เนื้อเพลง Blue Moon Of Kentucky คำอ่านไทย LeAnn Rimes

I Said Blue Moon Of Kentucky
( ไอ เซ็ด บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
Keep On Shinin’
(คี๊พ ออน ชายนิน)
Shine On The One That’s Gone And Left Me Blue
(ไชน์ ออน ดิ วัน แด้ท กอน แอนด์ เล๊ฟท มี บลู)
I Said Blue Moon Of Kentucky
(ไอ เซ็ด บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
Keep On Shinin’
(คี๊พ ออน ชายนิน)
Shine On The One That’s Gone And Left Me Blue
(ไชน์ ออน ดิ วัน แด้ท กอน แอนด์ เล๊ฟท มี บลู)

I Said Blue Moon Of Kentucky
(ไอ เซ็ด บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
Keep On Shinin’
(คี๊พ ออน ชายนิน)
Shine On The One That’s Gone And Left Me Blue
(ไชน์ ออน ดิ วัน แด้ท กอน แอนด์ เล๊ฟท มี บลู)
I Said Blue Moon Of Kentucky
(ไอ เซ็ด บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
Keep On Shinin’
(คี๊พ ออน ชายนิน)
Shine On The One That’s Gone And Left Me Blue
(ไชน์ ออน ดิ วัน แด้ท กอน แอนด์ เล๊ฟท มี บลู)

Well It Was On One Moonlit Night
(เวลล อิท วอส ออน วัน มูนลิท ไน๊ท)
Stars Sinin’ Bright
(สทาร์ Sinin ไบร๊ท)
Whispered All Night
(วิสเพ่อร์ ออล ไน๊ท)
Love Said Goodbye
(ลัฝ เซ็ด กู๊ดบาย)

I Said Blue Moon Of Kentucky
(ไอ เซ็ด บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
Keep On Shinin’
(คี๊พ ออน ชายนิน)
Shine On The One That’s Gone And Left Me Blue
(ไชน์ ออน ดิ วัน แด้ท กอน แอนด์ เล๊ฟท มี บลู)

Take It Guys
(เท้ค อิท กาย)

Well It Was On One Lonely Night
(เวลล อิท วอส ออน วัน โลนลิ ไน๊ท)
Stars Shinin’ Bright
(สทาร์ ชายนิน ไบร๊ท)
Whispered All Night
(วิสเพ่อร์ ออล ไน๊ท)
Love Said Goodbye
(ลัฝ เซ็ด กู๊ดบาย)

I Said Blue Moon Of Kentucky
(ไอ เซ็ด บลู มูน อ็อฝ เคนทัคกี่)
Keep On Shinin’
(คี๊พ ออน ชายนิน)
Shine On The One That’s Gone And Left Me Blue
(ไชน์ ออน ดิ วัน แด้ท กอน แอนด์ เล๊ฟท มี บลู)

Shine On The One That’s Gone And Left Me Blue
(ไชน์ ออน ดิ วัน แด้ท กอน แอนด์ เล๊ฟท มี บลู)
Shine On The One That’s Gone And Left Me Blue
(ไชน์ ออน ดิ วัน แด้ท กอน แอนด์ เล๊ฟท มี บลู)
Shine On The One That’s Gone And Left Me Blue
(ไชน์ ออน ดิ วัน แด้ท กอน แอนด์ เล๊ฟท มี บลู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blue Moon Of Kentucky คำอ่านไทย LeAnn Rimes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น