เนื้อเพลง Fun Night คำอ่านไทย Andrew W.K.

YEAH!
( เย่ !)

We like to play and we do it all day
(วี ไล๊ค ทู เพลย์ แอนด์ วี ดู อิท ดอร์ เดย์)
Because we got no worries
(บิคอส วี ก็อท โน วอรีสฺ)
We make what we want
(วี เม้ค ว๊อท วี ว้อนท)
And then we take what we want
(แอนด์ เด็น วี เท้ค ว๊อท วี ว้อนท)
Because we’re in no hurry
(บิคอส เวีย อิน โน เฮ๊อร์รี่)

They don’t know, where we won’t go
(เด ด้อนท์ โนว์ , แวร์ วี ว็อนท โก)
‘Cos we just like living
(คอซ วี จั๊สท ไล๊ค ลีฝอิง)
‘Cos we make what we want
(คอซ วี เม้ค ว๊อท วี ว้อนท)
And then we take what we want
(แอนด์ เด็น วี เท้ค ว๊อท วี ว้อนท)
‘Cos we hit the top
(คอซ วี ฮิท เดอะ ท๊อพ)
And we won’t stop
(แอนด์ วี ว็อนท สท๊อพ)

‘Cos we’re gonna have a
(คอซ เวีย กอนนะ แฮ็ฝ อะ)
FUN NIGHT!…
(ฟัน ไน๊ท !)
Gonna get off!…
(กอนนะ เก็ท ออฟฟ !)
[and have a] FUN NIGHT!…
([ แอนด์ แฮ็ฝ อะ ] ฟัน ไน๊ท !)
Gonna get off!…
(กอนนะ เก็ท ออฟฟ !)

Won’t go away
(ว็อนท โก อะเวย์)
And we heard what you said
(แอนด์ วี เฮิด ว๊อท ยู เซ็ด)
Because we just don’t need it
(บิคอส วี จั๊สท ด้อนท์ นี๊ด ดิท)
We just wanted fun
(วี จั๊สท ว้อนท ฟัน)
And we’re gonna get some
(แอนด์ เวีย กอนนะ เก็ท ซัม)
And you better believe it
(แอนด์ ยู เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ อิท)

You won’t know and we won’t f*cking go
(ยู ว็อนท โนว์ แอนด์ วี ว็อนท เอฟ *คิง โก)
We just keep on living
(วี จั๊สท คี๊พ ออน ลีฝอิง)
We always get what we want
(วี ออลเว เก็ท ว๊อท วี ว้อนท)
We still get what we want
(วี สทิลล เก็ท ว๊อท วี ว้อนท)
‘Cos we’re never gonna stop [no we won’t stop]
(คอซ เวีย เน๊เฝ่อร์ กอนนะ สท๊อพ [ โน วี ว็อนท สท๊อพ ])

‘Cos we’re gonna have a
(คอซ เวีย กอนนะ แฮ็ฝ อะ)
FUN NIGHT!…
(ฟัน ไน๊ท !)
Gonna get off!…
(กอนนะ เก็ท ออฟฟ !)
[and have a] FUN NIGHT!…
([ แอนด์ แฮ็ฝ อะ ] ฟัน ไน๊ท !)
Gonna get off!…
(กอนนะ เก็ท ออฟฟ !)

We get off ‘cos we do what we want
(วี เก็ท ออฟฟ คอซ วี ดู ว๊อท วี ว้อนท)
We get off, We get off ‘cos we do what we want
(วี เก็ท ออฟฟ , วี เก็ท ออฟฟ คอซ วี ดู ว๊อท วี ว้อนท)
We get off ‘cos we do what we want
(วี เก็ท ออฟฟ คอซ วี ดู ว๊อท วี ว้อนท)
We get off, We get off ‘cos we do what we want
(วี เก็ท ออฟฟ , วี เก็ท ออฟฟ คอซ วี ดู ว๊อท วี ว้อนท)

We never stop… [we get off]
(วี เน๊เฝ่อร์ สท๊อพ [ วี เก็ท ออฟฟ ])

‘Cos we’re gonna have a
(คอซ เวีย กอนนะ แฮ็ฝ อะ)
FUN NIGHT!…
(ฟัน ไน๊ท !)
Gonna get off!…
(กอนนะ เก็ท ออฟฟ !)
[and have a] FUN NIGHT!…
([ แอนด์ แฮ็ฝ อะ ] ฟัน ไน๊ท !)
Gonna get off!…
(กอนนะ เก็ท ออฟฟ !)

We get off ‘cos we do what we want
(วี เก็ท ออฟฟ คอซ วี ดู ว๊อท วี ว้อนท)
We get off, We get off ‘cos we do what we want
(วี เก็ท ออฟฟ , วี เก็ท ออฟฟ คอซ วี ดู ว๊อท วี ว้อนท)
We get off ‘cos we do what we want
(วี เก็ท ออฟฟ คอซ วี ดู ว๊อท วี ว้อนท)
We get off, We get off ‘cos we do what we want… [Fun Night!]
(วี เก็ท ออฟฟ , วี เก็ท ออฟฟ คอซ วี ดู ว๊อท วี ว้อนท [ ฟัน ไน๊ท ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fun Night คำอ่านไทย Andrew W.K.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น