เนื้อเพลง Tempus Vernum คำอ่านไทย Enya

[Latin [1] Translation]
( [ แลทอิน [ วัน ] ทแร็นซเลฌัน ])
tempus vernum
(tempus vernum)
Ergo,
(เออโก ,)
oceanus, maritimus,
(oceanus , maritimus ,)
ergo
(เออโก)
opacare, matutinus,
(opacare , matutinus ,)
ergo
(เออโก)
septentrio, meridies,
(septentrio , meridies ,)
ergo
(เออโก)
occidens et orientis,
(occidens et orientis ,)
ergo
(เออโก)
oceanus, maritimus,
(oceanus , maritimus ,)
opacare, matutinus,
(opacare , matutinus ,)
septentrio, meridies,
(septentrio , meridies ,)
occidens et orientis,
(occidens et orientis ,)
ergo
(เออโก)
terra, stella,
(เทรา , สเตลลา ,)
hiems et aestas,
(hiems et aestas ,)
ergo
(เออโก)
autumnus et
(autumnus et)
tempus vernum,
(tempus vernum ,)
ergo
(เออโก)
radius solis
(เรเดี๊ยส solis)
et umbra,
(et อัมบระ ,)
ignis, aqua
(ignis , อ๊าควา)
caelum, luna,
(caelum , ลูนา ,)
terra, stella,
(เทรา , สเตลลา ,)
hierns et aestas,
(hierns et aestas ,)
autumnus et
(autumnus et)
tempus vernum…
(tempus vernum)

tempus vernum…
(tempus vernum)
spring time
(สพริง ไทม์)
Therefore [2]
(แดโฟ [ ทู ])
ocean, sea, [3]
(โอ๊เชี่ยน , ซี , [ ที ])
therefore
(แดโฟ)
dusk, dawn, [4]
(ดัซค , ดอว์น , [ โฟว ])
therefore
(แดโฟ)
north, south,
(น๊อร์ธ , เซ๊าธ ,)
therefore
(แดโฟ)
west and east,
(เว๊สท แอนด์ อี๊สท ,)
therefore
(แดโฟ)
ocean, sea
(โอ๊เชี่ยน , ซี)
dusk, dawn,
(ดัซค , ดอว์น ,)
north, south,
(น๊อร์ธ , เซ๊าธ ,)
west and east,
(เว๊สท แอนด์ อี๊สท ,)
therefore
(แดโฟ)
earth, star,
(เอิร์ทร , สทาร์ ,)
winter and summer,
(วิ๊นเท่อร์ แอนด์ ซั๊มเม่อร์ ,)
therefore
(แดโฟ)
autumn and
(อ๊อทั่มน แอนด์)
spring time,
(สพริง ไทม์ ,)
therefore
(แดโฟ)
ray of the sun
(เรย์ อ็อฝ เดอะ ซัน)
and shade,
(แอนด์ เฉด ,)
fire, water
(ไฟเออะร , ว๊อเท่อร)
sky, moon,
(สกาย , มูน ,)
earth, star,
(เอิร์ทร , สทาร์ ,)
winter and summer,
(วิ๊นเท่อร์ แอนด์ ซั๊มเม่อร์ ,)
autumn and
(อ๊อทั่มน แอนด์)
spring time…
(สพริง ไทม์)

spring time…
(สพริง ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tempus Vernum คำอ่านไทย Enya

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น