เนื้อเพลง Please Don’t Forget About Me คำอ่านไทย Ruff Endz

f/ Nokio
( เอฟ / Nokio)

[Ruff Endz]
([ รัฟ Endz ])
I know I made mistakes before
(ไอ โนว์ ไอ เมด มิสเท้ค บีฟอร์)
But girl I never lied
(บั๊ท เกิร์ล ไอ เน๊เฝ่อร์ ไล)
So I apologize
(โซ ไอ อะพอลโอะไจส)
And I know sometimes I made you cry
(แอนด์ ดาย โนว์ ซัมไทม์ ซาย เมด ยู คราย)
But now I realize
(บั๊ท นาว ไอ รีแอะไลส)
I need you by my side
(ไอ นี๊ด ยู บาย มาย ไซด์)
When it comes to you
(เว็น หนิด คัม ทู ยู)
I swallow my pride
(ไอ สว๊อลโล่ว มาย ไพรด์)
Cause you’re the reason why
(ค๊อส ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น วาย)
I feel so alive
(ไอ ฟีล โซ อะไล๊ฝ)
Girl please tell me
(เกิร์ล พลีซ เทลล มี)
You’ll still be my lady
(โยว สทิลล บี มาย เล๊ดี้)
Without your love in my life
(วิธเอ๊าท ยุร ลัฝ อิน มาย ไล๊ฟ)
I’ll go crazy
(อิลล โก คเรสิ)

I know I made mistakes before
(ไอ โนว์ ไอ เมด มิสเท้ค บีฟอร์)
[But I never lied]
([ บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ ไล ])
Tell me if you’re leaving
(เทลล มี อิ๊ฟ ยัวร์ ลีฝอิงส)
[Or staying by my side]
([ ออ สเตย์ยิ่ง บาย มาย ไซด์ ])
You know that I love you
(ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู)
I wouldn’t know what to do
(ไอ วูดดึ่น โนว์ ว๊อท ทู ดู)
Please don’t forget about me
(พลีซ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท มี)

I know I should of thought about
(ไอ โนว์ ไอ เชิด อ็อฝ ธอท อะเบ๊าท)
The things I did before I did ’em
(เดอะ ทริง ซาย ดิด บีฟอร์ ไอ ดิด เอ็ม)
If I can stop your tears
(อิ๊ฟ ฟาย แคน สท๊อพ ยุร เทียร์)
Oh girl I can’t see a way
(โอ เกิร์ล ไอ แค็นท ซี อะ เวย์)
To stop the pain that you’re feeling
(ทู สท๊อพ เดอะ เพน แดท ยัวร์ ฟีลอิง)
If I can make it right God knows I will
(อิ๊ฟ ฟาย แคน เม้ค อิท ไร๊ท ก๊อด โนว์ ซาย วิล)
Please give me a chance
(พลีซ กี๊ฝ มี อะ แช้นซํ)
To make things right once again [ooh]
(ทู เม้ค ทริง ไร๊ท วั๊นซ อะเกน [ อู้ ])
Before we fell in love
(บีฟอร์ วี เฟ็ล อิน ลัฝ)
Remember we were friends
(รีเม๊มเบ่อร์ วี เวอ เฟรน)
So don’t let it end
(โซ ด้อนท์ เล็ท ดิธ เอ็นด)

I know I made mistakes before
(ไอ โนว์ ไอ เมด มิสเท้ค บีฟอร์)
[But I never lied]
([ บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ ไล ])
Tell me if you’re leaving
(เทลล มี อิ๊ฟ ยัวร์ ลีฝอิงส)
[Or staying by my side]
([ ออ สเตย์ยิ่ง บาย มาย ไซด์ ])
You know that I love you
(ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู)
I wouldn’t know what to do
(ไอ วูดดึ่น โนว์ ว๊อท ทู ดู)
Please don’t forget about me
(พลีซ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท มี)

All my life I’ve been searching for
(ออล มาย ไล๊ฟ แอฝ บีน เซิชอิง ฟอร์)
A love so pleasing
(อะ ลัฝ โซ พลีสอิง)
We’ve been at this together so good
(หวีบ บีน แอ็ท ดิส ทูเก๊ทเธ่อร์ โซ กู๊ด)
Everything I have is yours
(เอ๊วี่ติง ไอ แฮ็ฝ อีส ยุร)

[Nokio]
([ Nokio ])
Ruff Endz
(รัฟ Endz)
Bringing it to ya Baltimore style
(บริงกิง อิท ทู ยา บอวทิมอว์ สไทล์)
You know what I’m saying
(ยู โนว์ ว๊อท แอม เซอิง)
For the year 9-9 and the Dru world order
(ฟอร์ เดอะ เยียร์ นาย 9 แอนด์ เดอะ Dru เวิลด อ๊อร์เด้อร์)
Baltimore done it again
(บอวทิมอว์ ดัน อิท อะเกน)
The N-Tity, what you expect?
(เดอะ เอ็น Tity , ว๊อท ยู เอ็กซเพ็คท)
Yo bring it back
(โย บริง อิท แบ็ค)
Baltimore done it again
(บอวทิมอว์ ดัน อิท อะเกน)
Ruff Endz, N-Tity, what you expect?
(รัฟ Endz , เอ็น Tity , ว๊อท ยู เอ็กซเพ็คท)

I know I made mistakes before
(ไอ โนว์ ไอ เมด มิสเท้ค บีฟอร์)
[But I never lied]
([ บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ ไล ])
Tell me if you’re leaving
(เทลล มี อิ๊ฟ ยัวร์ ลีฝอิงส)
[Or staying by my side]
([ ออ สเตย์ยิ่ง บาย มาย ไซด์ ])
You know that I love you
(ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู)
I wouldn’t know what to do
(ไอ วูดดึ่น โนว์ ว๊อท ทู ดู)
Please don’t forget about me
(พลีซ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท มี)

I know I made mistakes before
(ไอ โนว์ ไอ เมด มิสเท้ค บีฟอร์)
[But I never lied]
([ บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ ไล ])
Tell me if you’re leaving
(เทลล มี อิ๊ฟ ยัวร์ ลีฝอิงส)
[Or staying by my side]
([ ออ สเตย์ยิ่ง บาย มาย ไซด์ ])
You know that I love you
(ยู โนว์ แดท ไอ ลัฝ ยู)
I wouldn’t know what to do
(ไอ วูดดึ่น โนว์ ว๊อท ทู ดู)
Please don’t forget about me
(พลีซ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Please Don’t Forget About Me คำอ่านไทย Ruff Endz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น