เนื้อเพลง Lollipop คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Jay-Z, Nate Dogg, Soopafly

Just Blaze!
( จั๊สท เบลซ !)

[Snoop]
([ ซนูพ ])
Ehehe, oh really?
(Ehehe , โอ ริแอ็ลลิ)
You know what? .. You talk too much
(ยู โนว์ ว๊อท ยู ท๊อล์ค ทู มัช)
Hoe get up out my face unless you tryin to f*ck
(โฮ เก็ท อั๊พ เอ๊าท มาย เฟซ อันเล๊ซ ยู ทายอิน ทู เอฟ *ck)
Cause on the real a n*gga kinda drunk
(ค๊อส ออน เดอะ เรียล อะ เอ็น *gga กินดา ดรั๊งค)
And right now the way you lookin b*tch you fly as f*ck
(แอนด์ ไร๊ท นาว เดอะ เวย์ ยู ลุคกิน บี *tch ยู ฟลาย แอส เอฟ *ck)
I don’t even know if I done had too much
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ อิ๊ฟ ฟาย ดัน แฮ็ด ทู มัช)
You play too much, I had to f*ck
(ยู เพลย์ ทู มัช , ไอ แฮ็ด ทู เอฟ *ck)
Cuddled you up and put my hands on your b*tt
(เคเดว ยู อั๊พ แอนด์ พุท มาย แฮนด์ ออน ยุร บี *tt)
Rubbin your stuff and now your pants full of nut
(รับบิน ยุร สทั๊ฟฟ แอนด์ นาว ยุร แพ็นท ฟูล อ็อฝ นัท)
.. You can’t tell me nuttin
(ยู แค็นท เทลล มี นัทดิน)
Let me shoot my thang on your bellyb*tton
(เล็ท มี ชู๊ท มาย เตง ออน ยุร bellyb*tton)
I got to, keep it gangsta
(ไอ ก็อท ทู , คี๊พ อิท แก๊งซดา)
Your homegirl want some, I just might bank her
(ยุร โฮมเกิล ว้อนท ซัม , ไอ จั๊สท ไมท แบ๊งค เฮอ)
Shank her, bank her, and take her bankroll
(แฌ็งค เฮอ , แบ๊งค เฮอ , แอนด์ เท้ค เฮอ แบงโคล)
Big Snoop Dogg and my game is way cold
(บิ๊ก ซนูพ ด๊อก แอนด์ มาย เกม อีส เวย์ โคลด์)
Never, ever, overexpose
(เน๊เฝ่อร์ , เอ๊เฝ่อร์ , โอเฝอะเร็คซโพส)
I usually got a car with a room full of hizzoes
(ไอ ยูฉัวลิ ก็อท ดา คารํ วิธ อะ รูม ฟูล อ็อฝ hizzoes)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Snoopy, ooh-wee, you so fly
(Snoopy , อู้ วี , ยู โซ ฟลาย)
Can I give you a little piece of the pie?
(แคน นาย กี๊ฝ ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ เดอะ ไพ)
Shake it, bake this thing for me
(เช้ค อิท , เบ๊ก ดิส ทริง ฟอร์ มี)
Cause you just flow so viciously
(ค๊อส ยู จั๊สท โฟลว์ โซ ฝีฌอัซลิ)
Soopa-Duper, you so fly
(Soopa Duper , ยู โซ ฟลาย)
Can I give you a little piece of the pie?
(แคน นาย กี๊ฝ ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ เดอะ ไพ)
Shake it, bake this thing for me
(เช้ค อิท , เบ๊ก ดิส ทริง ฟอร์ มี)
Cause you just flow so viciously
(ค๊อส ยู จั๊สท โฟลว์ โซ ฝีฌอัซลิ)

