahn ! ])
Cause we keep comin wit tha sh*t ya like
(ค๊อส วี คี๊พ คัมอิน วิท ท่า ฌะ *ที ยา ไล๊ค)
I say you god dam right, you god dam right
(ไอ เซย์ ยู ก๊อด แดม ไร๊ท , ยู ก๊อด แดม ไร๊ท)
N*ggaz stay crunk like hahn [hahn!]
(เอ็น *ggaz สเทย์ ครัก ไล๊ค hahn [ hahn ! ])
N*gga off the chain like hahn, Kane bring it back now [hahn!]
(เอ็น *gga ออฟฟ เดอะ เชน ไล๊ค hahn , เคน บริง อิท แบ็ค นาว [ hahn ! ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
N*ggaz in the club like [hahn!]
(เอ็น *ggaz อิน เดอะ คลับ ไล๊ค [ hahn ! ])
B*tches in the club like [hahn!]
(บี *tches ซิน เดอะ คลับ ไล๊ค [ hahn ! ])
We roll on dubs like [hahn!]
(วี โรลล ออน ดับ ไล๊ค [ hahn ! ])
We straight throw it up like [hahn!]
(วี สเทร๊ท โธรว์ อิท อั๊พ ไล๊ค [ hahn ! ])
Go slow like [hahn!]
(โก สโลว์ ไล๊ค [ hahn ! ])
Hit tha flo like [hahn!]
(ฮิท ท่า โฟล ไล๊ค [ hahn ! ])
Ho, drop that sh*t to tha flo like [hahn!]
(โฮ , ดรอพ แดท ฌะ *ที ทู ท่า โฟล ไล๊ค [ hahn ! ])
Pop it till’ ya can’t no mo like [hahn!]
(พ็อพ อิท ทิลล์ ยา แค็นท โน โม ไล๊ค [ hahn ! ])
Say them boyz is out of control [hahn!]
(เซย์ เด็ม บอยซ์ อีส เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล [ hahn ! ])
We gon’ crank this b*tch till’ it flow
(วี ก็อน คแร็งค ดิส บี *tch ทิลล์ อิท โฟลว์)

[Verse 4]
([ เฝิซ โฟว ])
Say Hanh! [hanh!]
(เซย์ Hanh ! [ hanh ! ])
If you feel it motherf*ckers say hahn! [hanh!]
(อิ๊ฟ ยู ฟีล อิท motherf*ckers เซย์ hahn ! [ hanh ! ])
If you dont give a f*ck say hanh! [hanh!]
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck เซย์ hanh ! [ hanh ! ])
Aint no koolaid in yo cup say hanh! [hanh!]
(เอน โน koolaid อิน โย คัพ เซย์ hanh ! [ hanh ! ])
Drank this motherf*cker up like hanh! [hanh!]
(ดแร็งค ดิส motherf*cker อั๊พ ไล๊ค hanh ! [ hanh ! ])

We gon have a ball
(วี ก็อน แฮ็ฝ อะ บอล)
And party like its Mardi Gra
(แอนด์ พ๊าร์ที่ ไล๊ค อิทซ Mardi Gra)
Even if ya on the wall
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยา ออน เดอะ วอลล์)
Just clap ya hands
(จั๊สท คแล็พ ยา แฮนด์)
Ying Yang in this thang like hanh!
(ยียิง แยง อิน ดิส เตง ไล๊ค hanh !)

[Verse 5]
([ เฝิซ ไฟท์ ])
[s*cky [x23]]
([ เอส *cky [ x23 ] ])
We was on Soul Train screamin hanh! [hanh!]
(วี วอส ออน โซล เทรน สครีมมิน hanh ! [ hanh ! ])
On 106 nd Park screaming hanh! [hanh!]
(ออน 106 nd พาร์ค ซครีมอิง hanh ! [ hanh ! ])
We was on Spring Bling screaming hanh! [hanh!]
(วี วอส ออน สพริง บลิง ซครีมอิง hanh ! [ hanh ! ])
We was on the bassment screaming hanh! [hanh!]
(วี วอส ออน เดอะ bassment ซครีมอิง hanh ! [ hanh ! ])
When we in yo city, we gon scream hanh! [hanh!]
(เว็น วี อิน โย ซิ๊ที่ , วี ก็อน สครีม hanh ! [ hanh ! ])
When you aint wit us we still gon scream hanh! [hanh!]
(เว็น ยู เอน วิท อัซ วี สทิลล ก็อน สครีม hanh ! [ hanh ! ])
All these years we gon scream hanh! [hanh!]
(ออล ฑิส เยียร์ วี ก็อน สครีม hanh ! [ hanh ! ])
Even next year we still gon scream hanh! [hanh!]
(อี๊เฝ่น เน๊กซท เยียร์ วี สทิลล ก็อน สครีม hanh ! [ hanh ! ])

