เนื้อเพลง Cold Outside คำอ่านไทย Ludacris

[Ludacris]
( [ ลูดาคริ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

It ain’t no one to trust but me
(อิท เอน โน วัน ทู ทรัสท บั๊ท มี)
And I got to make sure that I take care of my family
(แอนด์ ดาย ก็อท ทู เม้ค ชัวร์ แดท ไอ เท้ค แคร์ อ็อฝ มาย แฟ๊มิลี่)
And it ain’t no choices ’cause it’s cold outside [It’s cold outside]
(แอนด์ ดิท เอน โน ช๊อยซํ ค๊อส อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด [ อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด ])

And to my n*ggas on the block
(แอนด์ ทู มาย เอ็น *ggas ออน เดอะ บล๊อค)
On the grind and hustlin’ tryin’ to sell some rocks
(ออน เดอะ ไกรนด แอนด์ ฮัสลิน ทายอิน ทู เซลล์ ซัม ร๊อค)
You hear the voices say it’s cold outside [It’s cold outside]
(ยู เฮียร เดอะ ว๊อยซ์ เซย์ อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด [ อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด ])

I’m hiding out and smokin’ herb
(แอม ไฮดอิง เอ๊าท แอนด์ สโมกิน เฮิร์บ)
because my boss is getting on my motherf*cking nerves
(บิคอส มาย บอส ซิส เกดดดิ้ง ออน มาย motherf*คิง เนิ๊ร์ฝ)
But I got to take it ’cause it’s cold outside [It’s cold outside]
(บั๊ท ไอ ก็อท ทู เท้ค อิท ค๊อส อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด [ อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด ])

See rappin’ is my only way
(ซี แรพปิน อีส มาย โอ๊นลี่ เวย์)
My mama told me just to save it for another day
(มาย มามะ โทลด มี จั๊สท ทู เซฝ อิท ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
But I got to make it cause it’s cold outside [It’s cold outside]
(บั๊ท ไอ ก็อท ทู เม้ค อิท ค๊อส อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด [ อิทซ โคลด์ เอ๊าทไซ้ด ])

