เนื้อเพลง Rumour Has It คำอ่านไทย Adele

She, she ain’t real,
( ชี , ชี เอน เรียล , )
She ain’t gonna be able to love you like I will,
( ชี เอน กอนนา บี เอ๊เบิ้ล ทู เลิฟ ยู ไล๊ค กาย วิล , )
She is a stranger,
( ชี อีส อะ สเทรนเจอะ , )
You and I have history,
( ยู แอนด์ ไอ แฮพ ฮิสทรี่ , )
Or don’t you remember?
( ออ โด๊นท ยู รีเม๊มเบ่อร์ ?)
Sure, she’s got it all,
( ชัวร์ , ชี กอท อิท ออล , )
But, baby, is that really what you want?
( บั๊ท , เบ๊บี้ , อีส แดท เรียลรี๊ ว๊อท ยู ว้อนท ?)

Bless your soul, you’ve got you’re head in the clouds,
( เบล๊ส ยัวร์ โซล , ยู๊ฟ กอท ยัวร์ เฮด อิน เดอะ คลาวดํ , )
You made a fool out of you,
( ยู เมด อะ ฟูล เอ๊าท ออฟ ยู , )
And, boy, she’s bringing you down,
( แอนด์ , บอย , ชี บริงกิ้ง ยู ดาวน์ , )
She made your heart melt,
( ชี เมด ยัวร์ ฮาร์ท เม้ลท , )
But you’re cold to the core,
( บั๊ท ยัวร์ โคลด์ ทู เดอะ คอร์ , )
Now rumour has it she ain’t got your love anymore,
( นาว รูเมอะ แอส อิท ชี เอน กอท ยัวร์ เลิฟ แอนนี่มอ , )

Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )

She is half your age,
( ชี อีส ฮาล์ฟ ยัวร์ เอจ , )
But I’m guessing that’s the reason that you strayed,
( บั๊ท แอม เกรสซิ่ง แด้ท เดอะ รี๊ซั่น แดท ยู ซเตย์ , )
I heard you’ve been missing me,
( ไอ เฮริ์ท ยู๊ฟ บีน มีสซิ่ง มี , )
You’ve been telling people things that you shouldn’t be,
( ยู๊ฟ บีน เทลลิ่ง พี๊เพิ่ล ติงสฺ แดท ยู ชูดดึ่น บี , )
Like when we creep out and she ain’t around,
( ไล๊ค เว็น วี ครีพ เอ๊าท แอนด์ ชี เอน อะราวนฺดฺ , )
Haven’t you heard the rumours?
( แฮฟเวน ยู เฮริ์ท เดอะ รูเมอะ ?)

Bless your soul, you’ve got your head in the clouds,
( เบล๊ส ยัวร์ โซล , ยู๊ฟ กอท ยัวร์ เฮด อิน เดอะ คลาวดํ , )
You made a fool out of me,
( ยู เมด อะ ฟูล เอ๊าท ออฟ มี , )
And, boy, you’re bringing me down,
( แอนด์ , บอย , ยัวร์ บริงกิ้ง มี ดาวน์ , )
You made my heart melt, yet I’m cold to the core,
( ยู เมด มาย ฮาร์ท เม้ลท , เย๊ท แอม โคลด์ ทู เดอะ คอร์ , )
But rumour has it I’m the one you’re leaving her for,
( บั๊ท รูเมอะ แอส อิท แอม ดิ วัน ยัวร์ ลีฝวิ่ง เฮอ ฟอร์ , )
[adsense]
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )

All of these words whispered in my ear,
( ออล ออฟ ดีซ เวิร์ด วิสเพ่อร์ อิน มาย เอียร , )
Tell a story that I cannot bear to hear,
( เทลล อะ สท๊อรี่ แดท ไอ แคนนอท แบร์ ทู เฮียร , )
Just ’cause I said it, it don’t mean I meant it,
( เจิ๊สท ค๊อส ไอ เซด อิท , อิท โด๊นท มีน ไอ เมลน อิท , )
People say crazy things,
( พี๊เพิ่ล เซย์ เคซี่ ติงสฺ , )
Just ’cause I said it, don’t that mean I meant it,
( เจิ๊สท ค๊อส ไอ เซด อิท , โด๊นท แดท มีน ไอ เมลน อิท , )
Just ’cause you heard it,
( เจิ๊สท ค๊อส ยู เฮริ์ท อิท , )

Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )
Rumour has it, ooh,
( รูเมอะ แอส อิท , อู้ , )

But rumour has it he’s the one I’m leaving you for.
( บั๊ท รูเมอะ แอส อิท ฮีส ดิ วัน แอม ลีฝวิ่ง ยู ฟอร์ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rumour Has It คำอ่านไทย Adele

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น