เนื้อเพลง Falling out คำอ่านไทย Calvin Richardson

[SPOKEN:]
( [ ซโพเค็น : ])
Everything changes
(เอ๊วี่ติง เช้งจํ)
You know
(ยู โนว์)
Even the seasons
(อี๊เฝ่น เดอะ ซี๊ซั่น)
If things are going wrong
(อิ๊ฟ ทริง แซร์ โกอิ้ง รอง)
We need to sit down and talk
(วี นี๊ด ทู ซิท เดาน แอนด์ ท๊อล์ค)
Cause if we don’t face this soon
(ค๊อส อิ๊ฟ วี ด้อนท์ เฟซ ดิส ซูน)

[SING:]
([ ซิง : ])
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
See the sun is going down [you’re gonna live for me and now I’m gone]
(ซี เดอะ ซัน อีส โกอิ้ง เดาน [ ยัวร์ กอนนะ ไล้ฝ ฟอร์ มี แอนด์ นาว แอม กอน ])
And I’m falling out of love [yea yea yea]
(แอนด์ แอม ฟ๊อลิง เอ๊าท อ็อฝ ลัฝ [ เย เย เย ])
I don’t want to put you down [yeah yeah]
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู พุท ยู เดาน [ เย่ เย่ ])
Cause you taught me how to love
(ค๊อส ยู ทอท มี ฮาว ทู ลัฝ)
And like a bee, I need your honey [I need you, I need you]
(แอนด์ ไล๊ค เก บี , ไอ นี๊ด ยุร ฮั๊นนี่ [ ไอ นี๊ด ยู , ไอ นี๊ด ยู ])
Cause I’m hungry
(ค๊อส แอม ฮั๊งกรี้)
You started me
(ยู สท๊าร์ท มี)
Listen
(ลิ๊สซึ่น)

We need to take some time
(วี นี๊ด ทู เท้ค ซัม ไทม์)
And talk about [what’s going wrong]
(แอนด์ ท๊อล์ค อะเบ๊าท [ ว๊อท โกอิ้ง รอง ])
The communication lines are getting weak [they used to be strong]
(เดอะ ค็อมยูนิเคฌัน ไลน์ แซร์ เกดดดิ้ง วี๊ค [ เด ยู๊ส ทู บี สทรอง ])
We gotta get back the time when your eyes used to smile
(วี กอททะ เก็ท แบ็ค เดอะ ไทม์ เว็น ยุร อาย ยู๊ส ทู สไมล์)
Every time
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
Like a pillow on a bed so comfortable
(ไล๊ค เก พิ๊ลโล่ว ออน อะ เบ๊ด โซ คอมโฟเทเบิ่ล)
This is an emergency
(ดิส ซิส แอน อีเม๊อร์เจนซี่)
Can’t you see you’re loosing me
(แค็นท ยู ซี ยัวร์ ลูสซิง มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Said the sun is going down [hmm]
(เซ็ด เดอะ ซัน อีส โกอิ้ง เดาน [ อึม ])
And I’m falling out of love
(แอนด์ แอม ฟ๊อลิง เอ๊าท อ็อฝ ลัฝ)
I don’t want to put you down [no no]
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู พุท ยู เดาน [ โน โน ])
Cause you taught me how to love
(ค๊อส ยู ทอท มี ฮาว ทู ลัฝ)
And like a bee, I need your honey [I need you, I need you, I need you]
(แอนด์ ไล๊ค เก บี , ไอ นี๊ด ยุร ฮั๊นนี่ [ ไอ นี๊ด ยู , ไอ นี๊ด ยู , ไอ นี๊ด ยู ])
Cause I’m hungry
(ค๊อส แอม ฮั๊งกรี้)
You started me
(ยู สท๊าร์ท มี)
Listen
(ลิ๊สซึ่น)

Theres nothing in this world
(แดร์ นัธอิง อิน ดิส เวิลด)
Means as much to me as you do
(มีน แอส มัช ทู มี แอส ยู ดู)
Everywhere I go on Earth
(เอวี่แวร์ ไอ โก ออน เอิร์ทร)
In and out of town
(อิน แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์)
Everybody knows [son that you]
(เอวี่บอดี้ โนว์ [ ซัน แดท ยู ])

It’s so messed up
(อิทซ โซ เมส อั๊พ)
I put you before my mother
(ไอ พุท ยู บีฟอร์ มาย ม๊าเธ่อร์)
It’s so messed up
(อิทซ โซ เมส อั๊พ)
I put you before my daughter
(ไอ พุท ยู บีฟอร์ มาย ด๊อเท่อร์)
It’s so messed up
(อิทซ โซ เมส อั๊พ)
I put you before my son
(ไอ พุท ยู บีฟอร์ มาย ซัน)
Now I’m in need
(นาว แอม อิน นี๊ด)
In need of someone
(อิน นี๊ด อ็อฝ ซัมวัน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
See the sun is going down
(ซี เดอะ ซัน อีส โกอิ้ง เดาน)
And I’m falling out of love
(แอนด์ แอม ฟ๊อลิง เอ๊าท อ็อฝ ลัฝ)
I don’t want to put you down
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู พุท ยู เดาน)
Cause you taught me how to love
(ค๊อส ยู ทอท มี ฮาว ทู ลัฝ)
And like a bee, I need your honey [I need you, yes I do]
(แอนด์ ไล๊ค เก บี , ไอ นี๊ด ยุร ฮั๊นนี่ [ ไอ นี๊ด ยู , เย็ซ ซาย ดู ])
Cause I’m hungry
(ค๊อส แอม ฮั๊งกรี้)
You started me
(ยู สท๊าร์ท มี)

