เนื้อเพลง Ear to Ear คำอ่านไทย Forgive Durden

I wake my greedy eyes from a night spent dreaming
( ไอ เว้ค มาย กรีดอิ อาย ฟรอม มา ไน๊ท ซเพ็นท ดรีมมิง)
Ambitiously.
(แอ็มบีฌอัซลิ)
Cost-effectively.
(คอสทํ เอ็ฟเฟคทิฝลิ)
Fingers stained with yesterday’s highs and lows.
(ฟิ๊งเก้อร สเทน วิธ เยซเทอะดิ ไฮฮ แซน โลว)
It’s got to go.
(อิทซ ก็อท ทู โก)
It’s all got to go.
(อิทซ ซอร์ ก็อท ทู โก)
It’s a rob.
(อิทซ ซา ร๊อบ)
It’s a steal.
(อิทซ ซา สทีล)
You better land that deal.
(ยู เบ๊ทเท่อร์ แลนด์ แดท ดีล)
You’re in the big leagues now, sonny.
(ยัวร์ อิน เดอะ บิ๊ก ลี๊ก นาว , ซันนิ)
Buy low. Sell high.
(บาย โลว เซลล์ ไฮฮ)
Get a peice of the pie.
(เก็ท ดา เพลซ อ็อฝ เดอะ ไพ)
But leave the rest for me.
(บั๊ท ลี๊ฝ เดอะ เรสท ฟอร์ มี)

My destiny
(มาย เดซทินิ)
Wasn’t written in the stars.
(วอสซึ้น วึ้น อิน เดอะ สทาร์)
It’s been meticulously planned
(อิทซ บีน มิทีคอิวลัซลิ แพลน)
And presented in a chart.
(แอนด์ เพร๊สเซ่นท อิน อะ ชาร์ท)
A flawless design
(อะ ฟลอเล็ซ ดีไซนํ)
To truly satisfy.
(ทู ทรูลิ แซ๊ททิซไฟ)
You want results?
(ยู ว้อนท รีซั้ลท)
Look at the f*cking smile
(ลุ๊ค แกท เดอะ เอฟ *คิง สไมล์)
On my face.
(ออน มาย เฟซ)

I stick to the stats.
(ไอ สทิ๊ค ทู เดอะ สแตด)
Go by the numbers.
(โก บาย เดอะ นั๊มเบ้อร์)
I’m measured by threads and horse power.
(แอม เม๊เช่อร์ บาย เทร๊ด แซน ฮอร์ส พ๊าวเว่อร์)
Square feet and tender.
(สแควร์ ฟีท แอนด์ เท๊นเด้อร์)
But now I’m old
(บั๊ท นาว แอม โอลด์)
Like an aging oak.
(ไล๊ค แอน แอคกิ้ง โอค)
There’s more gold secured
(แดร์ โม โกลด์ เซ๊คเคียวร์)
To my jaw than there ever was
(ทู มาย จอ แฑ็น แดร์ เอ๊เฝ่อร์ วอส)
To my name.
(ทู มาย เนม)

Its bark gets rougher by the day.
(อิทซ บาร์ค เก็ท rougher บาย เดอะ เดย์)
Limbs reach for its roots.
(ลิ๊มบ์ รี๊ช ฟอร์ อิทซ รู๊ท)
Its insides rot away until
(อิทซ อิ๊นไซด์ ร๊อท อะเวย์ อันทิล)
It’s just a hollow trunk.
(อิทซ จั๊สท ดา ฮ๊อลโล่ว ทรังค)
It’s only full
(อิทซ โอ๊นลี่ ฟูล)
Of emptiness. And empty nests.
(อ็อฝ เอมทิเน็ซ แซน เอ๊มพที่ เนสท)
But save
(บั๊ท เซฝ)
The biggest slice for me.
(เดอะ บิ๊กเกส สไล๊ซ ฟอร์ มี)

Tailor, tailor.
(เท๊เล่อร์ , เท๊เล่อร์)
Raise my inseam
(เร้ส มาย inseam)
And widen these cuffs.
(แอนด์ widen ฑิส คัฟ)
Because I am dressed for success.
(บิคอส ไอ แอ็ม เดรส ฟอร์ ซัคเซสส)
Tailor, tailor.
(เท๊เล่อร์ , เท๊เล่อร์)
Stand clear.
(สแทนด์ เคลียร์)
I’m headed straight
(แอม เฮด สเทร๊ท)
for the top. The top. The top.
(ฟอร์ เดอะ ท๊อพ เดอะ ท๊อพ เดอะ ท๊อพ)
The dirt.
(เดอะ เดิร์ท)

My destiny
(มาย เดซทินิ)
Wasn’t written in the stars.
(วอสซึ้น วึ้น อิน เดอะ สทาร์)
It’s been meticulously planned
(อิทซ บีน มิทีคอิวลัซลิ แพลน)
And presented in a chart.
(แอนด์ เพร๊สเซ่นท อิน อะ ชาร์ท)
A flawless design
(อะ ฟลอเล็ซ ดีไซนํ)
To truly satisfy.
(ทู ทรูลิ แซ๊ททิซไฟ)
You want results?
(ยู ว้อนท รีซั้ลท)
Look at the f*cking smile
(ลุ๊ค แกท เดอะ เอฟ *คิง สไมล์)
on my face.
(ออน มาย เฟซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ear to Ear คำอ่านไทย Forgive Durden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น