เนื้อเพลง Road to Zion คำอ่านไทย Damian Marley feat Nas

Yeah Man…
( เย่ แมน)
Jah will be waiting there, We a shout!
(ย่า วิล บี เวททิง แดร์ , วี อะ เช๊าท !)
Jah will be waiting there
(ย่า วิล บี เวททิง แดร์)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
In this world of calamity
(อิน ดิส เวิลด อ็อฝ คะแลมอิทิ)
Dirty looks and grudges and jealousy
(เดอทิ ลุ๊ค แซน กรัจ แซน เจลอะซิ)
And police weh abuse dem authority
(แอนด์ โพลิ๊ซ เว อะบิ๊วส เดม ออร์โท๊ริที่)
Media clowns weh nuh know ’bout variety
(มีเดียะ คลาวนํ เว นาห์ โนว์ เบาท ฝะไรเอะทิ)
Boom!
(บูม !)

The youngest veteran a go murder dem slow
(เดอะ ยังเอส เฝ๊ทเทอรัน อะ โก เม๊อร์เด้อร์ เดม สโลว์)
Ragga muffin sent to call me from the bush bungalow
(Ragga มัฟฟิน เซ็นท ทู คอลลํ มี ฟรอม เดอะ บุช บังกะโล)
Unnu watch mek I clear out my voice now Figaro!
(Unnu ว๊อทช เม็ก ไอ เคลียร์ เอ๊าท มาย ว๊อยซ์ นาว ฟิกกาโร่ !)
Emerge from the darkness with mi big blunt a glow
(อีเม๊อร์จ ฟรอม เดอะ ดาคเน็ซ วิธ มี บิ๊ก บลันท ดา กโล)
Mi hammer dem a slam and spectator get low
(มี แฮ๊มเมอร์ เดม มา ซแล็ม แอนด์ ซเพ็คเทเทอะ เก็ท โลว)
Some bwoy coulda big like Bam Bam Biggalow
(ซัม โบวา คอดา บิ๊ก ไล๊ค แบม แบม Biggalow)
Bust of trigger finger, trigger hand and trigger toe
(บัซท อ็อฝ ทริ๊กเก้อร์ ฟิ๊งเก้อร , ทริ๊กเก้อร์ แฮนด์ แอนด์ ทริ๊กเก้อร์ โท)
A two gun mi have mi bust dem inna stereo
(อะ ทู กัน มี แฮ็ฝ มี บัซท เดม อินนา ซเทริโอ)
Cause
(ค๊อส)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
I got to keep on walking on the road to Zion, man
(ไอ ก็อท ทู คี๊พ ออน วอคกิง ออน เดอะ โร้ด ทู ไสอัน , แมน)
We gots to keeps it burning on the road to Zion, man
(วี ก็อท ทู คี๊พ ซิท เบรินนิง ออน เดอะ โร้ด ทู ไสอัน , แมน)

[Chorus 1]
([ ค๊อรัส 1 ])
Clean and pure meditation without a doubt
(คลีน แอนด์ เพียวร์ เมดิเทฌัน วิธเอ๊าท ดา เดาท)
Don’t mek dem take you like who dem took out
(ด้อนท์ เม็ก เดม เท้ค ยู ไล๊ค ฮู เดม ทุค เอ๊าท)
Jah will be waiting there we a shout
(ย่า วิล บี เวททิง แดร์ วี อะ เช๊าท)
Jah will be waiting there!
(ย่า วิล บี เวททิง แดร์ !)
In this world of calamity
(อิน ดิส เวิลด อ็อฝ คะแลมอิทิ)
Dirty looks and grudges and jealousy
(เดอทิ ลุ๊ค แซน กรัจ แซน เจลอะซิ)
And police weh abuse dem authority
(แอนด์ โพลิ๊ซ เว อะบิ๊วส เดม ออร์โท๊ริที่)
Media clowns weh nuh know bout variety
(มีเดียะ คลาวนํ เว นาห์ โนว์ เบาท ฝะไรเอะทิ)
Single parents weh need some charity
(ซิ๊งเกิ้ล พ๊าร์เร้นท เว นี๊ด ซัม แชริทิ)
Youths weh need some love and prosperity
(ยู๊ธ เว นี๊ด ซัม ลัฝ แอนด์ พร็อซเพริทิ)
Instead of broken dreams and tragedy
(อินสเท๊ด อ็อฝ บโรเค็น ดรีม แซน ทร๊าจิดี้)
By any plan and any means and strategy
(บาย เอ๊นี่ แพลน แอนด์ เอ๊นี่ มีน แซน ซทแรทอิจิ)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
Say!
(เซย์ !)
We got to keep on walking on the road to Zion, man
(วี ก็อท ทู คี๊พ ออน วอคกิง ออน เดอะ โร้ด ทู ไสอัน , แมน)
[Nas: I’ve been waiting to do this track with you man! Yeah…ha ha]
([ นาส : แอฝ บีน เวททิง ทู ดู ดิส แทร็ค วิธ ยู แมน ! เย่ ฮา ฮา ])
[Yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ ])
You know [They know]
(ยู โนว์ [ เด โนว์ ])
We got to keep on walking on the road to Zion, man
(วี ก็อท ทู คี๊พ ออน วอคกิง ออน เดอะ โร้ด ทู ไสอัน , แมน)
[Yeah you gotta keep walking y’all,
([ เย่ ยู กอททะ คี๊พ วอคกิง ยอล ,)
You gotta keep…]
(ยู กอททะ คี๊พ ])

