เนื้อเพลง Everything About You คำอ่านไทย One Direction

You know I’ve always got your back, girl
( ยู โนว์ แอบ ออลเว กอท ยัวร์ แบ็ค , เกิร์ล )
So let me be the one you can run into, run into, run in
( โซ เล็ท มี บี ดิ วัน ยู แคน รัน อิ๊นทู , รัน อิ๊นทู , รัน อิน )
I say this, cause it’s a matter of fact, girl
( ไอ เซย์ ดิส , ค๊อส อิทซ อะ แม๊ทเท่อร์ ออฟ แฟคท , เกิร์ล )
You just call my name
( ยู เจิ๊สท คอลลํ มาย เนม )
I’ll be coming through, coming through, I’ll get coming
( แอล บี คัมมิ่ง ตรู , คัมมิ่ง ตรู , แอล เก็ท คัมมิ่ง )

On the other side of the world
( ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ ออฟ เดอะ เวิลด )
It don’t matter, I’ll be there in two,
( อิท โด๊นท แม๊ทเท่อร์ , แอล บี แดร์ อิน ทู , )
I’ll be there in two, I’ll be there in two
( แอล บี แดร์ อิน ทู , แอล บี แดร์ อิน ทู )
I still feel it everytime
( ไอ สทิลล ฟีล อิท เอฟรี่ไทม์ )
It’s just something I’ve to do
( อิทซ เจิ๊สท ซัมติง แอบ ทู ดู )
Now ask me why I want to
( นาว อาสคฺ มี วาย ไอ ว้อนท ทู )

It’s everything about you, you, you
( อิทซ เอฟรี่ติง อะเบ๊าท ยู , ยู , ยู )
Everything that you do, do, do
( เอฟรี่ติง แดท ยู ดู , ดู , ดู )
From the way that we touch, baby
( ฟรอม เดอะ เวย์ แดท วี ทั๊ช , เบ๊บี้ )
To the way that you kiss on me
( ทู เดอะ เวย์ แดท ยู คิสส ออน มี )

It’s everything about you, you, you
( อิทซ เอฟรี่ติง อะเบ๊าท ยู , ยู , ยู )
The way you make it feel new, new, new
( เดอะ เวย์ ยู เม้ค อิท ฟีล นิว , นิว , นิว )
Like everybody, it’s just us two
( ไล๊ค เอวี่บอดี้ , อิทซ เจิ๊สท อัช ทู )
And there’s nothing that could want too
( แอนด์ แดร์ นอตติง แดท คูด ว้อนท ทู )

It’s everything about you, you, you
( อิทซ เอฟรี่ติง อะเบ๊าท ยู , ยู , ยู )
Everything about you, you, you
( เอฟรี่ติง อะเบ๊าท ยู , ยู , ยู )
It’s everything that you do, do, do
( อิทซ เอฟรี่ติง แดท ยู ดู , ดู , ดู )
It’s everything about you
( อิทซ เอฟรี่ติง อะเบ๊าท ยู )

Yes, I like the way you smile with your eyes
( เยส , ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู สไมล์ วิธ ยัวร์ อาย )
Other guys see you but they realize that it’s my, my loving
( อ๊อเธ่อร์ กาย ซี ยู บั๊ท เดย์ เรียลายส์ แดท อิทซ มาย , มาย เลิฝวิ่ง )
There’s something about your laugh that it makes me want to have to
( แดร์ ซัมติง อะเบ๊าท ยัวร์ ล๊าฟ แดท อิท เม้ค มี ว้อนท ทู แฮพ ทู )
There’s nothing funny so we laughing, no-no-nothing
( แดร์ นอตติง ฟันนี่ โซ วี ลาฟฝิ่ง , โน – โน – นอตติง )

Every minute, it’s like a last song
( เอ๊ฟรี่ มิ๊หนิท , อิทซ ไล๊ค อะ ล๊าสท ซอง )
Let’s just take it real slow
( เล็ท เจิ๊สท เท้ค อิท เรียล สโลว์ )
Forget about the clock, that’s tick-tick-ticking
( ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เดอะ คล๊อค , แด้ท ทริก – ทริก – ทริคกิ้ง )

