เนื้อเพลง Cold Shoulder คำอ่านไทย Adele

You say it’s all in my head
( ยู เซย์ อิทซ ออล อิน มาย เฮด )
And the things I think just don’t make sense
( แอนด์ เดอะ ติงสฺ ไอ ตริ๊งค เจิ๊สท โด๊นท เม้ค เซ้นส )
So where you been then? Don’t go all coy
( โซ แวร์ ยู บีน เด็น ?โด๊นท โก ออล คอย )
Don’t turn it round on me like it’s my fault
( โด๊นท เทิร์น อิท ราวนด ออน มี ไล๊ค อิทซ มาย ฟอลท )
See I can see that look in your eyes
( ซี ไอ แคน ซี แดท ลุ๊ค อิน ยัวร์ อาย )
The one that shoots me each and every time
( ดิ วัน แดท ชู๊ท มี อีช แอนด์ เอ๊ฟรี่ ไทม์ )

You grace me with your cold shoulder
( ยู เกร๊ซ มี วิธ ยัวร์ โคลด์ โช๊ลเด้อร์ )
Whenever you look at me I wish I was her
( เวนเนฟเว่อร์ ยู ลุ๊ค แอ็ท มี ไอ วิ๊ช ไอ วอส เฮอ )
You shower me with words made of knives
( ยู เช๊าเว่อร์ มี วิธ เวิร์ด เมด ออฟ ไนฟซ )
Whenever you look at me I wish I was her
( เวนเนฟเว่อร์ ยู ลุ๊ค แอ็ท มี ไอ วิ๊ช ไอ วอส เฮอ )

These days when I see you
( ดีซ เดย์ เว็น ไอ ซี ยู )
You make it look like see-through
( ยู เม้ค อิท ลุ๊ค ไล๊ค ซี – ตรู )
Do tell me why you waste our time
( ดู เทลล มี วาย ยู เวซท เอ๊า ไทม์ )
When your heart ain’t admitting you’re not satisfied
( เว็น ยัวร์ ฮาร์ท เอน แอดมิดติง ยัวร์ นอท แซ๊ททิซไฟ )
You know I know just how you feel
( ยู โนว์ ไอ โนว์ เจิ๊สท ฮาว ยู ฟีล )
I’m starting to find myself feeling that way too
( แอม สตาทดิง ทู ไฟนด์ มายเซลฟ์ ฟิวลิ่ง แดท เวย์ ทู )
[adsense]
When you grace me with your cold shoulder
( เว็น ยู เกร๊ซ มี วิธ ยัวร์ โคลด์ โช๊ลเด้อร์ )
Whenever you look at me I wish I was her
( เวนเนฟเว่อร์ ยู ลุ๊ค แอ็ท มี ไอ วิ๊ช ไอ วอส เฮอ )
You shower me with words made of knives
( ยู เช๊าเว่อร์ มี วิธ เวิร์ด เมด ออฟ ไนฟซ )
Whenever you look at me I wish I was her
( เวนเนฟเว่อร์ ยู ลุ๊ค แอ็ท มี ไอ วิ๊ช ไอ วอส เฮอ )

Time and time again, I play the role of fool
( ไทม์ แอนด์ ไทม์ อะเกน , ไอ เพลย์ เดอะ โรล ออฟ ฟูล )
[Just for you]
( [ เจิ๊สท ฟอร์ ยู ] )
Even in the daylight when you
( อี๊เฝ่น อิน เดอะ เดย์ไลท์ เว็น ยู )
[I see you]
( [ ไอ ซี ยู ] )
Try to look for things I hear but our eyes never find
( ธราย ทู ลุ๊ค ฟอร์ ติงสฺ ไอ เฮียร บั๊ท เอ๊า อาย เน๊เว่อร์ ไฟนด์ )
‘Though I do know how you play
( โตว ไอ ดู โนว์ ฮาว ยู เพลย์ )

You grace me with your cold shoulder
( ยู เกร๊ซ มี วิธ ยัวร์ โคลด์ โช๊ลเด้อร์ )
Whenever you look at me I wish I was her
( เวนเนฟเว่อร์ ยู ลุ๊ค แอ็ท มี ไอ วิ๊ช ไอ วอส เฮอ )
You shower me with words made of knives
( ยู เช๊าเว่อร์ มี วิธ เวิร์ด เมด ออฟ ไนฟซ )
Whenever you look at me I wish I was her
( เวนเนฟเว่อร์ ยู ลุ๊ค แอ็ท มี ไอ วิ๊ช ไอ วอส เฮอ )

You grace me with your cold shoulder
( ยู เกร๊ซ มี วิธ ยัวร์ โคลด์ โช๊ลเด้อร์ )
Whenever you look at me I wish I was her
( เวนเนฟเว่อร์ ยู ลุ๊ค แอ็ท มี ไอ วิ๊ช ไอ วอส เฮอ )
You shower me with words made of knives
( ยู เช๊าเว่อร์ มี วิธ เวิร์ด เมด ออฟ ไนฟซ )
Whenever you look at me I wish I was her
( เวนเนฟเว่อร์ ยู ลุ๊ค แอ็ท มี ไอ วิ๊ช ไอ วอส เฮอ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cold Shoulder คำอ่านไทย Adele

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น