[Verse 6]
([ เฝิซ ซิก ])
When we take the description of the song
(เว็น วี เท้ค เดอะ ดิซครีพฌัน อ็อฝ เดอะ ซ็อง)
Just cuz we make it a jingle
(จั๊สท คัซ วี เม้ค อิท ดา จีงกล)
That dont mean its a get along
(แดท ด้อนท์ มีน อิทซ ซา เก็ท อะลอง)
See we make it like this
(ซี วี เม้ค อิท ไล๊ค ดิส)
So you can learn it quicker
(โซ ยู แคน เลิร์น หนิด ควิกเกอร์)
And find out why we concerned wit n*ggaz
(แอนด์ ไฟนด์ เอ๊าท วาย วี คอนเซิร์น วิท เอ็น *ggaz)

The twins and we quicker a lil n*gga
(เดอะ ทวิน แซน วี ควิกเกอร์ รา ลิล เอ็น *gga)
We quicker to drug n*gga
(วี ควิกเกอร์ ทู ดรัก เอ็น *gga)
We jump up on a stage nd kill a n*gga
(วี จั๊มพ อั๊พ ออน อะ สเท๊จ nd คิลล์ อะ เอ็น *gga)
They wishin that the crowds would feel em n*gga
(เด วิซชิน แดท เดอะ คราวดํ เวิด ฟีล เอ็ม เอ็น *gga)
The way me and my mans and them n*gga [x4]
(เดอะ เวย์ มี แอนด์ มาย แมน แซน เด็ม เอ็น *gga [ x4 ])

[Verse 7]
([ เฝิซ เซฝเว่น ])
Scream hanh! [hanh!]
(สครีม hanh ! [ hanh ! ])
Till you cant no more
(ทิลล์ ยู แค็นท โน โม)
After that start stomping da flo
(แอ๊ฟเท่อร แดท สท๊าร์ท สตอมปิ้ง ดา โฟล)
Kinda like you got da holy ghost
(กินดา ไล๊ค ยู ก็อท ดา โฮ๊ลี่ โก๊สท)
Get crunk, start doin ya thang
(เก็ท ครัก , สท๊าร์ท โดย ยา เตง)
Get up, start doin ya thang [hanh!]
(เก็ท อั๊พ , สท๊าร์ท โดย ยา เตง [ hanh ! ])

[Verse 8]
([ เฝิซ เอ๊ก ])
Think we aint crunk, they think we playin’
(ทริ๊งค วี เอน ครัก , เด ทริ๊งค วี เพลย์ยิน)
All around the world, is what they sayin’
(ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด , อีส ว๊อท เด เซย์อิน)
[repeat 2x]
([ รีพี๊ท 2x ])
Hahn [Hahn]
(Hahn [ Hahn ])
[repeat 8x]
([ รีพี๊ท 8x ])

[Verse 9]
([ เฝิซ นาย ])
[DJ scramble] Ying Yang we done done it again
([ ดีเจ สแคร๊มเบิ้ล ] ยียิง แยง วี ดัน ดัน อิท อะเกน)
[DJ scramble]Put it on da map like hanh!
([ ดีเจ สแคร๊มเบิ้ล ] พุท ดิธ ออน ดา แม๊พ ไล๊ค hanh !)

Think we aint crunk, they think we playin’
(ทริ๊งค วี เอน ครัก , เด ทริ๊งค วี เพลย์ยิน)
All around the world, is what they sayin’
(ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด , อีส ว๊อท เด เซย์อิน)
[repeat 2x]
([ รีพี๊ท 2x ])
Hahn [Hahn]
(Hahn [ Hahn ])
[repeat 8x]
([ รีพี๊ท 8x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hahn คำอ่านไทย Ying Yang Twins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น