I still feel it everytime
( ไอ สทิลล ฟีล อิท เอฟรี่ไทม์ )
It’s just something I’ve to do
( อิทซ เจิ๊สท ซัมติง แอบ ทู ดู )
Now ask me why I want to
( นาว อาสคฺ มี วาย ไอ ว้อนท ทู )
[adsense]
It’s everything about you, you, you
( อิทซ เอฟรี่ติง อะเบ๊าท ยู , ยู , ยู )
Everything that you do, do, do
( เอฟรี่ติง แดท ยู ดู , ดู , ดู )
From the way that we touch, baby
( ฟรอม เดอะ เวย์ แดท วี ทั๊ช , เบ๊บี้ )
To the way that you kiss on me
( ทู เดอะ เวย์ แดท ยู คิสส ออน มี )

It’s everything about you, you, you
( อิทซ เอฟรี่ติง อะเบ๊าท ยู , ยู , ยู )
The way you make it feel new, new, new
( เดอะ เวย์ ยู เม้ค อิท ฟีล นิว , นิว , นิว )
Like everybody, it’s just us two
( ไล๊ค เอวี่บอดี้ , อิทซ เจิ๊สท อัช ทู )
And there’s nothing that could want too
( แอนด์ แดร์ นอตติง แดท คูด ว้อนท ทู )

It’s everything about you, you, you
( อิทซ เอฟรี่ติง อะเบ๊าท ยู , ยู , ยู )
Everything about you, you, you
( เอฟรี่ติง อะเบ๊าท ยู , ยู , ยู )
It’s everything that you do, do, do
( อิทซ เอฟรี่ติง แดท ยู ดู , ดู , ดู )
It’s everything about you
( อิทซ เอฟรี่ติง อะเบ๊าท ยู )

And you have always been the only one I wanted
( แอนด์ ยู แฮพ ออลเว บีน ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ว้อนท )
And I wanted you to know without you I can’t face it
( แอนด์ ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ วิธเอ๊าท ยู ไอ แค้น เฟซ อิท )
All we wanna have is fun
( ออล วี วอนนา แฮพ อีส ฟัน )
But they say that we’re too young
( บั๊ท เดย์ เซย์ แดท เวีย ทู ยัง )
Let them say what they want
( เล็ท เด็ม เซย์ ว๊อท เดย์ ว้อนท )

It’s everything about you, you, you
( อิทซ เอฟรี่ติง อะเบ๊าท ยู , ยู , ยู )
Everything that you do, do, do
( เอฟรี่ติง แดท ยู ดู , ดู , ดู )
From the way that we touch, baby
( ฟรอม เดอะ เวย์ แดท วี ทั๊ช , เบ๊บี้ )
To the way that you kiss on me
( ทู เดอะ เวย์ แดท ยู คิสส ออน มี )

It’s everything about you, you, you
( อิทซ เอฟรี่ติง อะเบ๊าท ยู , ยู , ยู )
It’s everything that you do, do, do
( อิทซ เอฟรี่ติง แดท ยู ดู , ดู , ดู )
Like everybody, it’s just us two
( ไล๊ค เอวี่บอดี้ , อิทซ เจิ๊สท อัช ทู )
And there’s nothing that could want too
( แอนด์ แดร์ นอตติง แดท คูด ว้อนท ทู )

It’s everything about you, you, you
( อิทซ เอฟรี่ติง อะเบ๊าท ยู , ยู , ยู )
Everything about you, you, you
( เอฟรี่ติง อะเบ๊าท ยู , ยู , ยู )
It’s everything that you do, do, do
( อิทซ เอฟรี่ติง แดท ยู ดู , ดู , ดู )
It’s everything about you
( อิทซ เอฟรี่ติง อะเบ๊าท ยู )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything About You คำอ่านไทย One Direction

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น