เนื้อเพลง Dancing Dead คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

Dead men,
( เด้ด เม็น ,)
They celebrate
(เด เซ๊เลเบรท)
As the final chapter
(แอส เดอะ ไฟ๊น่อล แช๊พเท่อร์)
Fades away
(เฟด อะเวย์)
Cause they can’t hide;
(ค๊อส เด แค็นท ไฮด์ 😉
We can see their flesh is rotten!
(วี แคน ซี แดร์ เฟลช อีส รอตอึน !)

The band plays a hopeful tune
(เดอะ แบนด์ เพลย์ ซา โฮพฟุล จูน)
The champagne is poured
(เดอะ แฌ็มเพน อีส พาว)
As they socialize
(แอส เด โซแฌะไลส)
The look in their eyes
(เดอะ ลุ๊ค อิน แดร์ อาย)
Hidin’ the light!
(ฮายดิน เดอะ ไล๊ท !)

Everything is paid for tonight
(เอ๊วี่ติง อีส เพลด ฟอร์ ทูไน๊ท)
While at the party of the
(ไวล์ แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่ อ็อฝ เดอะ)
Dead dancin’ in their graves
(เด้ด แดนซิน อิน แดร์ เกรฝ)
The drinks here are free
(เดอะ ดริ๊งค เฮียร อาร์ ฟรี)
So relax
(โซ รีแหล๊ก)
Enjoy the sight of all the
(เอ็นจอย เดอะ ไซ๊ท อ็อฝ ออล เดอะ)
Dead dancin’ in their graves
(เด้ด แดนซิน อิน แดร์ เกรฝ)
And while the world that they built
(แอนด์ ไวล์ เดอะ เวิลด แดท เด บิลท)
Told ’em to change
(โทลด เอ็ม ทู เช้งจํ)
Told ’em to listen
(โทลด เอ็ม ทู ลิ๊สซึ่น)
They just kept it the same
(เด จั๊สท เค็พท ดิธ เดอะ เซม)
And now that midnight has come
(แอนด์ นาว แดท มิดไนท์ แฮ็ส คัม)
I’m in a room watchin’ the
(แอม อิน อะ รูม วันชิน เดอะ)
Dead dancin’ in their graves
(เด้ด แดนซิน อิน แดร์ เกรฝ)

Bones covered up by suits
(โบน โค๊ฝเฝ่อร์ อั๊พ บาย ซุ๊ท)
As the visible scars,
(แอส เดอะ ฝีสอิบล ซคา ,)
They multiply
(เด มั๊ลทิพลาย)
Kiss it good-bye
(คิซ ซิท กู๊ด ไบ)
Too stubborn and now you’re destroyed!
(ทู ซทับเบิน แอนด์ นาว ยัวร์ เดสทรอย !)

Tick, tock
(ทิค , ทอก)
The time bomb has been
(เดอะ ไทม์ บอมบฺ แฮ็ส บีน)
Recognized and pressurized
(เร๊คคอกไน๊ซ์ แอนด์ พเรฌเออะไรส)
Nowhere to hide
(โนแวร์ ทู ไฮด์)
Swallowin’ light!
(Swallowin ไล๊ท !)

Everything is paid for tonight
(เอ๊วี่ติง อีส เพลด ฟอร์ ทูไน๊ท)
While at the party of the
(ไวล์ แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่ อ็อฝ เดอะ)
Dead dancin’ in their graves
(เด้ด แดนซิน อิน แดร์ เกรฝ)
The drinks here are free
(เดอะ ดริ๊งค เฮียร อาร์ ฟรี)
So relax
(โซ รีแหล๊ก)
Enjoy the sight of all the
(เอ็นจอย เดอะ ไซ๊ท อ็อฝ ออล เดอะ)
Dead dancin’ in their graves
(เด้ด แดนซิน อิน แดร์ เกรฝ)
And while the world that they built
(แอนด์ ไวล์ เดอะ เวิลด แดท เด บิลท)
Told ’em to change
(โทลด เอ็ม ทู เช้งจํ)
Told ’em to listen
(โทลด เอ็ม ทู ลิ๊สซึ่น)
They just kept it the same
(เด จั๊สท เค็พท ดิธ เดอะ เซม)
And now that midnight has come
(แอนด์ นาว แดท มิดไนท์ แฮ็ส คัม)
I’m in a room watchin’ the
(แอม อิน อะ รูม วันชิน เดอะ)
Dead dancin’ in their graves
(เด้ด แดนซิน อิน แดร์ เกรฝ)

We feel a coming strength
(วี ฟีล อะ คัมอิง ซทเร็งธ)
And now it’s too late
(แอนด์ นาว อิทซ ทู เหลท)
To change.
(ทู เช้งจํ)

{background chatter}
({แบ็คกราว แชทเทอะ })

Why’d you want to go?
(วาย ยู ว้อนท ทู โก)
You drown me? with all that you are
(ยู ดราวน มี วิธ ออล แดท ยู อาร์)
Oh, how the mighty fall
(โอ , ฮาว เดอะ ไมทอิ ฟอลล์)
Yeah
(เย่)

Everything is paid for tonight
(เอ๊วี่ติง อีส เพลด ฟอร์ ทูไน๊ท)
While at the party of the
(ไวล์ แอ็ท เดอะ พ๊าร์ที่ อ็อฝ เดอะ)
Dead dancin’ in their graves
(เด้ด แดนซิน อิน แดร์ เกรฝ)
The drinks here are free
(เดอะ ดริ๊งค เฮียร อาร์ ฟรี)
So relax
(โซ รีแหล๊ก)
Enjoy the sight of all the
(เอ็นจอย เดอะ ไซ๊ท อ็อฝ ออล เดอะ)
Dead dancin’ in their graves
(เด้ด แดนซิน อิน แดร์ เกรฝ)
And while the world that they built
(แอนด์ ไวล์ เดอะ เวิลด แดท เด บิลท)
Told ’em to change
(โทลด เอ็ม ทู เช้งจํ)
Told ’em to listen
(โทลด เอ็ม ทู ลิ๊สซึ่น)
They just kept it the same
(เด จั๊สท เค็พท ดิธ เดอะ เซม)
And now that midnight has come
(แอนด์ นาว แดท มิดไนท์ แฮ็ส คัม)
I’m in a room watchin’ the
(แอม อิน อะ รูม วันชิน เดอะ)
Dead dancin’ in their graves
(เด้ด แดนซิน อิน แดร์ เกรฝ)

[4x+fade]
([ 4x+เฟด ])
We feel a coming strength
(วี ฟีล อะ คัมอิง ซทเร็งธ)
And
(แอนด์)
now it’s too late
(นาว อิทซ ทู เหลท)
To change.
(ทู เช้งจํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dancing Dead คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น