[Nas]
([ นาส ])
Sometimes I can’t help but feel helpless
(ซัมไทม์ ซาย แค็นท เฮ้ลพ บั๊ท ฟีล เฮลพเล็ซ)
I’m havin daymares in daytime
(แอม เฮฝวิน daymares ซิน เดย์ไทม์)
Wide awake try to relate
(ไวด์ อะเว้ค ธราย ทู รีเหลท)
This can’t be happenin like I’m in a dream while I’m walkin
(ดิส แค็นท บี แฮพปีนิน ไล๊ค แอม อิน อะ ดรีม ไวล์ แอม วอคกิน)
Cause what I’m seein is haunting
(ค๊อส ว๊อท แอม ซีอิน อีส ฮันติง)
Human beings like ghost and zombies
(ฮิ๊วแมน บีอิง ไล๊ค โก๊สท แอนด์ สอมบิ)
President Mugabe holding guns to innocent bodies
(เพร๊สซิเด้นท Mugabe โฮลดิง กัน ทู อิ๊นโนเซ้นท บอดีสฺ)
In Zimbabwe
(อิน Zimbabwe)
They make John Pope seem Godly
(เด เม้ค จอน โพ๊พ ซีม กอดลิ)
Sacrilegious and blasphemous
(แซคริลีจัซ แซน บแลซฟิมัช)

In my lifetime I look back at paths i’ve walked
(อิน มาย ไลฟ์ไทม์ ไอ ลุ๊ค แบ็ค แกท พาธ แอฝ ว๊อล์ค)
Where savages fought and pastors taught
(แวร์ แซเหวจ ฟอท แอนด์ พาซเทอะ ทอท)
Prostitutes stomp in high heel boots
(พร๊อซซิทิ้วท สตอมพฺ อิน ไฮฮ ฮีล บู๊ท)
And badges screaming, ” Young black children stop or I will shoot! ”
(แอนด์ แบ็จ ซครีมอิง , ” ยัง แบล๊ค ชีลดเร็น สท๊อพ ออ ไอ วิล ชู๊ท ! “)
I look back at cooked crack
(ไอ ลุ๊ค แบ็ค แกท คุ๊ค แคร๊ค)
Plus cars that pass by
(พลัส คารํ แดท เพซ บาย)
Jaguars mad fly
(แจกวา แม้ด ฟลาย)
And I’m guilty for materialism
(แอนด์ แอม กีลทิ ฟอร์ materialism)
Blacks is still up in the prison Trust that
(แบล๊ค ซิส สทิลล อั๊พ อิน เดอะ พริ๊ซั่น ทรัสท แดท)
So save me your sorries, I’m raising an army
(โซ เซฝ มี ยุร sorries , แอม เรนซิง แอน อามิ)
Revolutionary warfare with Damian Marley
(เรโฝะลยูฌะเนริ วอแฟ วิธ Damian มาร์รี)
We sparkin’ the ions, marching to Zion
(วี sparkin ดิ ไออ็อน , มัสชิง ทู ไสอัน)
You know how Nas be NYC state of mind I’m in
(ยู โนว์ ฮาว นาส บี NYC สเทท อ็อฝ ไมนด์ แอม อิน)

