เนื้อเพลง I Ain’t Gonna Stand for It คำอ่านไทย Stevie Wonder

Do Do Do, Do Do Do, Do Do Do, Do Do Do
( ดู ดู ดู , ดู ดู ดู , ดู ดู ดู , ดู ดู ดู)
Do Do Do, Do Do Do, Do Do Do-oo
(ดู ดู ดู , ดู ดู ดู , ดู ดู ดู โอโอ)

I longed for you since I was born
(ไอ ลอง ฟอร์ ยู ซิ๊นซ ไอ วอส บอน)
A woman sensitive and warm
(อะ วู๊แม่น เซนซิทิฝ แอนด์ วอร์ม)
And that you were
(แอนด์ แดท ยู เวอ)

With pride and strength no one would test
(วิธ ไพรด์ แอนด์ ซทเร็งธ โน วัน เวิด เทสท์)
But yet have feminie finesse
(บั๊ท เย๊ท แฮ็ฝ feminie ฟิเนซ)
And so much more
(แอนด์ โซ มัช โม)

You took me riding in your rocket gave me a star
(ยู ทุค มี ไรดอิง อิน ยุร ร๊อคเค๊ต เกฝ มี อะ สทาร์)
But at a half a mile from heaven you dropped me back
(บั๊ท แอ็ท ดา ฮาล์ฟ อะ ไมล ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น ยู ดร็อพ มี แบ็ค)
down to this cold, cold world
(เดาน ทู ดิส โคลด์ , โคลด์ เวิลด)
Took me riding in your rocket gave me a star
(ทุค มี ไรดอิง อิน ยุร ร๊อคเค๊ต เกฝ มี อะ สทาร์)
But at a half a mile from heaven you dropped me back
(บั๊ท แอ็ท ดา ฮาล์ฟ อะ ไมล ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น ยู ดร็อพ มี แบ็ค)
down to this cold, cold world
(เดาน ทู ดิส โคลด์ , โคลด์ เวิลด)

A female Shakespeare of your time
(อะ ฟี๊เมล Shakespeare อ็อฝ ยุร ไทม์)
With looks to blow Picasso’s mind
(วิธ ลุ๊ค ทู โบลว์ พีคาสโซ ไมนด์)
You were the best
(ยู เวอ เดอะ เบ๊สท์)

Your body moved with grace and song
(ยุร บ๊อดี้ มู๊ฝ วิธ เกร๊ซ แอนด์ ซ็อง)
Like symphonies by Bach or Brahms
(ไล๊ค ซิมโฟนีสฺ บาย บากคฺ ออ บราม)
Nevertheless, oh oh
(เนเฝอะเฑอะเลซ , โอ โอ)

You took me riding in your rocket gave me a star
(ยู ทุค มี ไรดอิง อิน ยุร ร๊อคเค๊ต เกฝ มี อะ สทาร์)
But at a half a mile from heaven you dropped me back
(บั๊ท แอ็ท ดา ฮาล์ฟ อะ ไมล ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น ยู ดร็อพ มี แบ็ค)
down to this cold, cold world
(เดาน ทู ดิส โคลด์ , โคลด์ เวิลด)
Ooh you took me riding in your rocket gave me a star
(อู้ ยู ทุค มี ไรดอิง อิน ยุร ร๊อคเค๊ต เกฝ มี อะ สทาร์)
But at a half a mile from heaven you dropped me back
(บั๊ท แอ็ท ดา ฮาล์ฟ อะ ไมล ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น ยู ดร็อพ มี แบ็ค)
down to this cold, cold world
(เดาน ทู ดิส โคลด์ , โคลด์ เวิลด)

Da Da Da, Da Da Da, Da Da Da, Da Da Da
(ดา ดา ดา , ดา ดา ดา , ดา ดา ดา , ดา ดา ดา)
Da Da Da, Da Da Da-aa
(ดา ดา ดา , ดา ดา ดา aa)

