เนื้อเพลง More Than This คำอ่านไทย One Direction

I’m broken, do you hear me?
( แอม โบคเค่น , ดู ยู เฮียร มี ?)
I’m blinded, ’cause you are everything I see,
( แอม ไบลนฺดฺ , ค๊อส ยู อาร์ เอฟรี่ติง ไอ ซี , )
I’m dancin’ alone, I’m praying,
( แอม แดนซิน อะโลน , แอม เพลยิ่ง , )
That your heart will just turn around,
( แดท ยัวร์ ฮาร์ท วิล เจิ๊สท เทิร์น อะราวนฺดฺ , )

And as I walk up to your door,
( แอนด์ แอส ไอ ว๊อล์ค อั๊พ ทู ยัวร์ ดอร์ , )
My head turns to face the floor,
( มาย เฮด เทิร์น ทู เฟซ เดอะ ฟลอร์ , )
‘Cause I can’t look you in the eyes and say,
( ค๊อส ไอ แค้น ลุ๊ค ยู อิน ดิ อาย แอนด์ เซย์ , )

When he opens his arms and holds you close tonight,
( เว็น ฮี โอ๊เพ่น ฮีส อาร์ม แอนด์ โฮลด์ ยู โคลส ทูไน๊ท , )
It just won’t feel right,
( อิท เจิ๊สท โวน ฟีล ไร๊ท , )
‘Cause I can love you more than this, yeah,
( ค๊อส ไอ แคน เลิฟ ยู มอร์ แดน ดิส , เย่ , )
When he lays you down,
( เว็น ฮี เลย์ ยู ดาวน์ , )
I might just die inside,
( ไอ ไม่ เจิ๊สท ดาย อิ๊นไซด์ , )
It just don’t feel right,
( อิท เจิ๊สท โด๊นท ฟีล ไร๊ท , )
‘Cause I can love you more than this,
( ค๊อส ไอ แคน เลิฟ ยู มอร์ แดน ดิส , )
Can love you more than this
( แคน เลิฟ ยู มอร์ แดน ดิส )

If I’m louder, would you see me?
( อิ๊ฟ แอม ดังกว่า, วู๊ด ยู ซี มี ?)
Would you lay down
( วู๊ด ยู เลย์ ดาวน์ )
In my arms and rescue me?
( อิน มาย อาร์ม แอนด์ เร๊สคิ้ว มี ?)
‘Cause we are the same
( ค๊อส วี อาร์ เดอะ เซม )
You save me,
( ยู เซฝ มี , )
When you leave it’s gone again,
( เว็น ยู ลี๊ฝ อิทซ กอน อะเกน , )

And when I see you on the street,
( แอนด์ เว็น ไอ ซี ยู ออน เดอะ สทรีท , )
In his arms, I get weak,
( อิน ฮีส อาร์ม , ไอ เก็ท วี๊ค , )
My body fails, I’m on my knees,
( มาย บ๊อดี้ เฟล , แอม ออน มาย นี , )
Prayin’,
( แพรยิน , )
[adsense]
When he opens his arms and holds you close tonight,
( เว็น ฮี โอ๊เพ่น ฮีส อาร์ม แอนด์ โฮลด์ ยู โคลส ทูไน๊ท , )
It just won’t feel right,
( อิท เจิ๊สท โวน ฟีล ไร๊ท , )
‘Cause I can love you more than this, yeah,
( ค๊อส ไอ แคน เลิฟ ยู มอร์ แดน ดิส , เย่ , )
When he lays you down,
( เว็น ฮี เลย์ ยู ดาวน์ , )
I might just die inside,
( ไอ ไม่ เจิ๊สท ดาย อิ๊นไซด์ , )
It just don’t feel right,
( อิท เจิ๊สท โด๊นท ฟีล ไร๊ท , )
‘Cause I can love you more than this, yeah,
( ค๊อส ไอ แคน เลิฟ ยู มอร์ แดน ดิส , เย่ , )

I’ve never had the words to say,
( แอบ เน๊เว่อร์ แฮด เดอะ เวิร์ด ทู เซย์ , )
But now I’m askin’ you to stay
( บั๊ท นาว แอม แอสกีน ยู ทู สเทย์ )
For a little while inside my arms,
( ฟอร์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์ อิ๊นไซด์ มาย อาร์ม , )
And as you close your eyes tonight,
( แอนด์ แอส ยู โคลส ยัวร์ อาย ทูไน๊ท , )
I pray that you will see the light,
( ไอ เพรย์ แดท ยู วิล ซี เดอะ ไล๊ท , )
That’s shining from the stars above,
( แด้ท ชายนิ่ง ฟรอม เดอะ สทาร์ อะโบ๊ฝ , )

[And I say]
( [ แอนด์ ไอ เซย์ ] )

When he opens his arms and holds you close tonight,
( เว็น ฮี โอ๊เพ่น ฮีส อาร์ม แอนด์ โฮลด์ ยู โคลส ทูไน๊ท , )
It just won’t feel right,
( อิท เจิ๊สท โวน ฟีล ไร๊ท , )
‘Cause I can love you more than this,
( ค๊อส ไอ แคน เลิฟ ยู มอร์ แดน ดิส , )

‘Cause I can love you more than this, yeah
( ค๊อส ไอ แคน เลิฟ ยู มอร์ แดน ดิส , เย่ )

When he lays you down,
( เว็น ฮี เลย์ ยู ดาวน์ , )
I might just die inside,
( ไอ ไม่ เจิ๊สท ดาย อิ๊นไซด์ , )
It just don’t feel right,
( อิท เจิ๊สท โด๊นท ฟีล ไร๊ท , )
‘Cause I can love you more than this, yeah,
( ค๊อส ไอ แคน เลิฟ ยู มอร์ แดน ดิส , เย่ , )

When he opens his arms and holds you close tonight,
( เว็น ฮี โอ๊เพ่น ฮีส อาร์ม แอนด์ โฮลด์ ยู โคลส ทูไน๊ท , )
It just won’t feel right,
( อิท เจิ๊สท โวน ฟีล ไร๊ท , )
‘Cause I can love you more than this,
( ค๊อส ไอ แคน เลิฟ ยู มอร์ แดน ดิส , )

When he lays you down,
( เว็น ฮี เลย์ ยู ดาวน์ , )
I might just die inside,
( ไอ ไม่ เจิ๊สท ดาย อิ๊นไซด์ , )
It just don’t feel right,
( อิท เจิ๊สท โด๊นท ฟีล ไร๊ท , )
‘Cause I can love you more than this,
( ค๊อส ไอ แคน เลิฟ ยู มอร์ แดน ดิส , )
Can love you more than this
( แคน เลิฟ ยู มอร์ แดน ดิส )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง More Than This คำอ่านไทย One Direction

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น