เนื้อเพลง Don’t Go Off Wandering คำอ่านไทย Limp Bizkit

Every day it’s nothing but stress to me
( เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อิทซ นัธอิง บั๊ท สเทรสส ทู มี)
Constantly dwellin’ on how you got the best of me
(คอนสแท็นทลิ dwellin ออน ฮาว ยู ก็อท เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ มี)
Wanna know somethin I can’t believe
(วอนนา โนว์ ซัมติน นาย แค็นท บีลี๊ฝ)
The way you keep testin’ me
(เดอะ เวย์ ยู คี๊พ testin มี)
And mentally molesting me
(แอนด์ เมนแท็ลลิ molestings มี)
Would you think any less of me
(เวิด ยู ทริ๊งค เอ๊นี่ เลซ อ็อฝ มี)
If I said that I’d be there
(อิ๊ฟ ฟาย เซ็ด แดท อาย บี แดร์)
Would you think any less of me
(เวิด ยู ทริ๊งค เอ๊นี่ เลซ อ็อฝ มี)
If I said I really care
(อิ๊ฟ ฟาย เซ็ด ดาย ริแอ็ลลิ แคร์)
Of course you would
(อ็อฝ คอร์ส ยู เวิด)
Cause you only want what you can’t have
(ค๊อส ยู โอ๊นลี่ ว้อนท ว๊อท ยู แค็นท แฮ็ฝ)
As for me I’m stuck with my d*ck in my hand
(แอส ฟอร์ มี แอม ซทัค วิธ มาย ดี *ck อิน มาย แฮนด์)
Because you don’t feel nothing at all
(บิคอส ยู ด้อนท์ ฟีล นัธอิง แอ็ท ดอร์)
You don’t feel nothing at all
(ยู ด้อนท์ ฟีล นัธอิง แอ็ท ดอร์)

Maybe there’s more to life than it seems
(เมบี แดร์ โม ทู ไล๊ฟ แฑ็น หนิด ซีม)
Constantly running from reality chasing dreams
(คอนสแท็นทลิ รันนิง ฟรอม ริแอลอิทิ เชซิง ดรีม)
Wanna know somethin’ I can’t believe
(วอนนา โนว์ ซัมติน นาย แค็นท บีลี๊ฝ)
Just how much misery comes with humility
(จั๊สท ฮาว มัช มีสริ คัม วิธ ฮิวมีลอิทิ)
Do you think any less of me now that I’m gone
(ดู ยู ทริ๊งค เอ๊นี่ เลซ อ็อฝ มี นาว แดท แอม กอน)
Look at me now
(ลุ๊ค แกท มี นาว)
Everything is gone
(เอ๊วี่ติง อีส กอน)
I can’t seem to do anything right
(ไอ แค็นท ซีม ทู ดู เอนอิธิง ไร๊ท)
But I figured out why you don’t let me inside
(บั๊ท ไอ ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท วาย ยู ด้อนท์ เล็ท มี อิ๊นไซด์)
Because you don’t feel nothing at all
(บิคอส ยู ด้อนท์ ฟีล นัธอิง แอ็ท ดอร์)
You don’t feel nothing at all
(ยู ด้อนท์ ฟีล นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Nothing at all
(นัธอิง แอ็ท ดอร์)

You need nothing from me now
(ยู นี๊ด นัธอิง ฟรอม มี นาว)
So you think I’m useless to you now
(โซ ยู ทริ๊งค แอม ยูสเหลด ทู ยู นาว)
But I need one thing from you now
(บั๊ท ไอ นี๊ด วัน ทริง ฟรอม ยู นาว)
I insist that you feel me now
(ไอ อินซิ๊สท แดท ยู ฟีล มี นาว)
You said, you said, you needed, you said
(ยู เซ็ด , ยู เซ็ด , ยู นี๊ด , ยู เซ็ด)
You don’t feel nothing at all
(ยู ด้อนท์ ฟีล นัธอิง แอ็ท ดอร์)
You don’t feel nothing at all
(ยู ด้อนท์ ฟีล นัธอิง แอ็ท ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Go Off Wandering คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น