The passion burning in your heart
(เดอะ แพ๊ชชั่น เบรินนิง อิน ยุร ฮาร์ท)
Would make hell’s fire seem like a spark
(เวิด เม้ค เฮ็ลล ไฟเออะร ซีม ไล๊ค เก สพ๊าร์ค)
Where did it go
(แวร์ ดิด ดิท โก)

Just why that you would overnight
(จั๊สท วาย แดท ยู เวิด โอเฝ่อร์ไน๊ท)
Turn love to stone as cold as ice
(เทิร์น ลัฝ ทู สโทน แอส โคลด์ แอส ไอ๊ซ์)
I’ll never know
(อิลล เน๊เฝ่อร์ โนว์)

But you took me riding in your rocket gave me a star
(บั๊ท ยู ทุค มี ไรดอิง อิน ยุร ร๊อคเค๊ต เกฝ มี อะ สทาร์)
But at a half a mile from heaven you dropped me back
(บั๊ท แอ็ท ดา ฮาล์ฟ อะ ไมล ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น ยู ดร็อพ มี แบ็ค)
down to this cold, cold world
(เดาน ทู ดิส โคลด์ , โคลด์ เวิลด)
Baby you took me riding in your rocket gave me a star
(เบ๊บี้ ยู ทุค มี ไรดอิง อิน ยุร ร๊อคเค๊ต เกฝ มี อะ สทาร์)
But at a half a mile from heaven you dropped me back
(บั๊ท แอ็ท ดา ฮาล์ฟ อะ ไมล ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น ยู ดร็อพ มี แบ็ค)
down to this cold, cold world
(เดาน ทู ดิส โคลด์ , โคลด์ เวิลด)

Cold, too cold, you took me riding in your rocket gave me a star
(โคลด์ , ทู โคลด์ , ยู ทุค มี ไรดอิง อิน ยุร ร๊อคเค๊ต เกฝ มี อะ สทาร์)
But at a half a mile from heaven you dropped me back
(บั๊ท แอ็ท ดา ฮาล์ฟ อะ ไมล ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น ยู ดร็อพ มี แบ็ค)
down to this cold, cold world
(เดาน ทู ดิส โคลด์ , โคลด์ เวิลด)
Oh, Oh, Oh, took me riding in your rocket gave me a star
(โอ , โอ , โอ , ทุค มี ไรดอิง อิน ยุร ร๊อคเค๊ต เกฝ มี อะ สทาร์)
But at a half a mile from heaven you dropped me back
(บั๊ท แอ็ท ดา ฮาล์ฟ อะ ไมล ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น ยู ดร็อพ มี แบ็ค)
down to into this cold, cold world
(เดาน ทู อิ๊นทู ดิส โคลด์ , โคลด์ เวิลด)

I would not do that to a dog
(ไอ เวิด น็อท ดู แดท ทู อะ ด้อกก)
Took me riding in your rocket gave me a star
(ทุค มี ไรดอิง อิน ยุร ร๊อคเค๊ต เกฝ มี อะ สทาร์)
But at a half a mile from heaven you dropped me back
(บั๊ท แอ็ท ดา ฮาล์ฟ อะ ไมล ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น ยู ดร็อพ มี แบ็ค)
down to this cold, cold world
(เดาน ทู ดิส โคลด์ , โคลด์ เวิลด)
you took me riding in your rocket gave me a star
(ยู ทุค มี ไรดอิง อิน ยุร ร๊อคเค๊ต เกฝ มี อะ สทาร์)
But at a half a mile from heaven you dropped me back
(บั๊ท แอ็ท ดา ฮาล์ฟ อะ ไมล ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น ยู ดร็อพ มี แบ็ค)
down to this cold, cold world
(เดาน ทู ดิส โคลด์ , โคลด์ เวิลด)
Ooh baby
(อู้ เบ๊บี้)
Rocket love
(ร๊อคเค๊ต ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Ain’t Gonna Stand for It คำอ่านไทย Stevie Wonder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น