เนื้อเพลง Sweater Weather คำอ่านไทย The Neighbourhood

All I am is a man
( ออล ไอ แอ็ม อีส ซา แมน)
I want the world in my hands
(ไอ ว้อนท เดอะ เวิลด อิน มาย แฮนด์)
I hate the beach
(ไอ เฮท เดอะ บีช)
But I stand
(บั๊ท ไอ สแทนด์)
In California with my toes in the sand
(อิน แคลิฟอร์เนีย วิธ มาย โท ซิน เดอะ แซนด์)

Use the sleeves of my sweater
(ยู๊ส เดอะ ซลีฝ อ็อฝ มาย ซเวทเออะ)
Let’s have an adventure
(เล็ท แฮ็ฝ แอน แอดเฝ๊นเจ้อร์)
Head in the clouds but my gravity’s centered
(เฮด อิน เดอะ คลาวดํ บั๊ท มาย กเรฝอิทิ เซ๊นเท่อร์)
Touch my neck and I’ll touch yours
(ทั๊ช มาย เน็ค แอนด์ อิลล ทั๊ช ยุร)
You in those little high waisted shorts, oh
(ยู อิน โฑส ลิ๊ทเทิ่ล ไฮฮ เว๊สท ช๊อร์ท , โอ)

She knows what I think about
(ชี โนว์ ว๊อท ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท)
And what I think about
(แอนด์ ว๊อท ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท)
One love, two mouths
(วัน ลัฝ , ทู เม๊าธ)
One love, one house
(วัน ลัฝ , วัน เฮ้าส)
No shirt, no blouse
(โน เชิ๊ร์ท , โน บเลาซ)
Just us, you find out
(จั๊สท อัซ , ยู ไฟนด์ เอ๊าท)
Nothing that wouldn’t wanna tell you about no
(นัธอิง แดท วูดดึ่น วอนนา เทลล ยู อะเบ๊าท โน)

‘Cause it’s too cold
(ค๊อส อิทซ ทู โคลด์)
For you here and now
(ฟอร์ ยู เฮียร แอนด์ นาว)
So let me hold
(โซ เล็ท มี โฮลด์)
Both your hands in the holes of my sweater
(โบทรฺ ยุร แฮนด์ ซิน เดอะ โฮล อ็อฝ มาย ซเวทเออะ)

And if I may just take your breath away
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เมย์ จั๊สท เท้ค ยุร บรี๊ทฺรฺ อะเวย์)
I don’t mind if there’s not much to say
(ไอ ด้อนท์ ไมนด์ อิ๊ฟ แดร์ น็อท มัช ทู เซย์)
Sometimes the silence guides our minds to
(ซัมไทม์ เดอะ ไซเล็นซ ไก๊ด เอ๊า ไมนด์ ทู)
So move to a place so far away
(โซ มู๊ฝ ทู อะ เพลส โซ ฟาร์ อะเวย์)

The goose bumps start to raise
(เดอะ กู๊ส บั๊มพํ สท๊าร์ท ทู เร้ส)
The minute that my left hand meets your waist
(เดอะ มิ๊หนิท แดท มาย เล๊ฟท แฮนด์ มี๊ท ยุร เว๊สท)
And then I watch your face
(แอนด์ เด็น นาย ว๊อทช ยุร เฟซ)
Put my finger on your tongue
(พุท มาย ฟิ๊งเก้อร ออน ยุร ทั๊ง)
‘Cause you love the taste yeah
(ค๊อส ยู ลัฝ เดอะ เท๊ซท เย่)

These hearts adore everyone the other beats’ heart is for
(ฑิส ฮาร์ท อะโด เอ๊วี่วัน ดิ อ๊อเธ่อร์ บีท ฮาร์ท อีส ฟอร์)
Inside this place is warm
(อิ๊นไซด์ ดิส เพลส อีส วอร์ม)
Outside it starts to pour
(เอ๊าทไซ้ด อิท สท๊าร์ท ทู พาว)

Coming down
(คัมอิง เดาน)
One love, two mouths
(วัน ลัฝ , ทู เม๊าธ)
One love, one house
(วัน ลัฝ , วัน เฮ้าส)
No shirt, no blouse
(โน เชิ๊ร์ท , โน บเลาซ)
Just us, you find out
(จั๊สท อัซ , ยู ไฟนด์ เอ๊าท)
Nothing that I wouldn’t wanna tell you about, no no
(นัธอิง แดท ไอ วูดดึ่น วอนนา เทลล ยู อะเบ๊าท , โน โน)

[2x]
([ 2x ])
‘Cause it’s too cold
(ค๊อส อิทซ ทู โคลด์)
For you here and now
(ฟอร์ ยู เฮียร แอนด์ นาว)
So let me hold
(โซ เล็ท มี โฮลด์)
Both your hands in the holes of my sweater
(โบทรฺ ยุร แฮนด์ ซิน เดอะ โฮล อ็อฝ มาย ซเวทเออะ)

Whoa, whoa…
(โว้ว , โว้ว)
Whoa, whoa… whoa
(โว้ว , โว้ว โว้ว)
Whoa, whoa… [x2]
(โว้ว , โว้ว [ x2 ])

‘Cause it’s too cold
(ค๊อส อิทซ ทู โคลด์)
For you here and now
(ฟอร์ ยู เฮียร แอนด์ นาว)
So let me hold
(โซ เล็ท มี โฮลด์)
Both your hands in the holes of my sweater
(โบทรฺ ยุร แฮนด์ ซิน เดอะ โฮล อ็อฝ มาย ซเวทเออะ)

It’s too cold
(อิทซ ทู โคลด์)
For you here and now
(ฟอร์ ยู เฮียร แอนด์ นาว)
Let me hold
(เล็ท มี โฮลด์)
Both your hands in the holes of my sweater
(โบทรฺ ยุร แฮนด์ ซิน เดอะ โฮล อ็อฝ มาย ซเวทเออะ)

It’s too cold,
(อิทซ ทู โคลด์ ,)
It’s too cold
(อิทซ ทู โคลด์)
The holes of my sweater…
(เดอะ โฮล อ็อฝ มาย ซเวทเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sweater Weather คำอ่านไทย The Neighbourhood

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น