[Soopafly]
([ Soopafly ])
Now b*tch, check it out, where my money, c’mon break it out
(นาว บี *tch , เช็ค อิท เอ๊าท , แวร์ มาย มั๊นนี่ , ซีมอน เบร๊ค อิท เอ๊าท)
Just sayin hoe, I ain’t playin c’mon, take it out
(จั๊สท เซย์อิน โฮ , ไอ เอน เพลย์ยิน ซีมอน , เท้ค อิท เอ๊าท)
D*ck down the track, c’mon, we gon’ work it out
(ดี *ck เดาน เดอะ แทร็ค , ซีมอน , วี ก็อน เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
Straight pimp sh*t we on, we gon’ church it out
(สเทร๊ท พิมพ ฌะ *ที วี ออน , วี ก็อน เชิร์ช อิท เอ๊าท)
[If you don’t know] I’m quick to change up stick
([ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ ] แอม ควิค ทู เช้งจํ อั๊พ สทิ๊ค)
My d*ck in yo’ mouth and aim up
(มาย ดี *ck อิน โย เม๊าธ แอนด์ เอม อั๊พ)
Open up your eyes you’ll see my navel
(โอ๊เพ่น อั๊พ ยุร อาย โยว ซี มาย เนเฝ็ล)
Flip down my drawers, you’ll see that label
(ฟลิพ เดาน มาย ดรอเออะ , โยว ซี แดท เล๊เบ้ล)
Sniffed so much ‘caine/Kane, the b*tch got able/Abel
(ซนิฟ โซ มัช เคน /เคน , เดอะ บี *tch ก็อท เอ๊เบิ้ล /Abel)
Put the switch on, directed my cable
(พุท เดอะ สวิทช์ ออน , ไดเร็ค มาย เค๊เบิ้ล)
Splash! What head work and what ass
(ซพแลฌ ! ว๊อท เฮด เวิ๊ร์ค แอนด์ ว๊อท อาซ)
B*tch stop my d*ck hurtin, now f*ck Daz
(บี *tch สท๊อพ มาย ดี *ck ฮาร์ดิน , นาว เอฟ *ck Daz)
Run fast if I tell ya b*tch walk
(รัน ฟาสท อิ๊ฟ ฟาย เทลล ยา บี *tch ว๊อล์ค)
Get caught, I’m takin all that b*tch got
(เก็ท คอท , แอม ทอคกิ่น ออล แดท บี *tch ก็อท)
I don’t need no relationship
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ริเลฌันฌิพ)
All I really had in mind was my d*ck, yo’ face and lips, c’mon
(ออล ไอ ริแอ็ลลิ แฮ็ด อิน ไมนด์ วอส มาย ดี *ck , โย เฟซ แอนด์ ลิพ , ซีมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Snoopy, ooh-wee, you so fly
(Snoopy , อู้ วี , ยู โซ ฟลาย)
Can I give you a little piece of the pie?
(แคน นาย กี๊ฝ ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ เดอะ ไพ)
Shake it, bake this thing for me
(เช้ค อิท , เบ๊ก ดิส ทริง ฟอร์ มี)
Cause you just flow so viciously
(ค๊อส ยู จั๊สท โฟลว์ โซ ฝีฌอัซลิ)
Hovi Baby, you so fly
(Hovi เบ๊บี้ , ยู โซ ฟลาย)
Can I give you a little piece of the pie?
(แคน นาย กี๊ฝ ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ เดอะ ไพ)
Shake it, bake this thing for me
(เช้ค อิท , เบ๊ก ดิส ทริง ฟอร์ มี)
Cause you just flow so viciously
(ค๊อส ยู จั๊สท โฟลว์ โซ ฝีฌอัซลิ)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Young! Woo! Hov’! Yes
(ยัง ! วู ! Hov ! เย็ซ)
She wanna meet the only king on the East coast
(ชี วอนนา มี๊ท ดิ โอ๊นลี่ คิง ออน ดิ อี๊สท โค้สท)
Hook me up witcha boy Snoop she said he so low
(ฮุ๊ค มี อั๊พ วิทชา บอย ซนูพ ชี เซ็ด ฮี โซ โลว)
I never get the chance to get at him
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เก็ท เดอะ แช้นซํ ทู เก็ท แอ็ท ฮิม)
Only on the TV when I blow kisses at him, muah
(โอ๊นลี่ ออน เดอะ ทีวี เว็น นาย โบลว์ คีสเซซ แอ็ท ฮิม , มาห์)
Listen here madam, you can throw the p*ssy at him
(ลิ๊สซึ่น เฮียร แมดแอ็ม , ยู แคน โธรว์ เดอะ พี *ssy แอ็ท ฮิม)
If it ain’t about snatch, well it just won’t happen!
(อิ๊ฟ อิท เอน อะเบ๊าท ซแน็ช , เวลล อิท จั๊สท ว็อนท แฮ๊พเพ่น !)
.. Hov ain’t into backwards mackin
(Hov เอน อิ๊นทู แบคเวิด แมคกิน)
.. How backwards that is
(ฮาว แบคเวิด แดท อีส)
.. I don’t love ’em though
(ไอ ด้อนท์ ลัฝ เอ็ม โธ)
‘Less makin a little paper then I love ’em the most
(เลซ เมกิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล เพ๊เพ่อร์ เด็น นาย ลัฝ เอ็ม เดอะ โมซท)
If she’s, sneakin in the club with the toast
(อิ๊ฟ ชี , สนิกเคน อิน เดอะ คลับ วิธ เดอะ โท๊สท)
I’m flyin the friendly skies with 36 hoes
(แอม ฟายอิน เดอะ ฟเรนดลิ สกาย วิธ 36 โฮ)
Sh*t, I can get a chef to cook for me
(ฌะ *ที , ไอ แคน เก็ท ดา เช๊ฟ ทู คุ๊ค ฟอร์ มี)
Talk about some paper if you tryin to book me
(ท๊อล์ค อะเบ๊าท ซัม เพ๊เพ่อร์ อิ๊ฟ ยู ทายอิน ทู บุ๊ค มี)
Ma, you can keep your head
(มา , ยู แคน คี๊พ ยุร เฮด)
I got, expensive habits that need the bread
(ไอ ก็อท , เอ็คซเพนซิฝ แฮ๊บบิท แดท นี๊ด เดอะ เบร้ด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Snoopy, ooh-wee, you so fly
(Snoopy , อู้ วี , ยู โซ ฟลาย)
Can I give you a little piece of the pie?
(แคน นาย กี๊ฝ ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ เดอะ ไพ)
Shake it, bake this thing for me
(เช้ค อิท , เบ๊ก ดิส ทริง ฟอร์ มี)
Cause you just flow so viciously
(ค๊อส ยู จั๊สท โฟลว์ โซ ฝีฌอัซลิ)
Snoopy, ooh-wee, you so fly
(Snoopy , อู้ วี , ยู โซ ฟลาย)
Can I give you a little piece of the pie?
(แคน นาย กี๊ฝ ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล พี๊ซ อ็อฝ เดอะ ไพ)
Shake it, bake this thing for me
(เช้ค อิท , เบ๊ก ดิส ทริง ฟอร์ มี)
Cause you just flow so viciously
(ค๊อส ยู จั๊สท โฟลว์ โซ ฝีฌอัซลิ)