Said the sun is going down [on me baby]
(เซ็ด เดอะ ซัน อีส โกอิ้ง เดาน [ ออน มี เบ๊บี้ ])
And I’m falling out of love
(แอนด์ แอม ฟ๊อลิง เอ๊าท อ็อฝ ลัฝ)
[I don’t wanna] I don’t want to put you down [never wanna walk away and leave you girl]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา ] ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู พุท ยู เดาน [ เน๊เฝ่อร์ วอนนา ว๊อล์ค อะเวย์ แอนด์ ลี๊ฝ ยู เกิร์ล ])
Cause you taught me how to love
(ค๊อส ยู ทอท มี ฮาว ทู ลัฝ)
And like a bee, I need your honey [I need you, I need you, yes I do]
(แอนด์ ไล๊ค เก บี , ไอ นี๊ด ยุร ฮั๊นนี่ [ ไอ นี๊ด ยู , ไอ นี๊ด ยู , เย็ซ ซาย ดู ])
Cause I’m hungry
(ค๊อส แอม ฮั๊งกรี้)
You started me
(ยู สท๊าร์ท มี)
Listen
(ลิ๊สซึ่น)

When it’s cold outside, baby
(เว็น อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด , เบ๊บี้)
I won’t be there to keep you warm, lady
(ไอ ว็อนท บี แดร์ ทู คี๊พ ยู วอร์ม , เล๊ดี้)
I know you’re gonna miss me [you’re gonna miss my love]
(ไอ โนว์ ยัวร์ กอนนะ มิซ มี [ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝ ])
I know you’re gonna miss my love [you’re gonna miss my time]
(ไอ โนว์ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝ [ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ไทม์ ])
Somebody say a prayer for me [you’re gonna miss my love]
(ซัมบอดี้ เซย์ อะ พเรเออะ ฟอร์ มี [ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝ ])
I know you’re gonna miss my love [gonna miss gonna miss gonna miss my love]
(ไอ โนว์ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝ [ กอนนะ มิซ กอนนะ มิซ กอนนะ มิซ มาย ลัฝ ])
Gonna hide summer nights [you’re gonna miss my love]
(กอนนะ ไฮด์ ซั๊มเม่อร์ ไน๊ท [ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝ ])
You’re gonna miss me [you’re gonna miss my love]
(ยัวร์ กอนนะ มิซ มี [ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝ ])
I know you’re gonna miss my love [gonna miss gonna miss gonna miss my love]
(ไอ โนว์ ยัวร์ กอนนะ มิซ มาย ลัฝ [ กอนนะ มิซ กอนนะ มิซ กอนนะ มิซ มาย ลัฝ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Said the sun is going down [said the sun is going down]
(เซ็ด เดอะ ซัน อีส โกอิ้ง เดาน [ เซ็ด เดอะ ซัน อีส โกอิ้ง เดาน ])
And I’m falling out of love
(แอนด์ แอม ฟ๊อลิง เอ๊าท อ็อฝ ลัฝ)
I don’t want to put you down [I don’t wanna put you down]
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู พุท ยู เดาน [ ไอ ด้อนท์ วอนนา พุท ยู เดาน ])
Cause you taught me how to love
(ค๊อส ยู ทอท มี ฮาว ทู ลัฝ)
And like a bee, I need your honey
(แอนด์ ไล๊ค เก บี , ไอ นี๊ด ยุร ฮั๊นนี่)
Cause I’m hungry
(ค๊อส แอม ฮั๊งกรี้)
You started me
(ยู สท๊าร์ท มี)

Said the sun is going down [yeah]
(เซ็ด เดอะ ซัน อีส โกอิ้ง เดาน [ เย่ ])
And I’m falling out of love [I need you]
(แอนด์ แอม ฟ๊อลิง เอ๊าท อ็อฝ ลัฝ [ ไอ นี๊ด ยู ])
I don’t want to put you down [oh no]
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู พุท ยู เดาน [ โอ โน ])
Cause you taught me how to love
(ค๊อส ยู ทอท มี ฮาว ทู ลัฝ)
And like a bee, I need your honey [I need you yeah]
(แอนด์ ไล๊ค เก บี , ไอ นี๊ด ยุร ฮั๊นนี่ [ ไอ นี๊ด ยู เย่ ])
Cause I’m hungry
(ค๊อส แอม ฮั๊งกรี้)
You started me
(ยู สท๊าร์ท มี)

[Chorus to fade]
([ ค๊อรัส ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Falling out คำอ่านไทย Calvin Richardson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น