เนื้อเพลง Song of Joy คำอ่านไทย Nick Cave

Have mercy on me, sir
( แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ ออน มี , เซ่อร์)
Allow me to impose on you
(อะลาว มี ทู อิโพ้สท ออน ยู)
I have no place to stay
(ไอ แฮ็ฝ โน เพลส ทู สเทย์)
And my bones are cold right through
(แอนด์ มาย โบน แซร์ โคลด์ ไร๊ท ทรู)
I will tell you a story
(ไอ วิล เทลล ยู อะ สท๊อรี่)
Of a man and his family
(อ็อฝ อะ แมน แอนด์ ฮิส แฟ๊มิลี่)
And I swear that it is true
(แอนด์ ดาย สแวร์ แดท ดิธ อีส ทรู)

Ten years ago I met a girl named Joy
(เท็น เยียร์ อะโก ไอ เม็ท ดา เกิร์ล เนม จอย)
She was a sweet and happy thing
(ชี วอส ซา สวี้ท แอนด์ แฮ๊พพี่ ทริง)
Her eyes were bright blue jewels
(เฮอ อาย เวอ ไบร๊ท บลู จิ๊วเอ็ล)
And we were married in the spring
(แอนด์ วี เวอ แมริด อิน เดอะ สพริง)
I had no idea what happiness a little love could bring
(ไอ แฮ็ด โน ไอเดีย ว๊อท แฮพพิเน็ซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ เคิด บริง)
Or what life had in store
(ออ ว๊อท ไล๊ฟ แฮ็ด อิน สโทร์)
But all things move toward their end
(บั๊ท ดอร์ ทริง มู๊ฝ ทูวอด แดร์ เอ็นด)
On that you can be sure
(ออน แดท ยู แคน บี ชัวร์)

La la la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

Then one morning I awoke to find her weeping
(เด็น วัน ม๊อร์นิ่ง ไอ อโวค ทู ไฟนด์ เฮอ วิปพิง)
And for many days to follow
(แอนด์ ฟอร์ เมนอิ เดย์ ทู ฟ๊อลโล่ว)
She grew so sad and lonely
(ชี กรู โซ แซ้ด แอนด์ โลนลิ)
Became Joy in only name
(บิเคม จอย อิน โอ๊นลี่ เนม)
Within her breast there launched an unnamed sorrow
(วิธอิน เฮอ บรี๊สทฺ แดร์ ล๊อนช แอน อะเนมด ซ๊อโร่ว)
And a dark and grim force set sail
(แอนด์ อะ ด๊าร์ค แอนด์ กริม ฟอร์ซ เซ็ท เซล)
Farewell happy fields
(แฟเวล แฮ๊พพี่ ฟีลด)
Where joy forever dwells
(แวร์ จอย ฟอเร๊เฝ่อร ดเว็ล)
Hail horrors hail
(เฮล ฮอเรอะ เฮล)

Was it an act of contrition or some awful premonition
(วอส ซิท แอน แอ๊คท อ็อฝ ค็อนทรีฌอัน ออ ซัม ออฟุล พรีโมะนีฌอัน)
As if she saw into the heart of her final blood-soaked night
(แอส อิ๊ฟ ชี ซอว์ อิ๊นทู เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ เฮอ ไฟ๊น่อล บลัด โซค ไน๊ท)
Those lunatic eyes, that hungry kitchen knife
(โฑส ลยูนะทิค อาย , แดท ฮั๊งกรี้ คิ๊ทเช่น ไน๊ฟ)
Ah, I see, sir, that I have you attention!
(อา , ไอ ซี , เซ่อร์ , แดท ไอ แฮ็ฝ ยู แอ็ทเทนฌัน !)
Well, could it be?
(เวลล , เคิด ดิท บี)
How often I’ve asked that question
(ฮาว อ๊อฟเฟ่น แอฝ อาสคฺ แดท เคว๊สชั่น)
Well, then in quick succession
(เวลล , เด็น อิน ควิค ซัคเซฌอัน)
We had babies, one, two, three
(วี แฮ็ด เบบีสฺ , วัน , ทู , ทรี)

We called them Hilda, Hattie and Holly
(วี คอลลํ เด็ม Hilda , Hattie แอนด์ ฮอลลิ)
They were their mother’s children
(เด เวอ แดร์ ม๊าเธ่อร์ ชีลดเร็น)
Their eyes were bright blue jewels
(แดร์ อาย เวอ ไบร๊ท บลู จิ๊วเอ็ล)
And they were quiet as a mouse
(แอนด์ เด เวอ ไคว๊เอ้ท แอส ซา เม๊าส)
There was no laughter in the house
(แดร์ วอส โน ลาฟเทอะ อิน เดอะ เฮ้าส)
No, not from Hilda, Hattie or Holly
(โน , น็อท ฟรอม Hilda , Hattie ออ ฮอลลิ)
” No wonder, ” people said, ” poor mother Joy’s so melancholy ”
(” โน วั๊นเด้อร , ” พี๊เพิ่ล เซ็ด , ” พัวร์ ม๊าเธ่อร์ จอย โซ เมลแอ็นคอลิ “)
Well, one night there came a visitor to our little home
(เวลล , วัน ไน๊ท แดร์ เคม อะ ฝิสอิเทอะ ทู เอ๊า ลิ๊ทเทิ่ล โฮม)
I was visiting a sick friend
(ไอ วอส ฝีสอิทิง อะ ซิ๊ค เฟรน)
I was a doctor then
(ไอ วอส ซา ด๊อคเท่อร์ เด็น)
Joy and the girls were on their own
(จอย แอนด์ เดอะ เกิร์ล เวอ ออน แดร์ โอว์น)