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Man, I can hear that wind blowing
(แมน , ไอ แคน เฮียร แดท วินด โบลวิง)
You say it don’t get cold in CP
(ยู เซย์ อิท ด้อนท์ เก็ท โคลด์ อิน CP)
Well n*ggas it’s been snowing
(เวลล เอ็น *ggas อิทซ บีน snowings)
Even though some might disagree
(อี๊เฝ่น โธ ซัม ไมท ดิซักริ)
When business is still slowing
(เว็น บีสเน็ซ ซิส สทิลล สโลวิง)
Even if we subject to change
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ วี ซั๊บเจ็คท ทู เช้งจํ)
Come up out them diamonds and rings
(คัม อั๊พ เอ๊าท เด็ม ได๊ม่อนดํ แซน ริง)
Even all them dollars and change
(อี๊เฝ่น ออล เด็ม ดอลเลอะ แซน เช้งจํ)
N*gga we home-grown
(เอ็น *gga วี โฮม กโรน)
And to those that couldn’t take the pressure
(แอนด์ ทู โฑส แดท คูดซึ่น เท้ค เดอะ พเรฌเออะ)
N*gga they long gone
(เอ็น *gga เด ลอง กอน)
Skeet 25 lighters on dressers
(ซคีตทฺ 25 ไลทเออะ ออน ดเรซเซอะ)
Or you’ll get zoned on
(ออ โยว เก็ท โซน ออน)
They be puttin’ them bodies in bags
(เด บี พันดิน เด็ม บอดีสฺ ซิน แบ๊ก)
They be cuttin’ them bodies on slabs
(เด บี คัทดิน เด็ม บอดีสฺ ออน ซแล็บ)
Then go to somebody and brag
(เด็น โก ทู ซัมบอดี้ แอนด์ บแร็ก)
Got to keep a straight face
(ก็อท ทู คี๊พ อะ สเทร๊ท เฟซ)
Better keep inside with your know
(เบ๊ทเท่อร์ คี๊พ อิ๊นไซด์ วิธ ยุร โนว์)
Got to find a safe place
(ก็อท ทู ไฟนด์ อะ เซฟ เพลส)
Better stay in silence or go
(เบ๊ทเท่อร์ สเทย์ อิน ไซเล็นซ ออ โก)
Or end up a waste case
(ออ เอ็นด อั๊พ อะ เวซท เค๊ส)
Pick figure it’s more stuff to do
(พิค ฟิ๊กเก้อร อิทซ โม สทั๊ฟฟ ทู ดู)
Pick nigger it’s more folks than you
(พิค นีกเกอะ อิทซ โม โฟล้ค แฑ็น ยู)
Pick never come close to a clue
(พิค เน๊เฝ่อร์ คัม โคลส ทู อะ คลู)
I put my life on it
(ไอ พุท มาย ไล๊ฟ ออน หนิด)
Want to disrespect give me your neck
(ว้อนท ทู ดิซริซเพคท กี๊ฝ มี ยุร เน็ค)
And I’ll put a knife on it
(แอนด์ อิลล พุท ดา ไน๊ฟ ออน หนิด)
Some say it’s slippery when wet
(ซัม เซย์ อิทซ ซลีพเพอะริ เว็น เว๊ท)
But my Roll got ice on it
(บั๊ท มาย โรลล ก็อท ไอ๊ซ์ ออน หนิด)
It’s all about supply and demand
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ซั๊พพลาย แอนด์ ดีมานด์)
It’s all about me buying some land
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท มี บายอิ้ง ซัม แลนด์)
You folks just don’t understand
(ยู โฟล้ค จั๊สท ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
That uh
(แดท อา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Man, I see the clouds coming
(แมน , ไอ ซี เดอะ คลาวดํ คัมอิง)
Y’all see a man on the moon walking
(ยอล ซี อะ แมน ออน เดอะ มูน วอคกิง)
I see a crowd running
(ไอ ซี อะ คราวดํ รันนิง)
and the APD steadily talking
(แอนด์ ดิ aPD ซเทดอิลิ ทอคอิง)
‘Cause we done found something
(ค๊อส วี ดัน เฟานด ซัมติง)
And it’s not as good as it seems
(แอนด์ อิทซ น็อท แอส กู๊ด แอส ซิท ซีม)
Oh I wish I could get some cream
(โอ ไอ วิ๊ช ไอ เคิด เก็ท ซัม ครีม)
And get up out of the hood with some dreams
(แอนด์ เก็ท อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ฮุด วิธ ซัม ดรีม)
I’m peepin’ hard crimes
(แอม พีพพิน ฮาร์ด ไคร์ม)
See the system’s f*cked up
(ซี เดอะ ซิ๊สเท่ม เอฟ *cked อั๊พ)
And they givin’ out some hard times
(แอนด์ เด กีฝอิน เอ๊าท ซัม ฮาร์ด ไทม์)
Heard one of these ???
(เฮิด วัน อ็อฝ ฑิส)
And my people snortin’ hard lines
(แอนด์ มาย พี๊เพิ่ล สนอร์ดิน ฮาร์ด ไลน์)
Locked up and they didn’t do a thang
(ล๊อค อั๊พ แอนด์ เด ดิ๊นอิน ดู อะ เตง)
Locked up because of the pressure and pain
(ล๊อค อั๊พ บิคอส อ็อฝ เดอะ พเรฌเออะ แอนด์ เพน)
Locked up because they wouldn’t do the same
(ล๊อค อั๊พ บิคอส เด วูดดึ่น ดู เดอะ เซม)
And I see the case close
(แอนด์ ดาย ซี เดอะ เค๊ส โคลส)
I can’t ask no questions, and it’s over
(ไอ แค็นท อาสคฺ โน เคว๊สชั่น , แอนด์ อิทซ โอ๊เฝ่อร)