[Verse 1 Repeats]
([ เฝิซ 1 รีพี๊ท ])

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
I got to keep on walking on the road to Zion, man
(ไอ ก็อท ทู คี๊พ ออน วอคกิง ออน เดอะ โร้ด ทู ไสอัน , แมน)
We gots to keeps it burning on the road to Zion, man
(วี ก็อท ทู คี๊พ ซิท เบรินนิง ออน เดอะ โร้ด ทู ไสอัน , แมน)

Clean and pure meditation without a doubt
(คลีน แอนด์ เพียวร์ เมดิเทฌัน วิธเอ๊าท ดา เดาท)
Don’t mek dem take you like who dem took out
(ด้อนท์ เม็ก เดม เท้ค ยู ไล๊ค ฮู เดม ทุค เอ๊าท)
Jah will be waiting there we a shout
(ย่า วิล บี เวททิง แดร์ วี อะ เช๊าท)
Jah will be waiting there!
(ย่า วิล บี เวททิง แดร์ !)

[Chorus 2]
([ ค๊อรัส 2 ])
Clean and pure meditation without a doubt
(คลีน แอนด์ เพียวร์ เมดิเทฌัน วิธเอ๊าท ดา เดาท)
Don’t mek dem take you like who dem took out
(ด้อนท์ เม็ก เดม เท้ค ยู ไล๊ค ฮู เดม ทุค เอ๊าท)
Jah will be waiting there we a shout
(ย่า วิล บี เวททิง แดร์ วี อะ เช๊าท)
Jah will be waiting there!
(ย่า วิล บี เวททิง แดร์ !)
In this world of calamity
(อิน ดิส เวิลด อ็อฝ คะแลมอิทิ)
Dirty looks and grudges and jealousy
(เดอทิ ลุ๊ค แซน กรัจ แซน เจลอะซิ)
And police weh abuse dem authority
(แอนด์ โพลิ๊ซ เว อะบิ๊วส เดม ออร์โท๊ริที่)
Media clowns weh nuh know bout variety
(มีเดียะ คลาวนํ เว นาห์ โนว์ เบาท ฝะไรเอะทิ)
Single parents weh need some charity
(ซิ๊งเกิ้ล พ๊าร์เร้นท เว นี๊ด ซัม แชริทิ)
Youths weh need some love and prosperity
(ยู๊ธ เว นี๊ด ซัม ลัฝ แอนด์ พร็อซเพริทิ)
Instead of broken dreams and tragedy
(อินสเท๊ด อ็อฝ บโรเค็น ดรีม แซน ทร๊าจิดี้)
By any plan and any means and strategy
(บาย เอ๊นี่ แพลน แอนด์ เอ๊นี่ มีน แซน ซทแรทอิจิ)
Instead of broken dreams and tragedy
(อินสเท๊ด อ็อฝ บโรเค็น ดรีม แซน ทร๊าจิดี้)
Youths weh need some love and prosperity
(ยู๊ธ เว นี๊ด ซัม ลัฝ แอนด์ พร็อซเพริทิ)
Instead of broken dreams and tragedy
(อินสเท๊ด อ็อฝ บโรเค็น ดรีม แซน ทร๊าจิดี้)
By any plan and any means and any strategy
(บาย เอ๊นี่ แพลน แอนด์ เอ๊นี่ มีน แซน เอ๊นี่ ซทแรทอิจิ)
Ay! say,
(ไอ ! เซย์ ,)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
I got to keep on walking on the road to Zion, man
(ไอ ก็อท ทู คี๊พ ออน วอคกิง ออน เดอะ โร้ด ทู ไสอัน , แมน)
You know…
(ยู โนว์)
We got to keep on walking on the road to Zion, man
(วี ก็อท ทู คี๊พ ออน วอคกิง ออน เดอะ โร้ด ทู ไสอัน , แมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Road to Zion คำอ่านไทย Damian Marley feat Nas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น