เนื้อเพลง Rhyme & Reason คำอ่านไทย Dave Matthews Band

Oh well oh well so here we stand
( โอ เวลล โอ เวลล โซ เฮียร วี สแทนด์)
But we stand for nothing
(บั๊ท วี สแทนด์ ฟอร์ นัธอิง)
My heart calls to me in my sleep
(มาย ฮาร์ท คอลลํ ทู มี อิน มาย สลี๊พ)
How can I turn to it
(ฮาว แคน นาย เทิร์น ทู อิท)
‘Cause I’m all locked up in this
(ค๊อส แอม ออล ล๊อค อั๊พ อิน ดิส)
Dark place –
(ด๊าร์ค เพลส)
And I do not know
(แอนด์ ดาย ดู น็อท โนว์)
I’m as good as dead
(แอม แอส กู๊ด แอส เด้ด)
My head aches –
(มาย เฮด เอช)
Warped and tied up
(วอพ แอนด์ ไท อั๊พ)
I need to kill this pain
(ไอ นี๊ด ทู คิลล์ ดิส เพน)

My head won’t leave my head alone
(มาย เฮด ว็อนท ลี๊ฝ มาย เฮด อะโลน)
And I don’t believe it will
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท วิล)
Until I’m dead and gone
(อันทิล แอม เด้ด แอนด์ กอน)
My head won’t leave my head alone
(มาย เฮด ว็อนท ลี๊ฝ มาย เฮด อะโลน)
And I don’t believe it will
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท วิล)
Until I’m six feet underground
(อันทิล แอม ซิกซ์ ฟีท อันเดิกเรานด)

How long I’m tied up
(ฮาว ลอง แอม ไท อั๊พ)
My mind in knots –
(มาย ไมนด์ อิน น็อท)
My stomach reels
(มาย สโท๊มัช รีล)
In concern for what I might do or
(อิน คอนเซิร์น ฟอร์ ว๊อท ไอ ไมท ดู ออ)
What I’ve don
(ว๊อท แอฝ ด็อน)
It’s got me living in fear
(อิทซ ก็อท มี ลีฝอิง อิน เฟียร์)
Well I know these voices must
(เวลล ไอ โนว์ ฑิส ว๊อยซ์ มัสท์)
Be my soul
(บี มาย โซล)
I’ve had enough I’ve had enough of being alone
(แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ อ็อฝ บีอิง อะโลน)
I’ve got no place to go
(แอฝ ก็อท โน เพลส ทู โก)

My head won’t leave my head alone
(มาย เฮด ว็อนท ลี๊ฝ มาย เฮด อะโลน)
And I don’t believe it will
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท วิล)
Until I’m dead and gone
(อันทิล แอม เด้ด แอนด์ กอน)
My head won’t leave my head alone
(มาย เฮด ว็อนท ลี๊ฝ มาย เฮด อะโลน)
And I don’t believe it will
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท วิล)
Until I’m six feet under ground
(อันทิล แอม ซิกซ์ ฟีท อั๊นเด้อร กราวนด์)

Six feet under
(ซิกซ์ ฟีท อั๊นเด้อร)
In y grave
(อิน วาย เกรฝ)
Lying wired and shut and quiet in my grave
(ลายยิง วีเออ แอนด์ ชั๊ท แอนด์ ไคว๊เอ้ท อิน มาย เกรฝ)
Leave me here
(ลี๊ฝ มี เฮียร)
Leave me here to waste here
(ลี๊ฝ มี เฮียร ทู เวซท เฮียร)
So young and here I am again
(โซ ยัง แอนด์ เฮียร ไอ แอ็ม อะเกน)
Talking to myself
(ทอคอิง ทู ไมเซลฟ)
A T.V. blares
(อะ ที วี บแล)
Oh man
(โอ แมน)
Oh how I wish I didn’t smoke
(โอ ฮาว ไอ วิ๊ช ไอ ดิ๊นอิน สโม๊ค)
Or drink to reason with my head
(ออ ดริ๊งค ทู รี๊ซั่น วิธ มาย เฮด)

But sometimes this thick confusion
(บั๊ท ซัมไทม์ ดิส ทริ๊ค ค็อนฟยูฉัน)
Grows until I cannot bear it at all
(โกรว์ อันทิล ไอ แคนน็อท แบร์ อิท แอ็ท ดอร์)
Needle to the vein
(นี๊ดเดิ้ล ทู เดอะ เฝน)
Needle to the vein
(นี๊ดเดิ้ล ทู เดอะ เฝน)
Take this needle from my vein my friend
(เท้ค ดิส นี๊ดเดิ้ล ฟรอม มาย เฝน มาย เฟรน)
I said
(ไอ เซ็ด)

My head won’t leave my head alone
(มาย เฮด ว็อนท ลี๊ฝ มาย เฮด อะโลน)
And I don’t believe it will
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท วิล)
Until I’m dead and gone
(อันทิล แอม เด้ด แอนด์ กอน)
My head won’t leave my head alone
(มาย เฮด ว็อนท ลี๊ฝ มาย เฮด อะโลน)
And I don’t believe it will
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท วิล)
Until I’m dead and gone
(อันทิล แอม เด้ด แอนด์ กอน)

In my grave
(อิน มาย เกรฝ)
Lying
(ลายยิง)
Lying cold in my grave
(ลายยิง โคลด์ อิน มาย เกรฝ)
The reason –
(เดอะ รี๊ซั่น)
My reason
(มาย รี๊ซั่น)
Take my head off this terror
(เท้ค มาย เฮด ออฟฟ ดิส เท๊อร์เร่อร์)
The fearing won’t come back
(เดอะ เฟียริง ว็อนท คัม แบ็ค)
I can’t see
(ไอ แค็นท ซี)
My mind’s all wiped clean
(มาย ไมนด์ ซอร์ ไว๊พ คลีน)
The needle
(เดอะ นี๊ดเดิ้ล)
Make my great escape
(เม้ค มาย เกรท เอสเขพ)
I seem caught in time
(ไอ ซีม คอท อิน ไทม์)
My head leaves me behind
(มาย เฮด ลี๊ฝ มี บีฮายน์)
Body fall cold
(บ๊อดี้ ฟอลล์ โคลด์)
And I see heaven
(แอนด์ ดาย ซี เฮ๊ฝเฝ่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rhyme & Reason คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น