‘Cause they say so
(ค๊อส เด เซย์ โซ)
I ain’t learned no lessons, but these snitches
(ไอ เอน เลิร์น โน เล๊ซซั่น , บั๊ท ฑิส สนิทเชด)
Better lay low
(เบ๊ทเท่อร์ เลย์ โลว)
Or we gonna be chopping some heads
(ออ วี กอนนะ บี ชอปพิง ซัม เฮด)
And we gonna be rocking some beds
(แอนด์ วี กอนนะ บี รอคกิง ซัม เบ๊ด)
And we gonna be dropping some eggs
(แอนด์ วี กอนนะ บี ดรอพพิงส ซัม เอ้กก)
We walk a long road
(วี ว๊อล์ค กา ลอง โร้ด)
Trying to find the essence of self
(ทไรอิง ทู ไฟนด์ ดิ เอ๊สเซ่นซ์ อ็อฝ เซลฟ์)
But I picked the wrong clothes
(บั๊ท ไอ พิค เดอะ รอง คโลฑ)
‘Do rag with a gat under my belt
(ดู แร๊ก วิธ อะ แกท อั๊นเด้อร มาย เบ๊ลท์)
‘Cause life’s throwing strong blows
(ค๊อส ไล๊ฟ โตววิง สทรอง โบลว์)
But I keep a little hope and some dreams
(บั๊ท ไอ คี๊พ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โฮพ แอนด์ ซัม ดรีม)
And I try to stay focused and clean
(แอนด์ ดาย ธราย ทู สเทย์ โฟ๊คัส แอนด์ คลีน)
But I got a little dope and some green
(บั๊ท ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โดพ แอนด์ ซัม กรีน)
‘Cause uh
(ค๊อส อา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
I can see them shamed faces
(ไอ แคน ซี เด็ม แฌ็ม เฟซ)
Man, y’all look at me like y’all grew up
(แมน , ยอล ลุ๊ค แกท มี ไล๊ค ยอล กรู อั๊พ)
In the same places
(อิน เดอะ เซม เพลส)
Scams and dirty work came up on
(Scams แซน เดอทิ เวิ๊ร์ค เคม อั๊พ ออน)
A day to day basis
(อะ เดย์ ทู เดย์ เบ๊สิส)
Now they got to re-up and re-bag
(นาว เด ก็อท ทู รี อั๊พ แอนด์ รี แบ๊ก)
And they got to re-up and re-slab
(แอนด์ เด ก็อท ทู รี อั๊พ แอนด์ รี ซแล็บ)
Then they got to be up and be bad
(เด็น เด ก็อท ทู บี อั๊พ แอนด์ บี แบ้ด)
This game’ll NEVER end
(ดิส gamell เน๊เฝ่อร์ เอ็นด)
Excuse my French, but Goddammit
(เอ็กซคิ้วส มาย ฟเร็นช , บั๊ท ก็อดเดมมิด)
I got some clever friends
(ไอ ก็อท ซัม เคล๊เฝ่อร์ เฟรน)
They might get set back by some wench
(เด ไมท เก็ท เซ็ท แบ็ค บาย ซัม เว็นช)
But that b*tch’ll never win
(บั๊ท แดท บี *tchll เน๊เฝ่อร์ วิน)
It’s all about the way of the world
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เดอะ เวย์ อ็อฝ เดอะ เวิลด)
It’s all about the way of them girls
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เดอะ เวย์ อ็อฝ เด็ม เกิร์ล)
It’s all about them diamonds and pearls
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เด็ม ได๊ม่อนดํ แซน เพิร์ล)
We waiting too long
(วี เวททิง ทู ลอง)
But the DEC and Southwest Atlanta
(บั๊ท เดอะ เดค แอนด์ Southwest แอทแรนทา)
Is too strong
(อีส ทู สทรอง)
We might bring that soap out and wash up
(วี ไมท บริง แดท โซ้พ เอ๊าท แอนด์ ว๊อช อั๊พ)
And throw them suits on
(แอนด์ โธรว์ เด็ม ซุ๊ท ออน)
Coming in the court with some pride
(คัมอิง อิน เดอะ คอร์ท วิธ ซัม ไพรด์)
‘Cause we ain’t got nothing to hide
(ค๊อส วี เอน ก็อท นัธอิง ทู ไฮด์)
Just didn’t know what laws to abide
(จั๊สท ดิ๊นอิน โนว์ ว๊อท ลอว์ ทู อะไบด)
I play the cards dealt
(ไอ เพลย์ เดอะ ค้าร์ด เด็ลท)
And I bought a full house and I watched
(แอนด์ ดาย บอท ดา ฟูล เฮ้าส แอนด์ ดาย ว๊อทช)
The woman’s heart melt
(เดอะ วู๊แม่น ฮาร์ท เม้ลท)
See my mama’s cooled out and she’s crying
(ซี มาย มามะ คูล เอ๊าท แอนด์ ชี คไรอิง)
‘Cause it’s heart-felt
(ค๊อส อิทซ ฮาร์ท เฟ็ลท)
It’s all about supply and demand
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ซั๊พพลาย แอนด์ ดีมานด์)
It’s all about me buying some land
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท มี บายอิ้ง ซัม แลนด์)
You folks just don’t understand
(ยู โฟล้ค จั๊สท ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
That uh
(แดท อา)

[Chorus to fade]
([ ค๊อรัส ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cold Outside คำอ่านไทย Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น