” Let’s go do the bump.. give me that funky stuff ” [repeat 4X]
(” เล็ท โก ดู เดอะ บั๊มพํ กี๊ฝ มี แดท ฟังคิ สทั๊ฟฟ ” [ รีพี๊ท 4X ])

[Nate Dogg]
([ แนตชฺ ด๊อก ])
I like the way you shakin that ass, so don’t stop
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู เชคกิน แดท อาซ , โซ ด้อนท์ สท๊อพ)
Slang that ass like I used to slang rocks
(ซแล็ง แดท อาซ ไล๊ค ไก ยู๊ส ทู ซแล็ง ร๊อค)
Bend over trick let me get to that spot
(เบ็นด โอ๊เฝ่อร ทริ๊ค เล็ท มี เก็ท ทู แดท สพอท)
Later on you can lick on my lollipop
(เลทเออะ ออน ยู แคน ลิค ออน มาย โลลี่ป๊อบ)
I like the way you shakin that ass, so don’t quit
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู เชคกิน แดท อาซ , โซ ด้อนท์ ควิท)
You know you get a hella response from my d*ck
(ยู โนว์ ยู เก็ท ดา เฮลลา ริซพอนซ ฟรอม มาย ดี *ck)
Don’t put your f*ckin clothes back on ’til you rich
(ด้อนท์ พุท ยุร เอฟ *ckin คโลฑ แบ็ค ออน ทิล ยู ริ๊ช)
The type of woman I want tonight, a straight b*tch!
(เดอะ ไท๊พ อ็อฝ วู๊แม่น นาย ว้อนท ทูไน๊ท , อะ สเทร๊ท บี *tch !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lollipop คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Jay-Z, Nate Dogg, Soopafly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น