เนื้อเพลง Angel of Death คำอ่านไทย Slayer

Auschwitz, the meaning of pain
( Auschwitz , เดอะ มีนนิง อ็อฝ เพน)
The why that I want you to die
(เดอะ วาย แดท ไอ ว้อนท ยู ทู ดาย)
Slow death, immense decay
(สโลว์ เด้ท , อิเมนซ ดิเค)
Showers that cleanse you of your life
(เช๊าเว่อร์ แดท คเล็นส ยู อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)
Forced in
(ฟอร์ซ อิน)
Like cattle
(ไล๊ค แค๊ทเทิ่ล)
You run
(ยู รัน)
Stripped of
(สตริปชฺ อ็อฝ)
Your life’s worth
(ยุร ไล๊ฟ เวิร์ธ)
Human mice, for the Angel of Death
(ฮิ๊วแมน ไมซ , ฟอร์ ดิ แอ๊งเจล อ็อฝ เด้ท)
Four hundred thousand more to die
(โฟ ฮั๊นเดร็ด เธ๊าซั่นด โม ทู ดาย)
Angel of Death
(แอ๊งเจล อ็อฝ เด้ท)
Monarch to the kingdom of the dead
(โม๊หนาร์ช ทู เดอะ คีงดัม อ็อฝ เดอะ เด้ด)
Sadistic, surgeon of demise
(ซะดีซทิค , เซอจัน อ็อฝ ดิไมส)
Sadist of the noblest blood
(เซดิซท อ็อฝ เดอะ noblest บลัด)

Destroying, without mercy
(เดสดรอยอิง , วิธเอ๊าท เม๊อร์ซี่)
To benefit the Aryan race
(ทู เบ๊เนฝิต ดิ แอเรียน เร้ซ)

Surgery, with no anesthesia
(เซอเจอะริ , วิธ โน แอเน็ซธีฉะ)
Fell the knife pierce you intensely
(เฟ็ล เดอะ ไน๊ฟ เพียซ ยู อินเทนซลิ)
Inferior, no use to mankind
(อินฟี๊เรีย , โน ยู๊ส ทู แม๊นคายนด)
Strapped down screaming out to die
(สแตปชฺ เดาน ซครีมอิง เอ๊าท ทู ดาย)
Angel of Death
(แอ๊งเจล อ็อฝ เด้ท)
Monarch to the kingdom of the dead
(โม๊หนาร์ช ทู เดอะ คีงดัม อ็อฝ เดอะ เด้ด)
Infamous butcher,
(อีนฟะมัซ บูชเออะ ,)
Angel of Death
(แอ๊งเจล อ็อฝ เด้ท)

Pumped with fluid, inside your brain
(พั๊มพ วิธ ฟลู๊อิด , อิ๊นไซด์ ยุร เบรน)
Pressure in your skull begins pushing through your eyes
(พเรฌเออะ อิน ยุร สคั๊ลล บีกิน พุฌอิง ทรู ยุร อาย)
Burning flesh, drips away
(เบรินนิง เฟลช , ดริพ อะเวย์)
Test of heat burns your skin, your mind starts to boil
(เทสท์ อ็อฝ ฮีท เบิร์น ยุร สกิน , ยุร ไมนด์ สท๊าร์ท ทู บอยลฺ)
Frigid cold, cracks your limbs
(ฟรีจอิด โคลด์ , แคร๊ค ยุร ลิ๊มบ์)
How long can you last
(ฮาว ลอง แคน ยู ล๊าสท)
In this frozen water burial?
(อิน ดิส โฟ๊เซน ว๊อเท่อร เบเรียล)
Sewn together, joining heads
(โซน ทูเก๊ทเธ่อร์ , joinings เฮด)
Just a matter of time
(จั๊สท ดา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ ไทม์)
‘Til you rip yourselves apart
(ทิล ยู ริพ ยุรเซลฝส อะพาร์ท)
Millions laid out in their
(มิ๊ลเลี่ยน เลด เอ๊าท อิน แดร์)
Crowded tombs
(คราวดํ ทูม)
Sickening ways to achieve
(ซิคเคะนิง เวย์ ทู อะชี้ฝ)
The holocaust
(เดอะ ฮอลโอะคอซท)
Seas of blood, bury life
(ซี อ็อฝ บลัด , เบ๊อรี่ ไล๊ฟ)
Smell your death as it burns
(สเมลล์ ยุร เด้ท แอส ซิท เบิร์น)
Deep inside of you
(ดี๊พ อิ๊นไซด์ อ็อฝ ยู)
Abacinate, eyes that bleed
(Abacinate , อาย แดท บลีด)
Praying for the end of
(เพลยอิง ฟอร์ ดิ เอ็นด อ็อฝ)
Your wide awake nightmare
(ยุร ไวด์ อะเว้ค ไนท์แมร์)
Wings of pain, reach out for you
(วิง อ็อฝ เพน , รี๊ช เอ๊าท ฟอร์ ยู)
His face of death staring down,
(ฮิส เฟซ อ็อฝ เด้ท ซแทริง เดาน ,)
Your blood running cold
(ยุร บลัด รันนิง โคลด์)
Injecting cells, dying eyes
(Injectings เซล , ไดอิง อาย)
Feeding on the screams of
(ฟรีดดิง ออน เดอะ สครีม อ็อฝ)
The mutants he’s creating
(เดอะ mutants อีส คริเอททิง)
Pathetic harmless victims
(พะเธทอิค ฮามเล็ซ ฝิ๊คทิ่ม)
Left to die
(เล๊ฟท ทู ดาย)
Rancid Angel of Death
(แรนซิด แอ๊งเจล อ็อฝ เด้ท)
Flying free
(ฟไลอิง ฟรี)

[Leads: Hanneman, King, Hanneman, King, Hanneman]
([ ลี๊ด : Hanneman , คิง , Hanneman , คิง , Hanneman ])

Angel of Death
(แอ๊งเจล อ็อฝ เด้ท)
Monarch to the kingdom of the dead
(โม๊หนาร์ช ทู เดอะ คีงดัม อ็อฝ เดอะ เด้ด)
Infamous butcher,
(อีนฟะมัซ บูชเออะ ,)
Angel of Death
(แอ๊งเจล อ็อฝ เด้ท)

Angel of Death
(แอ๊งเจล อ็อฝ เด้ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angel of Death คำอ่านไทย Slayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น