เนื้อเพลง Jackie, Dressed in Cobras คำอ่านไทย The New Pornographers

Look, we’ve seen this kind of thing before
( ลุ๊ค , หวีบ ซีน ดิส ไคนด์ อ็อฝ ทริง บีฟอร์)
Jackie threats with cobras at the door
(แจ็กกี้ เทร๊ท วิธ ค๊อบร้า แอ็ท เดอะ ดอร์)
don’t live your life inside a narrow filled with glances
(ด้อนท์ ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ อิ๊นไซด์ อะ แน๊โร่ว ฟิลล วิธ แกล๊นซ์)
New York City find your chances
(นิว ยอค ซิ๊ที่ ไฟนด์ ยุร แช้นซํ)
yes you’ve had ’em
(เย็ซ ยู๊ฟ แฮ็ด เอ็ม)
yes you’ve had ’em
(เย็ซ ยู๊ฟ แฮ็ด เอ็ม)
yes you’ve had ’em
(เย็ซ ยู๊ฟ แฮ็ด เอ็ม)

on a train devouring the land
(ออน อะ เทรน ดิฝวาวริง เดอะ แลนด์)
there’s a kid going insane over her man
(แดร์ ซา คิด โกอิ้ง อินเซน โอ๊เฝ่อร เฮอ แมน)
insane over her man
(อินเซน โอ๊เฝ่อร เฮอ แมน)
insane over her
(อินเซน โอ๊เฝ่อร เฮอ)

look, we’ve seen this kind of thing before
(ลุ๊ค , หวีบ ซีน ดิส ไคนด์ อ็อฝ ทริง บีฟอร์)
four kids hanging from the reference door
(โฟ คิด แฮงอิง ฟรอม เดอะ เรฟเออะเร็นซ ดอร์)
and if he hollers let him out
(แอนด์ อิ๊ฟ ฮี ฮอลเลอะ เล็ท ฮิม เอ๊าท)
cause he’s gonna shout
(ค๊อส อีส กอนนะ เช๊าท)
something in the way she moves
(ซัมติง อิน เดอะ เวย์ ชี มู๊ฝ)
just shouldn’t be allowed
(จั๊สท ชูดดึ่น บี อะลาว)

left on the jungle floor
(เล๊ฟท ออน เดอะ จั๊งเกิ้ล ฟลอร์)
Jackie’s dressed in cobras
(แจ็กกี้ เดรส อิน ค๊อบร้า)
givin me ideas
(กีฝอิน มี ไอเดีย)
what I really need now is ideas
(ว๊อท ไอ ริแอ็ลลิ นี๊ด นาว อีส ไอเดีย)

look, we’ve seen this kind of thing before
(ลุ๊ค , หวีบ ซีน ดิส ไคนด์ อ็อฝ ทริง บีฟอร์)
vampires flown across the ballroom floor
(แฝ๊มไพร์ ฟโลน อะคร๊อส เดอะ บอวรูม ฟลอร์)
mistake his blood-lust feast for dancin
(มิสเท้ค ฮิส บลัด ลัซท ฟีซท ฟอร์ แดนซิน)
New York City find your chances
(นิว ยอค ซิ๊ที่ ไฟนด์ ยุร แช้นซํ)
yes you’ve had ’em
(เย็ซ ยู๊ฟ แฮ็ด เอ็ม)
yes you’ve had ’em
(เย็ซ ยู๊ฟ แฮ็ด เอ็ม)
yes you’ve had ’em
(เย็ซ ยู๊ฟ แฮ็ด เอ็ม)

on a train devouring the land
(ออน อะ เทรน ดิฝวาวริง เดอะ แลนด์)
there’s a kid going insane over her man
(แดร์ ซา คิด โกอิ้ง อินเซน โอ๊เฝ่อร เฮอ แมน)
insane over her man
(อินเซน โอ๊เฝ่อร เฮอ แมน)
insane over her
(อินเซน โอ๊เฝ่อร เฮอ)

on a train devouring the land
(ออน อะ เทรน ดิฝวาวริง เดอะ แลนด์)
there’s a kid going insane over her man
(แดร์ ซา คิด โกอิ้ง อินเซน โอ๊เฝ่อร เฮอ แมน)
insane over her man
(อินเซน โอ๊เฝ่อร เฮอ แมน)
insane over her
(อินเซน โอ๊เฝ่อร เฮอ)

on a train devouring the land
(ออน อะ เทรน ดิฝวาวริง เดอะ แลนด์)
there’s a kid going insane over her man
(แดร์ ซา คิด โกอิ้ง อินเซน โอ๊เฝ่อร เฮอ แมน)
insane over her man
(อินเซน โอ๊เฝ่อร เฮอ แมน)
insane over her
(อินเซน โอ๊เฝ่อร เฮอ)

left on the jungle floor
(เล๊ฟท ออน เดอะ จั๊งเกิ้ล ฟลอร์)
Jackie’s dressed in cobras
(แจ็กกี้ เดรส อิน ค๊อบร้า)

left on the jungle floor
(เล๊ฟท ออน เดอะ จั๊งเกิ้ล ฟลอร์)
Jackie’s dressed in cobras
(แจ็กกี้ เดรส อิน ค๊อบร้า)

left on the jungle floor
(เล๊ฟท ออน เดอะ จั๊งเกิ้ล ฟลอร์)
Jackie’s dressed in cobras
(แจ็กกี้ เดรส อิน ค๊อบร้า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jackie, Dressed in Cobras คำอ่านไทย The New Pornographers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น