เนื้อเพลง From Zero to Hero คำอ่านไทย Sarah Connor

Baby, now I’m gonna get my message to you
( เบ๊บี้ , นาว แอม กอนนะ เก็ท มาย เม๊สเสจ ทู ยู)
And I hope that you believe that it’s true
(แอนด์ ดาย โฮพ แดท ยู บีลี๊ฝ แดท อิทซ ทรู)
It maybe take some time but all that’s in your mind
(อิท เมบี เท้ค ซัม ไทม์ บั๊ท ดอร์ แด้ท ซิน ยุร ไมนด์)
You can make it come true
(ยู แคน เม้ค อิท คัม ทรู)
And it’s crazy, that the people wait for someone who’s strong
(แอนด์ อิทซ คเรสิ , แดท เดอะ พี๊เพิ่ล เว้ท ฟอร์ ซัมวัน ฮู สทรอง)
Even though they could do it on their own
(อี๊เฝ่น โธ เด เคิด ดู อิท ออน แดร์ โอว์น)
‘Cos everyone of us has a hero in his heart
(คอซ เอ๊วี่วัน อ็อฝ อัซ แฮ็ส ซา ฮีโร่ อิน ฮิส ฮาร์ท)

So this is your time, you can take it
(โซ ดิส ซิส ยุร ไทม์ , ยู แคน เท้ค อิท)
And love is no crime, you should make it
(แอนด์ ลัฝ อีส โน ไคร์ม , ยู เชิด เม้ค อิท)
Whenever you feel you gotta go deep inside your soul
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ฟีล ยู กอททะ โก ดี๊พ อิ๊นไซด์ ยุร โซล)
From Zero To Hero
(ฟรอม ซี๊โร่ ทู ฮีโร่)
So this is your life, you can live it
(โซ ดิส ซิส ยุร ไล๊ฟ , ยู แคน ไล้ฝ อิท)
And if you feel love, just go out and give it
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ฟีล ลัฝ , จั๊สท โก เอ๊าท แอนด์ กี๊ฝ อิท)
Whenever you know you gotta go deep inside your soul
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู โนว์ ยู กอททะ โก ดี๊พ อิ๊นไซด์ ยุร โซล)
From Zero To Hero
(ฟรอม ซี๊โร่ ทู ฮีโร่)

Baby, you’ve been falling deep in love with a girl
(เบ๊บี้ , ยู๊ฟ บีน ฟ๊อลิง ดี๊พ อิน ลัฝ วิธ อะ เกิร์ล)
You’re so happy, wanna tell the whole world
(ยัวร์ โซ แฮ๊พพี่ , วอนนา เทลล เดอะ โฮล เวิลด)
You better wait a while, until you make her smile
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เว้ท ดา ไวล์ , อันทิล ยู เม้ค เฮอ สไมล์)
And you know she loves you too
(แอนด์ ยู โนว์ ชี ลัฝ ยู ทู)
Don’t be lazy, gotta prove to her your love is so strong
(ด้อนท์ บี เล๊ซี่ , กอททะ พรู๊ฝ ทู เฮอ ยุร ลัฝ อีส โซ สทรอง)
And without or? all you do is just wrong
(แอนด์ วิธเอ๊าท ออ ออล ยู ดู อีส จั๊สท รอง)
She will be loving you for the hero in your heart
(ชี วิล บี ลัฝอิง ยู ฟอร์ เดอะ ฮีโร่ อิน ยุร ฮาร์ท)

So this is your time, you can take it
(โซ ดิส ซิส ยุร ไทม์ , ยู แคน เท้ค อิท)
And love is no crime, you should make it
(แอนด์ ลัฝ อีส โน ไคร์ม , ยู เชิด เม้ค อิท)
Whenever you feel you gotta go deep inside your soul
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ฟีล ยู กอททะ โก ดี๊พ อิ๊นไซด์ ยุร โซล)
From Zero To Hero
(ฟรอม ซี๊โร่ ทู ฮีโร่)
So this is your life, you can live it
(โซ ดิส ซิส ยุร ไล๊ฟ , ยู แคน ไล้ฝ อิท)
And if you feel love, just go out and give it
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ฟีล ลัฝ , จั๊สท โก เอ๊าท แอนด์ กี๊ฝ อิท)
Whenever you know you gotta go deep inside your soul
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู โนว์ ยู กอททะ โก ดี๊พ อิ๊นไซด์ ยุร โซล)
From Zero To Hero
(ฟรอม ซี๊โร่ ทู ฮีโร่)

Take your changes baby
(เท้ค ยุร เช้งจํ เบ๊บี้)
You can make it trough
(ยู แคน เม้ค อิท ทร็อฟ)
From a zero to a hero
(ฟรอม มา ซี๊โร่ ทู อะ ฮีโร่)
Just follow your soul
(จั๊สท ฟ๊อลโล่ว ยุร โซล)

So this is your time, you can take your time
(โซ ดิส ซิส ยุร ไทม์ , ยู แคน เท้ค ยุร ไทม์)
Love ain’t a crime, so you should make it
(ลัฝ เอน ดา ไคร์ม , โซ ยู เชิด เม้ค อิท)
This is your live and you’ll be living it
(ดิส ซิส ยุร ไล้ฝ แอนด์ โยว บี ลีฝอิง อิท)
From zero to hero
(ฟรอม ซี๊โร่ ทู ฮีโร่)
So this is your time, you can take it
(โซ ดิส ซิส ยุร ไทม์ , ยู แคน เท้ค อิท)
And love is no crime, you should make it
(แอนด์ ลัฝ อีส โน ไคร์ม , ยู เชิด เม้ค อิท)
Whenever you feel you gotta go deep inside your soul
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู ฟีล ยู กอททะ โก ดี๊พ อิ๊นไซด์ ยุร โซล)
From Zero To Hero
(ฟรอม ซี๊โร่ ทู ฮีโร่)
So this is your life, you can live it
(โซ ดิส ซิส ยุร ไล๊ฟ , ยู แคน ไล้ฝ อิท)
And if you feel love, just go out and give it
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ฟีล ลัฝ , จั๊สท โก เอ๊าท แอนด์ กี๊ฝ อิท)
Whenever you know you gotta go deep inside your soul
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู โนว์ ยู กอททะ โก ดี๊พ อิ๊นไซด์ ยุร โซล)
From Zero To Hero
(ฟรอม ซี๊โร่ ทู ฮีโร่)

outro Wins a girls heart
(เอ๊าโต วิน ซา เกิร์ล ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง From Zero to Hero คำอ่านไทย Sarah Connor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น