เนื้อเพลง John’s Gay คำอ่านไทย Robbie Williams

We’ve learnt to kick a ball, but we’re not quite cynical
( หวีบ เลินท ทู คิ๊ค กา บอล , บั๊ท เวีย น็อท ไคว๊ ซีนอิแค็ล)
And we’ve written on the wall, John’s gay He’s gay
(แอนด์ หวีบ วึ้น ออน เดอะ วอลล์ , จอน เก อีส เก)
And Janet’s friends with John and she says that we’re all scum
(แอนด์ แจนเนท เฟรน วิธ จอน แอนด์ ชี เซย์ แดท เวีย ออล ซคัม)
He just gets his homework done and won’t play not today
(ฮี จั๊สท เก็ท ฮิส โฮมเวิค ดัน แอนด์ ว็อนท เพลย์ น็อท ทูเดย์)

What will we grow up to be
(ว๊อท วิล วี โกรว์ อั๊พ ทู บี)
What will we grow up to see
(ว๊อท วิล วี โกรว์ อั๊พ ทู ซี)
Will you still be friends with me fourteen, fifteen, sixteen
(วิล ยู สทิลล บี เฟรน วิธ มี โฟทีน , ฟีฟทีน , ซิคซทีน)

Martin grew out of his A-team vest
(มาทิน กรู เอ๊าท อ็อฝ ฮิส ซา ทีม เฝ็ซท)
And nicked the pedals off my BMX
(แอนด์ นิค เดอะ เพ๊ดั้ล ออฟฟ มาย BMX)
And he says that he’s had sex with a girl, for effect
(แอนด์ ฮี เซย์ แดท อีส แฮ็ด เซ็กซ วิธ อะ เกิร์ล , ฟอร์ เอฟเฟ็ค)
I lost my virginity, the year above us had discovered E
(ไอ ล็อซท มาย เฝอะจีนอิทิ , เดอะ เยียร์ อะโบ๊ฝ อัซ แฮ็ด ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ อี)
And I said it weren’t for me, twelve pounds, fifty
(แอนด์ ดาย เซ็ด ดิท เวินท์ ฟอร์ มี , ทเว้ลฝ เพานด , ฟีฟทิ)

What will we grow up to be
(ว๊อท วิล วี โกรว์ อั๊พ ทู บี)
What will we grow up to see
(ว๊อท วิล วี โกรว์ อั๊พ ทู ซี)
Will you still be friends with me fourteen, fifteen
(วิล ยู สทิลล บี เฟรน วิธ มี โฟทีน , ฟีฟทีน)

We hide in bandstands and talk in the dark
(วี ไฮด์ อิน แบนสแตนทฺ แซน ท๊อล์ค อิน เดอะ ด๊าร์ค)
Rain’s never cold when you’re young
(เรน เน๊เฝ่อร์ โคลด์ เว็น ยัวร์ ยัง)
We were devoted to us from the start
(วี เวอ ดีโฝท ทู อัซ ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
I know too much how to feel … young
(ไอ โนว์ ทู มัช ฮาว ทู ฟีล ยัง)

We’ve learnt to kick a ball, and we’re not quite cynical
(หวีบ เลินท ทู คิ๊ค กา บอล , แอนด์ เวีย น็อท ไคว๊ ซีนอิแค็ล)
And we’ve written on the wall, John’s gay He’s gay
(แอนด์ หวีบ วึ้น ออน เดอะ วอลล์ , จอน เก อีส เก)
What will we grow up to be
(ว๊อท วิล วี โกรว์ อั๊พ ทู บี)
What will we grow up to see
(ว๊อท วิล วี โกรว์ อั๊พ ทู ซี)
Will you still be friends with me fourteen, fifteen
(วิล ยู สทิลล บี เฟรน วิธ มี โฟทีน , ฟีฟทีน)

What will we grow up to be
(ว๊อท วิล วี โกรว์ อั๊พ ทู บี)
What will we grow up to see
(ว๊อท วิล วี โกรว์ อั๊พ ทู ซี)
Will you still be friends with me fourteen, fifteen … young
(วิล ยู สทิลล บี เฟรน วิธ มี โฟทีน , ฟีฟทีน ยัง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง John’s Gay คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น