เนื้อเพลง Ain’t Gonna Look The Other Way คำอ่านไทย Celine Dion

Used to be easy
( ยู๊ส ทู บี อีสอิ)
used to have truth hanging round
(ยู๊ส ทู แฮ็ฝ ทรู๊ธ แฮงอิง ราวนด)
never had secrets
(เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด ซี๊เขร็ท)
always singing your praises now good and loud
(ออลเว ซิงกิง ยุร เพรส นาว กู๊ด แอนด์ เลาด)
All I got is questions
(ออล ไอ ก็อท อีส เคว๊สชั่น)
and you left me wondering why
(แอนด์ ยู เล๊ฟท มี วันเดอะริง วาย)
why you keep your distance every lonely night
(วาย ยู คี๊พ ยุร ดิ๊สแท่นซํ เอ๊เฝอร์รี่ โลนลิ ไน๊ท)
when love was bound together
(เว็น ลัฝ วอส บาวนฺดฺ ทูเก๊ทเธ่อร์)
we lived it by the letter
(วี ไล้ฝ ดิท บาย เดอะ เล็ทเท่อร์)
can’t close my eyes forever
(แค็นท โคลส มาย อาย ฟอเร๊เฝ่อร)
’cause everything has changed and now…
(ค๊อส เอ๊วี่ติง แฮ็ส เช้งจํ แอนด์ นาว)

I ain’t gonna look the other way… no more
(ไอ เอน กอนนะ ลุ๊ค ดิ อ๊อเธ่อร์ เวย์ โน โม)
after all the clouds go by it’s just another empty sky.
(แอ๊ฟเท่อร ออล เดอะ คลาวดํ โก บาย อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เอ๊มพที่ สกาย)
I ain’t gonna wait to see the rain… no no
(ไอ เอน กอนนะ เว้ท ทู ซี เดอะ เรน โน โน)
nothing’s gonna make it right
(นัธอิง กอนนะ เม้ค อิท ไร๊ท)
look at me ’cause I choose life
(ลุ๊ค แกท มี ค๊อส ไอ ชู๊ส ไล๊ฟ)

It’s all about giving
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท กีฝวิง)
it’s not about winning the game
(อิทซ น็อท อะเบ๊าท วีนนิง เดอะ เกม)
my mind was open
(มาย ไมนด์ วอส โอ๊เพ่น)
ready or not you closed it up again
(เร๊ดี้ ออ น็อท ยู โคลส ดิท อั๊พ อะเกน)
still I keep asking
(สทิลล ไอ คี๊พ อาคกิ้ง)
if you got something to hide
(อิ๊ฟ ยู ก็อท ซัมติง ทู ไฮด์)
I never stop learning all the reasons why
(ไอ เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ เลอนิง ออล เดอะ รี๊ซั่น วาย)
it took about a minute
(อิท ทุค อะเบ๊าท ดา มิ๊หนิท)
to find the point and hit it
(ทู ไฟนด์ เดอะ พ๊อยท์ แอนด์ ฮิท ดิธ)
gotta take this life and live it
(กอททะ เท้ค ดิส ไล๊ฟ แอนด์ ไล้ฝ อิท)
’cause everything has changed and now…
(ค๊อส เอ๊วี่ติง แฮ็ส เช้งจํ แอนด์ นาว)

I ain’t gonna look the other way… no more
(ไอ เอน กอนนะ ลุ๊ค ดิ อ๊อเธ่อร์ เวย์ โน โม)
after all the clouds go by it’s just another empty sky
(แอ๊ฟเท่อร ออล เดอะ คลาวดํ โก บาย อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เอ๊มพที่ สกาย)
I ain’t gonna wait to see the rain… no no
(ไอ เอน กอนนะ เว้ท ทู ซี เดอะ เรน โน โน)
nothing’s gonna make it right
(นัธอิง กอนนะ เม้ค อิท ไร๊ท)
look at me cause I choose life
(ลุ๊ค แกท มี ค๊อส ไอ ชู๊ส ไล๊ฟ)

When all the lights go out
(เว็น ออล เดอะ ไล๊ท โก เอ๊าท)
so suddenly I lose my way
(โซ ซั๊ดเด้นลี่ ไอ ลู้ส มาย เวย์)
so baby tell me is something going on
(โซ เบ๊บี้ เทลล มี อีส ซัมติง โกอิ้ง ออน)
you gotta free me
(ยู กอททะ ฟรี มี)
this time I’m gonna be strooooong
(ดิส ไทม์ แอม กอนนะ บี strooooong)

[I ain’t gonna look the other]…waaaaay… no more
([ ไอ เอน กอนนะ ลุ๊ค ดิ อ๊อเธ่อร์ ] waaaaay โน โม)
after all the clouds go by it’s just another empty sky
(แอ๊ฟเท่อร ออล เดอะ คลาวดํ โก บาย อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เอ๊มพที่ สกาย)
I ain’t gonna wait to see the raaaaain… no no
(ไอ เอน กอนนะ เว้ท ทู ซี เดอะ raaaaain โน โน)
nothing’s gonna make it right
(นัธอิง กอนนะ เม้ค อิท ไร๊ท)
look at me cause I choose life
(ลุ๊ค แกท มี ค๊อส ไอ ชู๊ส ไล๊ฟ)

[I ain’t gonna look the other way] nothing, nothing, nothing oh nooo
([ ไอ เอน กอนนะ ลุ๊ค ดิ อ๊อเธ่อร์ เวย์ ] นัธอิง , นัธอิง , นัธอิง โอ นู)
[after all the clouds go by] after all the clouds go by
([ แอ๊ฟเท่อร ออล เดอะ คลาวดํ โก บาย ] แอ๊ฟเท่อร ออล เดอะ คลาวดํ โก บาย)
[it’s just another empty sky] skyyyyy
([ อิทซ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เอ๊มพที่ สกาย ] skyyyyy)
[I ain’t gonna wait to see the rain] I ain’t gonna wait to see the rain
([ ไอ เอน กอนนะ เว้ท ทู ซี เดอะ เรน ] ไอ เอน กอนนะ เว้ท ทู ซี เดอะ เรน)
[nothing’s gonna make it right] nothing’s gonna make it right
([ นัธอิง กอนนะ เม้ค อิท ไร๊ท ] นัธอิง กอนนะ เม้ค อิท ไร๊ท)
[look at me cause I choose life] Liiiiiiiiiiiiife
([ ลุ๊ค แกท มี ค๊อส ไอ ชู๊ส ไล๊ฟ ] Liiiiiiiiiiiiife)
no no
(โน โน)
oooooh aaaah ooooooh
(อูฮู aaaah อู้)

Gonna do it gonna make it alright
(กอนนะ ดู อิท กอนนะ เม้ค อิท ออลไร๊ท)
gonna do it gonna choose this life
(กอนนะ ดู อิท กอนนะ ชู๊ส ดิส ไล๊ฟ)
[nothing’s gonna make it right] nothing’s gonna make it right
([ นัธอิง กอนนะ เม้ค อิท ไร๊ท ] นัธอิง กอนนะ เม้ค อิท ไร๊ท)
[look at me cause I choose life] oooooooooh baby
([ ลุ๊ค แกท มี ค๊อส ไอ ชู๊ส ไล๊ฟ ] อู~ เบ๊บี้)
nothing’s gonna make it right
(นัธอิง กอนนะ เม้ค อิท ไร๊ท)
ooooh
(อู้)
it used to be easy
(อิท ยู๊ส ทู บี อีสอิ)
it’s not about…
(อิทซ น็อท อะเบ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t Gonna Look The Other Way คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น