เนื้อเพลง U Can’t Shine Like Me คำอ่านไทย Lil’ Romeo

Are you serious man
( อาร์ ยู ซี๊เรี๊ยส แมน)
The ice in the chain man the ice in the watch
(ดิ ไอ๊ซ์ อิน เดอะ เชน แมน ดิ ไอ๊ซ์ อิน เดอะ ว๊อทช)
They must not know who I be
(เด มัสท์ น็อท โนว์ ฮู ไอ บี)
We got the hood Preston in the building
(วี ก็อท เดอะ ฮุด เพรสตัน อิน เดอะ บีลดิง)

Don’t start none wont be none 3x
(ด้อนท์ สท๊าร์ท นัน ว็อนท บี นัน 3x)
He’s back
(อีส แบ็ค)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
You cant shine like me
(ยู แค็นท ไชน์ ไล๊ค มี)
Wanna ride like me
(วอนนา ไรด์ ไล๊ค มี)
Pull dimes like me if you aint from the streets
(พูลล ไดม ไล๊ค มี อิ๊ฟ ยู เอน ฟรอม เดอะ สทรีท)
Ima hood star you know who im is I rock big ice you cant live how I live [2x]
(แอมอา ฮุด สทาร์ ยู โนว์ ฮู แอม อีส ซาย ร๊อค บิ๊ก ไอ๊ซ์ ยู แค็นท ไล้ฝ ฮาว ไอ ไล้ฝ [ 2x ])

[verse 1]
([ เฝิซ วัน ])

10 karats on my ear loves check
(เทน แคแร็ท ออน มาย เอียร ลัฝ เช็ค)
Bbs is on my wrist
(Bbs ซิส ออน มาย ริ๊ซท)
20 karats on my neck
(20 แคแร็ท ออน มาย เน็ค)
While you’ll sliding in that little bity o6 vet
(ไวล์ โยว สลายดิง อิน แดท ลิ๊ทเทิ่ล bity o6 vet)
Im waiting on the runway for my g4 jet
(แอม เวททิง ออน เดอะ รันเวย์ ฟอร์ มาย g4 เจ๊ต)

Imahead of the thing you see your boys got next
(Imahead อ็อฝ เดอะ ทริง ยู ซี ยุร บอย ก็อท เน๊กซท)
Did a little bit of acting just to stack a few checks
(ดิด อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ แอคทิง จั๊สท ทู ซแท็ค กา ฟิว เช็ค)

I aint gotta remind you’ll how the game go
(ไอ เอน กอททะ รีไมนด์ โยว ฮาว เดอะ เกม โก)
Im the youngest with a clothing line first wit a TV show
(แอม เดอะ ยังเอส วิธ อะ คโลฑอิง ไลน์ เฟิร์สท วิท ดา ทีวี โชว์)

I aint in the pros and I got three black cards
(ไอ เอน อิน เดอะ พโร แซน ดาย ก็อท ทรี แบล๊ค ค้าร์ด)
Call the saints over they gone practice in the backyard
(คอลลํ เดอะ เซ๊นท โอ๊เฝ่อร เด กอน แพร๊คทิ๊ซ อิน เดอะ แบคคีหยาด)

I do it big guess you say im just the best at it
(ไอ ดู อิท บิ๊ก เกสส ยู เซย์ แอม จั๊สท เดอะ เบ๊สท์ แอ็ท ดิธ)
Had a mil early man I been learned my mathmatics
(แฮ็ด อะ มิล เอ๊อรํลี่ แมน นาย บีน เลิร์น มาย mathmatics)

Oh oh 02 cop them 06
(โอ โอ 02 ค็อพ เด็ม 06)
Boy stop stunting if I wanted i could have your chick
(บอย สท๊อพ สตันทิง อิ๊ฟ ฟาย ว้อนท ดาย เคิด แฮ็ฝ ยุร ชิค)

Don’t get it twisted Richey rich so gutta
(ด้อนท์ เก็ท ดิธ ทวิสท Richey ริ๊ช โซ กัดดา)
Yous a mommas boy im the son of a hustla
(ยู ซา มอมมา บอย แอม เดอะ ซัน อ็อฝ อะ hustla)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

[verse 2]
([ เฝิซ ทู ])

You se me im so fly and im different from them other brothers
(ยู se มี แอม โซ ฟลาย แอนด์ แอม ดีฟเฟอะเร็นท ฟรอม เด็ม อ๊อเธ่อร์ บร๊าเท่อรํ)
Only sixteen and I don’t live home wit motha
(โอ๊นลี่ ซิคซทีน แอนด์ ดาย ด้อนท์ ไล้ฝ โฮม วิท ม้อดา)
I keep it real don’t believe you can ask my brother
(ไอ คี๊พ อิท เรียล ด้อนท์ บีลี๊ฝ ยู แคน อาสคฺ มาย บร๊าเท่อรํ)
Kids popping in grillz then they think they getting tougher
(คิด พ๊อพปิง อิน grillz เด็น เด ทริ๊งค เด เกดดดิ้ง ทักเฟอ)
They try to take of they shirts and aint getting buffer
(เด ธราย ทู เท้ค อ็อฝ เด เชิ๊ร์ท แซน เอน เกดดดิ้ง บั๊ฟเฟ่อร์)
Im Benching 180 and that’s just wit one muscle
(แอม Benchings 180 แอนด์ แด้ท จั๊สท วิท วัน มั๊สเคิ่ล)

