เนื้อเพลง Rock Me คำอ่านไทย One Direction

[Harry:]
( [แฮร์รี่ : ] )
Do you remember summer ’09?
( ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ ซั๊มเม่อร์ 09 ?)
Wanna go back there every night,
( วอนนา โก แบ็ค แดร์ เอ๊ฟรี่ ไน๊ท , )
Just can’t lie, was the best time of my life,
( เจิ๊สท แค้น ไล , วอส เดอะ เบ๊สท์ ไทม์ ออฟ มาย ไล๊ฟ , )
Lying on the beach as the sun blew out,
( ลายยิ่ง ออน เดอะ บีช แอส เดอะ ซัน บริว เอ๊าท , )
Playing this guitar by the fire too loud,
( เพลย์ยิ่ง ดิส กีทาร์ บาย เดอะ ไฟเออะร ทู เลาด , )
Oh my, my, they could never shut us down
( โอ้ มาย , มาย , เดย์ คูด เน๊เว่อร์ ชั๊ท อัช ดาวน์ )

[Louis:]
( [หลุยส์ : ] )
I used to think that I was better alone,
( ไอ ยู๊ส ทู ตริ๊งค แดท ไอ วอส เบ๊ทเด่อร์ อะโลน , )
Why did I ever wanna let you go?
( วาย ดิด ไอ เอ๊เว่อร์ วอนนา เล็ท ยู โก ?)
Under the moonlight as we stared at the sea,
( อั๊นเด้อร เดอะ มูนไลท์ แอส วี สทาร์ แอ็ท เดอะ ซี , )
The words you whispered I will always believe
( เดอะ เวิร์ด ยู วิสเพ่อร์ ไอ วิล ออลเว บีลี๊ฝ )

[Niall:]
( [เนียล : ] )
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah,
( ไอ ว้อนท ยู ทู ร๊อค มี , ร๊อค มี , ร๊อค มี , เย่ , )
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah,
( ไอ ว้อนท ยู ทู ร๊อค มี , ร๊อค มี , ร๊อค มี , เย่ , )
I want you to hit the pedal, heavy metal, show me you care
( ไอ ว้อนท ยู ทู ฮิท เดอะ เพ๊ดั้ล , เฮ๊ฝฝี่ เมท่อล , โชว์ มี ยู แคร์ )
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah
( ไอ ว้อนท ยู ทู ร๊อค มี , ร๊อค มี , ร๊อค มี , เย่ )

[Liam:]
( [เลียม : ] )
We were together summer ’09,
( วี เวีย ทูเก๊ทเธ่อร์ ซั๊มเม่อร์ 09 , )
Wanna roll back like pressing rewind,
( วอนนา โรลล แบ็ค ไล๊ค เพรสซิ่ง รีไวนด์ , )
You were mine and we never said goodbye
( ยู เวีย ไมน์ แอนด์ วี เน๊เว่อร์ เซด กู๊ดบาย )
[adsense]
[Louis:]
( [หลุยส์ : ] )
I used to think that I was better alone [better alone],
( ไอ ยู๊ส ทู ตริ๊งค แดท ไอ วอส เบ๊ทเด่อร์ อะโลน [ เบ๊ทเด่อร์ อะโลน ] , )
Why did I ever wanna let you go? [let you go],
( วาย ดิด ไอ เอ๊เว่อร์ วอนนา เล็ท ยู โก ?[ เล็ท ยู โก ] , )
Under the moonlight as we stared at the sea [stared at the sea],
( อั๊นเด้อร เดอะ มูนไลท์ แอส วี สทาร์ แอ็ท เดอะ ซี [ สทาร์ แอ็ท เดอะ ซี ] , )
The words you whispered I will always believe
( เดอะ เวิร์ด ยู วิสเพ่อร์ ไอ วิล ออลเว บีลี๊ฝ )

[Niall:]
( [เนียล : ] )
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah
( ไอ ว้อนท ยู ทู ร๊อค มี , ร๊อค มี , ร๊อค มี , เย่ )
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah
( ไอ ว้อนท ยู ทู ร๊อค มี , ร๊อค มี , ร๊อค มี , เย่ )
I want you to hit the pedal, heavy metal, show me you care
( ไอ ว้อนท ยู ทู ฮิท เดอะ เพ๊ดั้ล , เฮ๊ฝฝี่ เมท่อล , โชว์ มี ยู แคร์ )
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah
( ไอ ว้อนท ยู ทู ร๊อค มี , ร๊อค มี , ร๊อค มี , เย่ )

R-O-C-K me again,
( อา – โอ – ซี – เค มี อะเกน , )
R-O-C-K me again,
( อา – โอ – ซี – เค มี อะเกน , )
R-O-C-K me again, yeah
( อา – โอ – ซี – เค มี อะเกน , เย่ )
I want you to R-O-C-K me again,
( ไอ ว้อนท ยู ทู อา – โอ – ซี – เค มี อะเกน , )
R-O-C-K me again,
( อา – โอ – ซี – เค มี อะเกน , )
R-O-C-K me again, yeah
( อา – โอ – ซี – เค มี อะเกน , เย่ )

I want you to rock me, rock me, rock me, yeah
( ไอ ว้อนท ยู ทู ร๊อค มี , ร๊อค มี , ร๊อค มี , เย่ )
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah
( ไอ ว้อนท ยู ทู ร๊อค มี , ร๊อค มี , ร๊อค มี , เย่ )
I want you to hit the pedal, heavy metal, show me you care
( ไอ ว้อนท ยู ทู ฮิท เดอะ เพ๊ดั้ล , เฮ๊ฝฝี่ เมท่อล , โชว์ มี ยู แคร์ )
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah
( ไอ ว้อนท ยู ทู ร๊อค มี , ร๊อค มี , ร๊อค มี , เย่ )

I want you to rock me, rock me, rock me, yeah
( ไอ ว้อนท ยู ทู ร๊อค มี , ร๊อค มี , ร๊อค มี , เย่ )
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah
( ไอ ว้อนท ยู ทู ร๊อค มี , ร๊อค มี , ร๊อค มี , เย่ )
I want you to hit the pedal, heavy metal, show me you care
( ไอ ว้อนท ยู ทู ฮิท เดอะ เพ๊ดั้ล , เฮ๊ฝฝี่ เมท่อล , โชว์ มี ยู แคร์ )
I want you to rock me, rock me, rock me, yeah
( ไอ ว้อนท ยู ทู ร๊อค มี , ร๊อค มี , ร๊อค มี , เย่ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock Me คำอ่านไทย One Direction

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น