เนื้อเพลง Reclaim My Place คำอ่านไทย Korn

What the f*ck?!
( ว๊อท เดอะ เอฟ *ck !)

I’m so dumb, therefore I can’t relate.
(แอม โซ ดัมบ , แดโฟ ไอ แค็นท รีเหลท)
I’m so dumb, there is nothing to hate.
(แอม โซ ดัมบ , แดร์ อีส นัธอิง ทู เฮท)
Really is it me, or is it fate?
(ริแอ็ลลิ อีส ซิท มี , ออ อีส ซิท เฟ้ท)
Give me peace, or at least for f*ck’s sake.
(กี๊ฝ มี พี๊ซ , ออ แรท ลีซท ฟอร์ เอฟ *cks เซ้ค)

Give him something to say.
(กี๊ฝ ฮิม ซัมติง ทู เซย์)
Something super fly, never play.
(ซัมติง ซู๊เพ้อร์ ฟลาย , เน๊เฝ่อร์ เพลย์)
All I hear is disgrace.
(ออล ไอ เฮียร อีส ดิซกเรซ)
Erase them all and reclaim my place.
(อีเรส เด็ม ออล แอนด์ ริคเลม มาย เพลส)

In the past I was known as a freak.
(อิน เดอะ พาสท์ ไอ วอส โนน แอส ซา ฟรี๊ค)
Had no friends, picked on ’cause I was weak.
(แฮ็ด โน เฟรน , พิค ออน ค๊อส ไอ วอส วี๊ค)
Save my ass, I got into this band,
(เซฝ มาย อาซ , ไอ ก็อท อิ๊นทู ดิส แบนด์ ,)
Never thought the band would pick on the man.
(เน๊เฝ่อร์ ธอท เดอะ แบนด์ เวิด พิค ออน เดอะ แมน)

Give him something to say.
(กี๊ฝ ฮิม ซัมติง ทู เซย์)
Something super fly, never play.
(ซัมติง ซู๊เพ้อร์ ฟลาย , เน๊เฝ่อร์ เพลย์)
All I hear is disgrace.
(ออล ไอ เฮียร อีส ดิซกเรซ)
Erase them all and reclaim my place.
(อีเรส เด็ม ออล แอนด์ ริคเลม มาย เพลส)

Reclaim my place…
(ริคเลม มาย เพลส)

Say it to my face.
(เซย์ อิท ทู มาย เฟซ)

So I look around at all these stupid little faces.
(โซ ไอ ลุ๊ค อะราวนฺดฺ แอ็ท ดอร์ ฑิส สทิ๊วผิด ลิ๊ทเทิ่ล เฟซ)
Something I can never slap, but I embrace.
(ซัมติง ไอ แคน เน๊เฝ่อร์ ซแล็พ , บั๊ท ไอ เอ็มเบรซ)
You’ll never ever see, you’ll never ever be,
(โยว เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ ซี , โยว เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ บี ,)
You want to f*ck around? Then come on, f*ck with me.
(ยู ว้อนท ทู เอฟ *ck อะราวนฺดฺ เด็น คัมมอน , เอฟ *ck วิธ มี)

You think you can’t relate?
(ยู ทริ๊งค ยู แค็นท รีเหลท)
You’ll never ever find.
(โยว เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ ไฟนด์)
You think you feel my hate?
(ยู ทริ๊งค ยู ฟีล มาย เฮท)
Look at me and you will find
(ลุ๊ค แกท มี แอนด์ ยู วิล ไฟนด์)
My fate you always raped?
(มาย เฟ้ท ยู ออลเว แร็พ)
I will always be the son.
(ไอ วิล ออลเว บี เดอะ ซัน)
You want to f*ck with me?
(ยู ว้อนท ทู เอฟ *ck วิธ มี)
Come on, f*cking play!
(คัมมอน , เอฟ *คิง เพลย์ !)

You can feel it now or be stoned!
(ยู แคน ฟีล อิท นาว ออ บี สโทน !)
Yes, you feel it come, right now!
(เย็ซ , ยู ฟีล อิท คัม , ไร๊ท นาว !)
You can feel it now or be stoned
(ยู แคน ฟีล อิท นาว ออ บี สโทน)
Yes, you feel it come, right now!
(เย็ซ , ยู ฟีล อิท คัม , ไร๊ท นาว !)
You can feel it now or be stoned
(ยู แคน ฟีล อิท นาว ออ บี สโทน)
Yes, you feel it come, bow down!
(เย็ซ , ยู ฟีล อิท คัม , บาว เดาน !)

Bow down!
(บาว เดาน !)

Give him something to say.
(กี๊ฝ ฮิม ซัมติง ทู เซย์)
Something super fly, never play.
(ซัมติง ซู๊เพ้อร์ ฟลาย , เน๊เฝ่อร์ เพลย์)
All I hear is disgrace.
(ออล ไอ เฮียร อีส ดิซกเรซ)
Erase them all and reclaim my place.
(อีเรส เด็ม ออล แอนด์ ริคเลม มาย เพลส)

What the f*ck?! So… What the f*ck?!
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ! โซ ว๊อท เดอะ เอฟ *ck !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Reclaim My Place คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น