เนื้อเพลง Magic’s In The Makeup คำอ่านไทย No Doubt

Can You Tell I’m Faking It
( แคน ยู เทลล แอม เฟคกิ้ง อิท)
But I Want To Be Myself
(บั๊ท ไอ ว้อนท ทู บี ไมเซลฟ)
A Counterfeit Disposition
(อะ เคานเทอะฟิท ดิซโพะสีฌอัน)
Can’t Be Good For My Health
(แค็นท บี กู๊ด ฟอร์ มาย เฮ็ลธ)
So Many Different Faces
(โซ เมนอิ ดีฟเฟอะเร็นท เฟซ)
Depending On The Different Phases
(ดีแพนดิ้ง ออน เดอะ ดีฟเฟอะเร็นท เฟส)
My Personality Changes
(มาย เพอร์ซันแน๊ลิที่ เช้งจํ)
I’m A Chameleon
(แอม มา คะมีเลียน)
There’s More Than One Dimension
(แดร์ โม แฑ็น วัน ไดเม๊นชั่น)
I Can Fool You And Attract Attention
(ไอ แคน ฟูล ยู แอนด์ แอทแทร็คท แอ็ทเทนฌัน)
Camouflage My Nature
(แค๊มเม่อฟล๊าจ มาย เน๊เจ้อร์)
Let Me Demonstrate
(เล็ท มี ดีมอนสเทรท)

Makeup’s All Off
(เมคกั๊พ ซอร์ ออฟฟ)
Who Am I
(ฮู แอ็ม ไอ)
Magic’s In The Make Up
(แม๊จิค ซิน เดอะ เม้ค อั๊พ)
Who Am I
(ฮู แอ็ม ไอ)
If You Bore Me Then I’m Comfortable
(อิ๊ฟ ยู บอรฺ มี เด็น แอม คอมโฟเทเบิ่ล)
If You Interest Me I’m Scared
(อิ๊ฟ ยู อิ๊นเทรสท มี แอม ซคา)
My Attraction Paralyzes Me
(มาย แอ็ทแรคฌัน แพระไลส มี)
No Courage To Show My True Colors That Exist
(โน เค๊อเหรจ ทู โชว์ มาย ทรู คัลเออะ แดท เอ็กซิ๊สท)
But I Want To Be The Real Thing
(บั๊ท ไอ ว้อนท ทู บี เดอะ เรียล ทริง)
But If You Catch My Eye Can’t Be Authentic
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู แค็ทช มาย อาย แค็นท บี ออเท๊นทิค)
The One’s I Loath Are The One’s That Know Me The Best
(ดิ วัน ซาย โลธ อาร์ ดิ วัน แดท โนว์ มี เดอะ เบ๊สท์)

Makeup’s All Off
(เมคกั๊พ ซอร์ ออฟฟ)
Who Am I
(ฮู แอ็ม ไอ)
Magic’s In The Make Up
(แม๊จิค ซิน เดอะ เม้ค อั๊พ)
Who Am I
(ฮู แอ็ม ไอ)

The Makeup’s All Off
(เดอะ เมคกั๊พ ซอร์ ออฟฟ)
Who Am I
(ฮู แอ็ม ไอ)
If The Magic’s In The Make Up
(อิ๊ฟ เดอะ แม๊จิค ซิน เดอะ เม้ค อั๊พ)
Then Who Am I
(เด็น ฮู แอ็ม ไอ)
Magic’s In The Makeup
(แม๊จิค ซิน เดอะ เมคกั๊พ)
But I Want To Be The Real Thing
(บั๊ท ไอ ว้อนท ทู บี เดอะ เรียล ทริง)
But The Magic’s In The Makeup
(บั๊ท เดอะ แม๊จิค ซิน เดอะ เมคกั๊พ)
And I Want To Be The Real Thing
(แอนด์ ดาย ว้อนท ทู บี เดอะ เรียล ทริง)

My Makeup’s All Off
(มาย เมคกั๊พ ซอร์ ออฟฟ)
Who Am I
(ฮู แอ็ม ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Magic’s In The Makeup คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น