เนื้อเพลง Build You up คำอ่านไทย Nelly Furtado

Baby don’t believe it
( เบ๊บี้ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท)
Oh, it’s in your eyes
(โอ , อิทซ ซิน ยุร อาย)
I can see the weakness
(ไอ แคน ซี เดอะ วีคเน็ซ)
You don’t have to hide
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ไฮด์)
I can take you under
(ไอ แคน เท้ค ยู อั๊นเด้อร)
Under my wing
(อั๊นเด้อร มาย วิง)
cause your voice gives me a song
(ค๊อส ยุร ว๊อยซ์ กี๊ฝ มี อะ ซ็อง)
That i love to sing
(แดท ไอ ลัฝ ทู ซิง)

Baby, they build you up
(เบ๊บี้ , เด บิ้ลดํ ยู อั๊พ)
Only to tear you down
(โอ๊นลี่ ทู เทียร์ ยู เดาน)
Don’t give up
(ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ)
Baby don’t believe it, baby don’t believe it
(เบ๊บี้ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท , เบ๊บี้ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท)

Baby they build you up
(เบ๊บี้ เด บิ้ลดํ ยู อั๊พ)
Only to tear you down
(โอ๊นลี่ ทู เทียร์ ยู เดาน)
Baby don’t believe it, baby don’t believe it
(เบ๊บี้ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท , เบ๊บี้ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท)
Oh, it’s good for nothing
(โอ , อิทซ กู๊ด ฟอร์ นัธอิง)

You were just a child
(ยู เวอ จั๊สท ดา ชายลํดํ)
Ready to explore
(เร๊ดี้ ทู เอ็กซโพลร์)
And everything you saw
(แอนด์ เอ๊วี่ติง ยู ซอว์)
Looked like an open door
(ลุ๊ค ไล๊ค แอน โอ๊เพ่น ดอร์)

A place you can remember
(อะ เพลส ยู แคน รีเม๊มเบ่อร์)
You’d love to go back
(ยูต ลัฝ ทู โก แบ็ค)
But you can’t even comprehend
(บั๊ท ยู แค็นท อี๊เฝ่น คอมพรีเฮ็นดํ)
That it’s all in the past
(แดท อิทซ ซอร์ อิน เดอะ พาสท์)

Baby they build you up
(เบ๊บี้ เด บิ้ลดํ ยู อั๊พ)
Only to tear you down
(โอ๊นลี่ ทู เทียร์ ยู เดาน)
Baby don’t believe it, baby don’t believe it
(เบ๊บี้ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท , เบ๊บี้ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท)
Oh, it’s good for nothing
(โอ , อิทซ กู๊ด ฟอร์ นัธอิง)

Baby they build you up
(เบ๊บี้ เด บิ้ลดํ ยู อั๊พ)
Only to tear you down
(โอ๊นลี่ ทู เทียร์ ยู เดาน)
Baby don’t believe it, baby don’t believe it
(เบ๊บี้ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท , เบ๊บี้ ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิท)
Oh, it’s good for nothing
(โอ , อิทซ กู๊ด ฟอร์ นัธอิง)

Put your heart in my hands and i won’t hurt you
(พุท ยุร ฮาร์ท อิน มาย แฮนด์ แซน ดาย ว็อนท เฮิร์ท ยู)
Put your heart in my hands
(พุท ยุร ฮาร์ท อิน มาย แฮนด์)
I promise not to
(ไอ พรอมอิซ น็อท ทู)

I’ll lift you up, you’ll fly away, I’ll lift you up, lift you up
(อิลล ลิฟท ยู อั๊พ , โยว ฟลาย อะเวย์ , อิลล ลิฟท ยู อั๊พ , ลิฟท ยู อั๊พ)
I’ll never build you up, only to tear you down
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บิ้ลดํ ยู อั๊พ , โอ๊นลี่ ทู เทียร์ ยู เดาน)
Baby just believe it, baby just believe it, it’s good for something
(เบ๊บี้ จั๊สท บีลี๊ฝ อิท , เบ๊บี้ จั๊สท บีลี๊ฝ อิท , อิทซ กู๊ด ฟอร์ ซัมติง)
I’ll never build you up, only to tear you down, oh it’s good for nothing
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บิ้ลดํ ยู อั๊พ , โอ๊นลี่ ทู เทียร์ ยู เดาน , โอ อิทซ กู๊ด ฟอร์ นัธอิง)
And i love you the way you are
(แอนด์ ดาย ลัฝ ยู เดอะ เวย์ ยู อาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Build You up คำอ่านไทย Nelly Furtado

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น