เนื้อเพลง Gotta Be You คำอ่านไทย One Direction

[One Direction]
Girl I see it in your eyes you’re disappointed
( เกิร์ล ไอ ซี อิท อิน ยัวร์ อาย ยัวร์ ดิแซพพอยท์ )
Cause I’m the foolish one that you anointed with your heart
( ค๊อส แอม เดอะ ฟูลลิช วัน แดท ยู อโนนเดด วิธ ยัวร์ ฮาร์ท )
I tore it apart
( ไอ แทร์ อิท อะพาร์ท )
And girl what a mess I made upon your innocence
( แอนด์ เกิร์ล ว๊อท อะ เมส ไอ เมด อุพอน ยัวร์ อินโนเซ๊น )
And no woman in the world deserves this
( แอนด์ โน วู๊แม่น อิน เดอะ เวิลด ดีเสริฟ ดิส )
But here I am asking you for one more chance
( บั๊ท เฮียร ไอ แอม อาคกิ้ง ยู ฟอร์ วัน มอร์ แช้นซํ )

Can we fall, one more time?
( แคน วี ฟอลล์ , วัน มอร์ ไทม์ ?)
Stop the tape and rewind
( สท๊อพ เดอะ เท๊พ แอนด์ รีไวนด์ )
Oh and if you walk away I know I’ll fade
( โอ้ แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว๊อล์ค อะเวย์ ไอ โนว์ แอล เฟด )
Cause there is nobody else
( ค๊อส แดร์ อีส โนบอดี้ เอ๊ลส )

It’s gotta be you
( อิทซ กอทดา บี ยู )
Only you
( โอ๊นลี่ ยู )
It’s gotta be you
( อิทซ กอทดา บี ยู )
Only you
( โอ๊นลี่ ยู )

Now girl I hear it in your voice and how it trembles
( นาว เกิร์ล ไอ เฮียร อิท อิน ยัวร์ ว๊อยซ์ แอนด์ ฮาว อิท เทรมเบิล )
When you speak to me I don’t resemble, who I was
( เว็น ยู สพี๊ค ทู มี ไอ โด๊นท รีเซ๊มเบิ้ล , ฮู ไอ วอส )
You’ve almost had enough
( ยู๊ฟ อ๊อลโมสท แฮด อีน๊าฟ )
And your actions speak louder than words
( แอนด์ ยัวร์ แอคเชิน สพี๊ค ดังกว่าแดน เวิร์ด )
And you’re about to break from all you’ve heard
( แอนด์ ยัวร์ อะเบ๊าท ทู เบร๊ค ฟรอม ออล ยู๊ฟ เฮริ์ท )
Don’t be scared, I ain’t going no where
( โด๊นท บี ซคา , ไอ เอน โกอิ้ง โน แวร์ )
[adsense]
I’ll be here, by your side
( แอล บี เฮียร , บาย ยัวร์ ไซด์ )
No more fears, no more crying
( โน มอร์ เฟียร์ , โน มอร์ ครายอิ้ง )
But if you walk away
( บั๊ท อิ๊ฟ ยู ว๊อล์ค อะเวย์ )
I know I’ll fade
( ไอ โนว์ แอล เฟด )
Cause there is nobody else
( ค๊อส แดร์ อีส โนบอดี้ เอ๊ลส )

It’s gotta be you
( อิทซ กอทดา บี ยู )
Only you
( โอ๊นลี่ ยู )
It’s gotta be you
( อิทซ กอทดา บี ยู )
Only you
( โอ๊นลี่ ยู )

Oh girl, can we try one more, one more time?
( โอ้ เกิร์ล , แคน วี ธราย วัน มอร์ , วัน มอร์ ไทม์ ?)
One more, one more, can we try?
( วัน มอร์ , วัน มอร์ , แคน วี ธราย ?)
One more, one more time
( วัน มอร์ , วัน มอร์ ไทม์ )
I’ll make it better
( แอล เม้ค อิท เบ๊ทเด่อร์ )
One more, one more, can we try?
( วัน มอร์ , วัน มอร์ , แคน วี ธราย ?)
One more, one more,
( วัน มอร์ , วัน มอร์ , )
Can we try one more time to make it all better?
( แคน วี ธราย วัน มอร์ ไทม์ ทู เม้ค อิท ออล เบ๊ทเด่อร์ ?)

Cos its gotta be you
( โคส อิทซ กอทดา บี ยู )
Its gotta be you
( อิทซ กอทดา บี ยู )
Only you
( โอ๊นลี่ ยู )
Only you
( โอ๊นลี่ ยู )

It’s gotta be you
( อิทซ กอทดา บี ยู )
Only you
( โอ๊นลี่ ยู )
It’s gotta be you
( อิทซ กอทดา บี ยู )
Only you!
( โอ๊นลี่ ยู ! )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gotta Be You คำอ่านไทย One Direction

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น