เนื้อเพลง Whatever Gets You Through The Day คำอ่านไทย Lighthouse Family

When all your hope has gone
( เว็น ออล ยุร โฮพ แฮ็ส กอน)
And everything you love g gone away
(แอนด์ เอ๊วี่ติง ยู ลัฝ จี กอน อะเวย์)
Whatever gets you through the day
(ฮว็อทเอฝเออะ เก็ท ยู ทรู เดอะ เดย์)
That’s our way
(แด้ท เอ๊า เวย์)
Cos I y sitting on the side
(คอซ ซาย วาย ซีททิง ออน เดอะ ไซด์)
Watching the tide
(วัทชิง เดอะ ไทด์)
Drifting away
(ดริฟทิง อะเวย์)
Whatever gets you through the day
(ฮว็อทเอฝเออะ เก็ท ยู ทรู เดอะ เดย์)
That’s your way
(แด้ท ยุร เวย์)

Cos I don’t think I’m brave enough
(คอซ ซาย ด้อนท์ ทริ๊งค แอม เบร๊ฝ อีน๊าฟ)
To admit I’m breaking up
(ทู แอ๊ดมิท แอม บเรคคิง อั๊พ)
And when the pain just tears you up
(แอนด์ เว็น เดอะ เพน จั๊สท เทียร์ ยู อั๊พ)
The only thing you need is love
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง ยู นี๊ด อีส ลัฝ)
So just get yourself back on it
(โซ จั๊สท เก็ท ยุรเซลฟ แบ็ค ออน หนิด)
Another day is gonna come
(อะน๊าเทร่อร์ เดย์ อีส กอนนะ คัม)
Keep on praying for it
(คี๊พ ออน เพลยอิง ฟอร์ อิท)
Aaah
(Aaah)

It’s all just people talking
(อิทซ ซอร์ จั๊สท พี๊เพิ่ล ทอคอิง)
Does it really matter what they say?
(โด ซิท ริแอ็ลลิ แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เด เซย์)
Whatever gets you through the day
(ฮว็อทเอฝเออะ เก็ท ยู ทรู เดอะ เดย์)
That’s your way
(แด้ท ยุร เวย์)
Cos I don’t care who’s right sometimes
(คอซ ซาย ด้อนท์ แคร์ ฮู ไร๊ท ซัมไทม์)
I wish they’d all just go away
(ไอ วิ๊ช เดยฺ ออล จั๊สท โก อะเวย์)
Whatever gets you through the day
(ฮว็อทเอฝเออะ เก็ท ยู ทรู เดอะ เดย์)
That’s your way
(แด้ท ยุร เวย์)

I think I’ve been here long enough
(ไอ ทริ๊งค แอฝ บีน เฮียร ลอง อีน๊าฟ)
To know what things are really worth
(ทู โนว์ ว๊อท ทริง แซร์ ริแอ็ลลิ เวิร์ธ)
And I can see through all that stuff
(แอนด์ ดาย แคน ซี ทรู ออล แดท สทั๊ฟฟ)
Cos all you really need is love
(คอซ ซอร์ ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด อีส ลัฝ)

So just get yourself back on it
(โซ จั๊สท เก็ท ยุรเซลฟ แบ็ค ออน หนิด)
Another day is gonna come
(อะน๊าเทร่อร์ เดย์ อีส กอนนะ คัม)
Keep on praying for it
(คี๊พ ออน เพลยอิง ฟอร์ อิท)
Aaah
(Aaah)

So just get yourself back on it
(โซ จั๊สท เก็ท ยุรเซลฟ แบ็ค ออน หนิด)
Another day is gonna come
(อะน๊าเทร่อร์ เดย์ อีส กอนนะ คัม)
Keep on praying for it
(คี๊พ ออน เพลยอิง ฟอร์ อิท)
Aaah
(Aaah)

Switch yourself back on and
(สวิทช์ ยุรเซลฟ แบ็ค ออน แอนด์)
Get yourself back on it
(เก็ท ยุรเซลฟ แบ็ค ออน หนิด)
Switch yourself back on and
(สวิทช์ ยุรเซลฟ แบ็ค ออน แอนด์)
Get yourself back on it
(เก็ท ยุรเซลฟ แบ็ค ออน หนิด)

I think I’ve been here long enough
(ไอ ทริ๊งค แอฝ บีน เฮียร ลอง อีน๊าฟ)
To know what things are really worth
(ทู โนว์ ว๊อท ทริง แซร์ ริแอ็ลลิ เวิร์ธ)
And 1 can see through all that stuff
(แอนด์ 1 แคน ซี ทรู ออล แดท สทั๊ฟฟ)
Cos all you really need is love
(คอซ ซอร์ ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด อีส ลัฝ)

So just get yourself back on it
(โซ จั๊สท เก็ท ยุรเซลฟ แบ็ค ออน หนิด)
Another day is gonna come
(อะน๊าเทร่อร์ เดย์ อีส กอนนะ คัม)
Keep on praying for it
(คี๊พ ออน เพลยอิง ฟอร์ อิท)
So just get yourself back on it Another day is gonna come
(โซ จั๊สท เก็ท ยุรเซลฟ แบ็ค ออน หนิด อะน๊าเทร่อร์ เดย์ อีส กอนนะ คัม)
Keep on praying for it
(คี๊พ ออน เพลยอิง ฟอร์ อิท)
Aaah
(Aaah)

Whatever gets you through the day
(ฮว็อทเอฝเออะ เก็ท ยู ทรู เดอะ เดย์)
Whatever gets you through the day
(ฮว็อทเอฝเออะ เก็ท ยู ทรู เดอะ เดย์)
Whatever gets you through the day
(ฮว็อทเอฝเออะ เก็ท ยู ทรู เดอะ เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whatever Gets You Through The Day คำอ่านไทย Lighthouse Family

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น