เนื้อเพลง Naked Truth คำอ่านไทย Sarah Hudson

You can hate me but what do I care
( ยู แคน เฮท มี บั๊ท ว๊อท ดู ไอ แคร์)
Everything from the tattoo on my wrist to the color
(เอ๊วี่ติง ฟรอม เดอะ แท๊ททู ออน มาย ริ๊ซท ทู เดอะ คัลเออะ)
of my hair
(อ็อฝ มาย แฮร์)
You created like a seed in the ground
(ยู คริเอท ไล๊ค เก ซี อิน เดอะ กราวนด์)
You water me down with anorexic superheroes and
(ยู ว๊อเท่อร มี เดาน วิธ anorexic superheroes แซน)
prozac popping clowns
(prozac พ๊อพปิง คลาวนํ)

I’ve already slept with the captain of the football
(แอฝ ออลเร๊ดี้ ซเล็พท วิธ เดอะ แค๊พเท่น อ็อฝ เดอะ ฟุทบอล)
team, it was lame
(ทีม , อิท วอส เลม)
I’ve already kissed a girl on ecstasy;
(แอฝ ออลเร๊ดี้ คิสส อะ เกิร์ล ออน เอคซทะซิ 😉
it’s all the same
(อิทซ ซอร์ เดอะ เซม)
And I already forgive you mom and dad,
(แอนด์ ดาย ออลเร๊ดี้ ฟอร์กี๊ฝ ยู มัม แอนด์ แด๊ด ,)
how could you know anyway
(ฮาว เคิด ยู โนว์ เอนอิเว)

I’m graduating, too late for saving
(แอม graduatings , ทู เหลท ฟอร์ เซฝอิง)
I’m celebrating the beauty of the naked truth
(แอม เซเล็ปบีดิง เดอะ บิ๊วที่ อ็อฝ เดอะ เน๊คเค่ด ทรู๊ธ)
A life complicated, sometimes I hate it
(อะ ไล๊ฟ ค๊อมพลิเขท , ซัมไทม์ ซาย เฮท อิท)
You’re not me and I’m not you
(ยัวร์ น็อท มี แอนด์ แอม น็อท ยู)
It’s the beauty of, the beauty of the naked truth
(อิทซ เดอะ บิ๊วที่ อ็อฝ , เดอะ บิ๊วที่ อ็อฝ เดอะ เน๊คเค่ด ทรู๊ธ)

Fail me, but I won’t flunk out
(เฟล มี , บั๊ท ไอ ว็อนท ฟลังค เอ๊าท)
Lecture me about true love and monogamy
(เล๊คเช่อร์ มี อะเบ๊าท ทรู ลัฝ แอนด์ โมะนอกอะมิ)
First, maybe you should figure that out
(เฟิร์สท , เมบี ยู เชิด ฟิ๊กเก้อร แดท เอ๊าท)
I’m the daughter of a self-indulgent man
(แอม เดอะ ด๊อเท่อร์ อ็อฝ อะ เซลฟ์ อินดัลเจ็นท แมน)
And a mother who mastered the art of apology
(แอนด์ อะ ม๊าเธ่อร์ ฮู ม๊าสเต้อร์ ดิ อาร์ท อ็อฝ อะพ๊อโลจี้)
That psychology is all that I am
(แดท ไซคอลโอะจิ อีส ซอร์ แดท ไอ แอ็ม)

I’ve already prayed the rosary over my best
(แอฝ ออลเร๊ดี้ เพรย์ เดอะ โรสะริ โอ๊เฝ่อร มาย เบ๊สท์)
friend’s suicide
(เฟรน ซุยไซ้ด)
I already know what it feels like to have a part of
(ไอ ออลเร๊ดี้ โนว์ ว๊อท ดิธ ฟีล ไล๊ค ทู แฮ็ฝ อะ พาร์ท อ็อฝ)
me die
(มี ดาย)
And I already forgive you mom and dad cause I’m
(แอนด์ ดาย ออลเร๊ดี้ ฟอร์กี๊ฝ ยู มัม แอนด์ แด๊ด ค๊อส แอม)
still alive
(สทิลล อะไล๊ฝ)

I’m graduating, too late for saving
(แอม graduatings , ทู เหลท ฟอร์ เซฝอิง)
I’m celebrating the beauty of the naked truth
(แอม เซเล็ปบีดิง เดอะ บิ๊วที่ อ็อฝ เดอะ เน๊คเค่ด ทรู๊ธ)
A life complicated, sometimes I hate it
(อะ ไล๊ฟ ค๊อมพลิเขท , ซัมไทม์ ซาย เฮท อิท)
You’re not me and I’m not you
(ยัวร์ น็อท มี แอนด์ แอม น็อท ยู)
It’s the beauty of, the beauty of the naked truth
(อิทซ เดอะ บิ๊วที่ อ็อฝ , เดอะ บิ๊วที่ อ็อฝ เดอะ เน๊คเค่ด ทรู๊ธ)

I wear my flaws like a badge of honor
(ไอ แวร์ มาย ฟลอ ไล๊ค เก แบ็จ อ็อฝ ออนเออะ)
If I use my claws then baby you’re a goner
(อิ๊ฟ ฟาย ยู๊ส มาย คลอ เด็น เบ๊บี้ ยัวร์ อะ กอนเนอร์)
If you’re uncomfortable with being exposed
(อิ๊ฟ ยัวร์ อันคอมฟอร์เดเบิล วิธ บีอิง เอ็กซโพส)
Then join the others who will never know
(เด็น จอย ดิ อ๊อเธ่อร์ ฮู วิล เน๊เฝ่อร์ โนว์)

I’m graduating, too late for saving
(แอม graduatings , ทู เหลท ฟอร์ เซฝอิง)
I’m celebrating the beauty of the naked truth
(แอม เซเล็ปบีดิง เดอะ บิ๊วที่ อ็อฝ เดอะ เน๊คเค่ด ทรู๊ธ)
A life complicated, sometimes I hate it
(อะ ไล๊ฟ ค๊อมพลิเขท , ซัมไทม์ ซาย เฮท อิท)
You’re not me and I’m not you
(ยัวร์ น็อท มี แอนด์ แอม น็อท ยู)
It’s the beauty of; it’s the beauty of the naked truth
(อิทซ เดอะ บิ๊วที่ อ็อฝ ; อิทซ เดอะ บิ๊วที่ อ็อฝ เดอะ เน๊คเค่ด ทรู๊ธ)
It’s the beauty of the naked truth, it’s true
(อิทซ เดอะ บิ๊วที่ อ็อฝ เดอะ เน๊คเค่ด ทรู๊ธ , อิทซ ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Naked Truth คำอ่านไทย Sarah Hudson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น