I see dudes trying to act like me
(ไอ ซี ดยูด ทไรอิง ทู แอ๊คท ไล๊ค มี)
Be like me
(บี ไล๊ค มี)
Dawg even dress like me [NO]
(ดาว อี๊เฝ่น เดรส ไล๊ค มี [ โน ])

You’re not me and there wont be another
(ยัวร์ น็อท มี แอนด์ แดร์ ว็อนท บี อะน๊าเทร่อร์)
Skip that let me get to the jewels and the covenant
(สคิพ แดท เล็ท มี เก็ท ทู เดอะ จิ๊วเอ็ล แซน เดอะ คัฝเอะแน็นท)

So many rocks on my hand, im a certified hustla
(โซ เมนอิ ร๊อค ออน มาย แฮนด์ , แอม มา เซอทิไฟ hustla)
Got a wizard on your hands kinda like caron butler
(ก็อท ดา วิซ๊าร์ด ออน ยุร แฮนด์ กินดา ไล๊ค caron บัทเลอะ)

Who me I just learn from the best, hood star down south
(ฮู มี ไอ จั๊สท เลิร์น ฟรอม เดอะ เบ๊สท์ , ฮุด สทาร์ เดาน เซ๊าธ)
Wit a mansion on the west
(วิท ดา แม๊นชั่น ออน เดอะ เว๊สท)
Yes
(เย็ซ)

I got a Bentley that I don’t even drive and I just bought a phantom
(ไอ ก็อท ดา เบนลี่ แดท ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น ไดร๊ฝ แอนด์ ดาย จั๊สท บอท ดา แฟนทัม)
Just to see how it ride
(จั๊สท ทู ซี ฮาว อิท ไรด์)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

[verse 3]
([ เฝิซ ที ])

Young e check the six time zone
(ยัง อี เช็ค เดอะ ซิกซ์ ไทม์ โซน)
Throw away your little jewelry all that fake rhinestone
(โธรว์ อะเวย์ ยุร ลิ๊ทเทิ่ล จูเอ็ลริ ออล แดท เฟ้ค rhinestone)

My ride home cause its the me in the range
(มาย ไรด์ โฮม ค๊อส อิทซ เดอะ มี อิน เดอะ เร๊นจ)
Don’t have to window-shop boy look at the ice in the chain
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู วิ๊นโด้ว ช๊อพ บอย ลุ๊ค แกท ดิ ไอ๊ซ์ อิน เดอะ เชน)

Check the paint color boy it consistently change
(เช็ค เดอะ เพ้นท คัลเออะ บอย อิท ค็อนซีซเท็นทลิ เช้งจํ)
Me and my big brother paid
(มี แอนด์ มาย บิ๊ก บร๊าเท่อรํ เพลด)
Man we changing the game
(แมน วี เช้งจิ้นส เดอะ เกม)

Little ice on my neck im so country and gutta
(ลิ๊ทเทิ่ล ไอ๊ซ์ ออน มาย เน็ค แอม โซ คั๊นทรี่ แอนด์ กัดดา)
Im ah hood star rich boy #1 hustla
(แอม อา ฮุด สทาร์ ริ๊ช บอย #1 hustla)

[verse 4]
([ เฝิซ โฟว ])

Im the bent gt with heavy metal on the seat
(แอม เดอะ เบ็นท gt วิธ เฮ๊ฝฝี่ เมท่อล ออน เดอะ ซีท)
I lose the roof on 22s canary yellow in my teeth
(ไอ ลู้ส เดอะ รู๊ฟ ออน 22s เคนารี เย๊ลโล่ว อิน มาย ทีท)

You dudes slow I don’t ever see you’ll caching up with me
(ยู ดยูด สโลว์ ไอ ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ ซี โยว cachings อั๊พ วิธ มี)
You way below the sea level me im stepping on the beach
(ยู เวย์ บีโลว์ เดอะ ซี เล๊เฝ่ล มี แอม สเต๊ปพิง ออน เดอะ บีช)

No reach im ahead of you my house is all mommas kool aid in a water fountain cost bout three thousand thousands listen
(โน รี๊ช แอม อะเฮด อ็อฝ ยู มาย เฮ้าส อีส ซอร์ มอมมา kool เอด อิน อะ ว๊อเท่อร เฟานทิน คอสทํ เบาท ทรี เธ๊าซั่นด เธ๊าซั่นด ลิ๊สซึ่น)

Im thugging man you know how im rocking
(แอม thuggings แมน ยู โนว์ ฮาว แอม รอคกิง)
And keep me mo dimes than john Stockton
(แอนด์ คี๊พ มี โม ไดม แฑ็น จอน Stockton)

[chorus out]
([ ค๊อรัส เอ๊าท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Can’t Shine Like Me คำอ่านไทย Lil’ Romeo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น