La la la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

Joy had been bound with electrical tape
(จอย แฮ็ด บีน บาวนฺดฺ วิธ อิเลคทริแค็ล เท๊พ)
In her mouth a gag
(อิน เฮอ เม๊าธ อะ แก๊ก)
She’d been stabbed repeatedly
(ชี บีน ซแต็บ ริพีทอิด)
And stuffed into a sleeping bag
(แอนด์ สทั๊ฟฟ อิ๊นทู อะ ซลีพพิง แบ๊ก)
In their very cots my girls were robbed of their lives
(อิน แดร์ เฝ๊รี่ ค็อท มาย เกิร์ล เวอ รอบ อ็อฝ แดร์ ไล้ฝ)
Method of murder much the same as my wife’s
(เม๊ธถอท อ็อฝ เม๊อร์เด้อร์ มัช เดอะ เซม แอส มาย ไว๊ฟ)
Method of murder much the same as my wife’s
(เม๊ธถอท อ็อฝ เม๊อร์เด้อร์ มัช เดอะ เซม แอส มาย ไว๊ฟ)
It was midnight when I arrived home
(อิท วอส มิดไนท์ เว็น นาย อะไร๊ฝ โฮม)
Said to the police on the telephone
(เซ็ด ทู เดอะ โพลิ๊ซ ออน เดอะ เท๊ลเลโฟน)
Someone’s taken four innocent lives
(ซัมวัน เทคเอ็น โฟ อิ๊นโนเซ้นท ไล้ฝ)

They never caught the man
(เด เน๊เฝ่อร์ คอท เดอะ แมน)
He’s still on the loose
(อีส สทิลล ออน เดอะ ลู้ส)
It seems he has done many many more
(อิท ซีม ฮี แฮ็ส ดัน เมนอิ เมนอิ โม)
Quotes John Milton on the walls in the victim’s blood
(โควท จอน Milton ออน เดอะ วอลล์ ซิน เดอะ ฝิ๊คทิ่ม บลัด)
The police are investigating at tremendous cost
(เดอะ โพลิ๊ซ อาร์ investigatings แอ็ท ทริเม๊นดั้ส คอสทํ)
In my house he wrote, ” Red right hand ”
(อิน มาย เฮ้าส ฮี โรท , ” เร้ด ไร๊ท แฮนด์ “)
That, I’m told, is from Paradise Lost
(แดท , แอม โทลด , อีส ฟรอม พาราได๊ซ ล็อซท)
The wind round here gets wicked cold
(เดอะ วินด ราวนด เฮียร เก็ท วิค โคลด์)
But my story is nearly told
(บั๊ท มาย สท๊อรี่ อีส เนียลิ โทลด)
I fear the morning will bring quite a frost
(ไอ เฟียร์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง วิล บริง ไคว๊ อะ ฟร็อซท)

So I’ve left my home
(โซ แอฝ เล๊ฟท มาย โฮม)
I drift from land to land
(ไอ ดริฟท์ ฟรอม แลนด์ ทู แลนด์)
I am upon your step and you are a family man
(ไอ แอ็ม อุพอน ยุร สเท็พ แอนด์ ยู อาร์ อะ แฟ๊มิลี่ แมน)
Outside the vultures wheel
(เอ๊าทไซ้ด เดอะ ฝัลเชอะ วีล)
The wolves howl, the serpents hiss
(เดอะ วูลฝส เฮาล , เดอะ เซอเพนท ฮิส)
And to extend this small favour, friend
(แอนด์ ทู เอ็กซเท็นด ดิส สมอลล์ เฟเฝอะ , เฟรน)
Would be the sum of earthly bliss
(เวิด บี เดอะ ซัม อ็อฝ เอิธลิ บลิซ)
Do you reckon me a friend?
(ดู ยู เรคคัน มี อะ เฟรน)
The sun to me is dark
(เดอะ ซัน ทู มี อีส ด๊าร์ค)
And silent as the moon
(แอนด์ ไซ๊เล่นท แอส เดอะ มูน)
Do you, sir, have a room?
(ดู ยู , เซ่อร์ , แฮ็ฝ อะ รูม)
Are you beckoning me in?
(อาร์ ยู beckonings มี อิน)

La la la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la la la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Song of Joy คำอ่านไทย Nick Cave

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น