เนื้อเพลง Take It Back คำอ่านไทย Cream

by Jack Bruce and Pete Brown
( บาย แจ็ค บรูซ แอนด์ พีท บราวนํ)

Take it back, take it back, take that thing right outa here.
(เท้ค อิท แบ็ค , เท้ค อิท แบ็ค , เท้ค แดท ทริง ไร๊ท เอ้าดา เฮียร)
Right away, far away, take that thing right outa here.
(ไร๊ท อะเวย์ , ฟาร์ อะเวย์ , เท้ค แดท ทริง ไร๊ท เอ้าดา เฮียร)
Don’t let them take me to where streams are red.
(ด้อนท์ เล็ท เด็ม เท้ค มี ทู แวร์ สทรีม แซร์ เร้ด)
I want to stay here and sleep in my own bed.
(ไอ ว้อนท ทู สเทย์ เฮียร แอนด์ สลี๊พ อิน มาย โอว์น เบ๊ด)
Need all your loving, long blonde hair,
(นี๊ด ออล ยุร ลัฝอิง , ลอง บล็อนด แฮร์ ,)
Don’t let them take me ‘cos I easily scare.
(ด้อนท์ เล็ท เด็ม เท้ค มี คอซ ซาย อีสอิลิ สแคร์)
Take it back, take it back, take that thing right outa here.
(เท้ค อิท แบ็ค , เท้ค อิท แบ็ค , เท้ค แดท ทริง ไร๊ท เอ้าดา เฮียร)
Take it back, take it back, take that thing right outa here.
(เท้ค อิท แบ็ค , เท้ค อิท แบ็ค , เท้ค แดท ทริง ไร๊ท เอ้าดา เฮียร)
Right away, far away, take that thing right outa here.
(ไร๊ท อะเวย์ , ฟาร์ อะเวย์ , เท้ค แดท ทริง ไร๊ท เอ้าดา เฮียร)
I got this great need, the need to stay alive.
(ไอ ก็อท ดิส เกรท นี๊ด , เดอะ นี๊ด ทู สเทย์ อะไล๊ฝ)
Not ashamed of my creed, I’ve got to survive.
(น็อท อะเชมดฺ อ็อฝ มาย ครีด , แอฝ ก็อท ทู เซอร์ไฝ๊ฝ)
So come on baby, don’t go ‘way,
(โซ คัมมอน เบ๊บี้ , ด้อนท์ โก เวย์ ,)
Just let them save me for a rainy day.
(จั๊สท เล็ท เด็ม เซฝ มี ฟอร์ รา เรนอิ เดย์)
Take it back, take it back, take that thing right outa here.
(เท้ค อิท แบ็ค , เท้ค อิท แบ็ค , เท้ค แดท ทริง ไร๊ท เอ้าดา เฮียร)
I got this need, the need to stay alive.
(ไอ ก็อท ดิส นี๊ด , เดอะ นี๊ด ทู สเทย์ อะไล๊ฝ)
Not ashamed of my creed, I’ve got to survive.
(น็อท อะเชมดฺ อ็อฝ มาย ครีด , แอฝ ก็อท ทู เซอร์ไฝ๊ฝ)
So come on baby, don’t go away,
(โซ คัมมอน เบ๊บี้ , ด้อนท์ โก อะเวย์ ,)
Just let them save me for a rainy day.
(จั๊สท เล็ท เด็ม เซฝ มี ฟอร์ รา เรนอิ เดย์)
Take it back, take it back, take that thing right outa here.
(เท้ค อิท แบ็ค , เท้ค อิท แบ็ค , เท้ค แดท ทริง ไร๊ท เอ้าดา เฮียร)
Take it back, take it back, take that thing right outa here.
(เท้ค อิท แบ็ค , เท้ค อิท แบ็ค , เท้ค แดท ทริง ไร๊ท เอ้าดา เฮียร)
Right away, far away, take that thing right outa here.
(ไร๊ท อะเวย์ , ฟาร์ อะเวย์ , เท้ค แดท ทริง ไร๊ท เอ้าดา เฮียร)
I got this thing, I’ve got to keep it sharp.
(ไอ ก็อท ดิส ทริง , แอฝ ก็อท ทู คี๊พ อิท ชาร์พ)
Don’t go to places where it won’t shine in the dark.
(ด้อนท์ โก ทู เพลส แวร์ อิท ว็อนท ไชน์ อิน เดอะ ด๊าร์ค)
So come on baby, don’t go away,
(โซ คัมมอน เบ๊บี้ , ด้อนท์ โก อะเวย์ ,)
Just let them save me for a rainy day.
(จั๊สท เล็ท เด็ม เซฝ มี ฟอร์ รา เรนอิ เดย์)
Take it back, take it back, take that thing right outa here.
(เท้ค อิท แบ็ค , เท้ค อิท แบ็ค , เท้ค แดท ทริง ไร๊ท เอ้าดา เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take It Back คำอ่านไทย Cream

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น