เนื้อเพลง Flight 601 (All I’ve Got Is Time) คำอ่านไทย Fenix TX

I Think About The Places I Have Been
( ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ เพลส ซาย แฮ็ฝ บีน)
And What I’ve Seen
(แอนด์ ว๊อท แอฝ ซีน)
And All The Lessons I’ve Learned In Between
(แอนด์ ออล เดอะ เล๊ซซั่น แอฝ เลิร์น อิน บีทะวีน)
Twenty Some Odd Years And Nothing’s Changed
(ทเว้นที่ ซัม อ๊อดด เยียร์ แซน นัธอิง เช้งจํ)
I’m Still The Same
(แอม สทิลล เดอะ เซม)
Still Learning From This Never Ending Dream
(สทิลล เลอนิง ฟรอม ดิส เน๊เฝ่อร์ เอนดิง ดรีม)

This Life It Teaches Me Of Many Things
(ดิส ไล๊ฟ อิท ทีสเชด มี อ็อฝ เมนอิ ทริง)
Like Disbelief
(ไล๊ค ดิซบิลิฟ)
And Trusting In Dishonesty And Love
(แอนด์ ทรัซทิง อิน ดิซอนเอ็ซทิ แอนด์ ลัฝ)
It Keeps Me Dragging On And On
(อิท คี๊พ มี แดรกกิ้ง ออน แอนด์ ออน)
But Something’s Wrong
(บั๊ท ซัมติง รอง)
And I Just Can’t Seem To Figure Out The Scheme
(แอนด์ ดาย จั๊สท แค็นท ซีม ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท เดอะ สคีม)

Another Time Might Make Me Crazy
(อะน๊าเทร่อร์ ไทม์ ไมท เม้ค มี คเรสิ)
But All I’ve Got Is Time
(บั๊ท ดอร์ แอฝ ก็อท อีส ไทม์)
Another Time Might Make Me Crazy
(อะน๊าเทร่อร์ ไทม์ ไมท เม้ค มี คเรสิ)
But All I’ve Got Is Time
(บั๊ท ดอร์ แอฝ ก็อท อีส ไทม์)

Satisfactions Never Guaranteed
(แซทิซแฟคฌัน เน๊เฝ่อร์ แกแรนที)
I Know You Agree
(ไอ โนว์ ยู อะกรี)
It’s Best To Live Inside Our Memories
(อิทซ เบ๊สท์ ทู ไล้ฝ อิ๊นไซด์ เอ๊า เมรโมรี)
And If I Make It To The Otherside
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เม้ค อิท ทู ดิ ออเดอร์ไซด์)
I’ll Be Satisfied
(อิลล บี แซทอิซไฟด)
I’m Never Coming Back For Anything
(แอม เน๊เฝ่อร์ คัมอิง แบ็ค ฟอร์ เอนอิธิง)

Another Time Might Make Me Crazy
(อะน๊าเทร่อร์ ไทม์ ไมท เม้ค มี คเรสิ)
But All I’ve Got Is Time
(บั๊ท ดอร์ แอฝ ก็อท อีส ไทม์)
Another Time Might Make Me Crazy
(อะน๊าเทร่อร์ ไทม์ ไมท เม้ค มี คเรสิ)
But All I’ve Got Is Time
(บั๊ท ดอร์ แอฝ ก็อท อีส ไทม์)

This Life It Teaches Me Of Many Things
(ดิส ไล๊ฟ อิท ทีสเชด มี อ็อฝ เมนอิ ทริง)
Like Disbelief
(ไล๊ค ดิซบิลิฟ)
I’m Never Coming Back For Anything
(แอม เน๊เฝ่อร์ คัมอิง แบ็ค ฟอร์ เอนอิธิง)

Another Time Might Make Me Crazy
(อะน๊าเทร่อร์ ไทม์ ไมท เม้ค มี คเรสิ)
But All I’ve Got Is Time
(บั๊ท ดอร์ แอฝ ก็อท อีส ไทม์)
Another Time Might Make Me Crazy
(อะน๊าเทร่อร์ ไทม์ ไมท เม้ค มี คเรสิ)
But All I’ve Got Is Time
(บั๊ท ดอร์ แอฝ ก็อท อีส ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Flight 601 (All I’ve Got Is Time) คำอ่านไทย Fenix TX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น