เนื้อเพลง All Time Low คำอ่านไทย The Wanted

Praying won’t do it, hating won’t do it, drinking won’t do it,
( เพลยอิง ว็อนท ดู อิท , เฮดติง ว็อนท ดู อิท , ดริงคิง ว็อนท ดู อิท ,)

Fighting wont knock you out of my head
(ไฟท์ดิง ว็อนท น๊อค ยู เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด)

Hiding won’t hide it, smiling won’t hide it, like I ain’t tried it,
(ไฮดอิง ว็อนท ไฮด์ อิท , ซไมลอิง ว็อนท ไฮด์ อิท , ไล๊ค ไก เอน ทไร ดิท ,)

Everyone’s tried it now and failed somehow
(เอ๊วี่วัน ทไร ดิท นาว แอนด์ เฟล ซัมฮาว)

So when you gonna let me,
(โซ เว็น ยู กอนนะ เล็ท มี ,)

When you gonna let me out, out,
(เว็น ยู กอนนะ เล็ท มี เอ๊าท , เอ๊าท ,)

And if you know,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู โนว์ ,)

How do you get up from an all time low?
(ฮาว ดู ยู เก็ท อั๊พ ฟรอม แอน ออล ไทม์ โลว)

I’m in pieces, it seems like peace is,
(แอม อิน พี๊ซ , อิท ซีม ไล๊ค พี๊ซ อีส ,)

The only thing I’ll never know,
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง อิลล เน๊เฝ่อร์ โนว์ ,)

How do you get out, get out
(ฮาว ดู ยู เก็ท เอ๊าท , เก็ท เอ๊าท)

Cause driving won’t do it, flying won’t do it,
(ค๊อส ดรายวิง ว็อนท ดู อิท , ฟไลอิง ว็อนท ดู อิท ,)

Denying won’t do it, crying won’t drown it out what you said
(ดีนายลิง ว็อนท ดู อิท , คไรอิง ว็อนท ดราวน หนิด เอ๊าท ว๊อท ยู เซ็ด)

When I’m standing on the yellow line,
(เว็น แอม ซแทนดิง ออน เดอะ เย๊ลโล่ว ไลน์ ,)

Waiting at the station or I’m late for work,
(เวททิง แอ็ท เดอะ สเทชั่น ออ แอม เหลท ฟอร์ เวิ๊ร์ค ,)

A vital presentation, If you call me now girl,
(อะ ไฝ๊ท่อล พเรเส็นเทฌัน , อิ๊ฟ ยู คอลลํ มี นาว เกิร์ล ,)

Without reservation, I would try to break through
(วิธเอ๊าท เรเสอะเฝฌัน , ไอ เวิด ธราย ทู เบร๊ค ทรู)

But if you know,
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู โนว์ ,)

How do you get up from an all time low?
(ฮาว ดู ยู เก็ท อั๊พ ฟรอม แอน ออล ไทม์ โลว)

I’m in pieces, it seems like peace is,
(แอม อิน พี๊ซ , อิท ซีม ไล๊ค พี๊ซ อีส ,)

The only thing I’ll never know,
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง อิลล เน๊เฝ่อร์ โนว์ ,)

How do you get up from an all time low?
(ฮาว ดู ยู เก็ท อั๊พ ฟรอม แอน ออล ไทม์ โลว)

I cant even find the place to start,
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น ไฟนด์ เดอะ เพลส ทู สท๊าร์ท ,)

How do I choose between my head and heart?
(ฮาว ดู ไอ ชู๊ส บีทะวีน มาย เฮด แอนด์ ฮาร์ท)

Till it ceases, I’ll never know
(ทิลล์ อิท ซี๊ส , อิลล เน๊เฝ่อร์ โนว์)

How do you get up from an all time low, low, low, low…
(ฮาว ดู ยู เก็ท อั๊พ ฟรอม แอน ออล ไทม์ โลว , โลว , โลว , โลว)

Can you hear me? [low, low, low, low…]
(แคน ยู เฮียร มี [ โลว , โลว , โลว , โลว ])

Can’t you hear me? [low, low, low, low…]
(แค็นท ยู เฮียร มี [ โลว , โลว , โลว , โลว ])

Can you hear me? [low, low, low, low…]
(แคน ยู เฮียร มี [ โลว , โลว , โลว , โลว ])

And if you know,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู โนว์ ,)

How do you get up from an all time low?
(ฮาว ดู ยู เก็ท อั๊พ ฟรอม แอน ออล ไทม์ โลว)

I’m in pieces, it seems like peace is,
(แอม อิน พี๊ซ , อิท ซีม ไล๊ค พี๊ซ อีส ,)

The only thing I’ll never know,
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง อิลล เน๊เฝ่อร์ โนว์ ,)

How do you get up from an all time low?
(ฮาว ดู ยู เก็ท อั๊พ ฟรอม แอน ออล ไทม์ โลว)

I cant even find a place to start,
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น ไฟนด์ อะ เพลส ทู สท๊าร์ท ,)

How do I choose between my head and heart?
(ฮาว ดู ไอ ชู๊ส บีทะวีน มาย เฮด แอนด์ ฮาร์ท)

Till it ceases I’ll never know,
(ทิลล์ อิท ซี๊ส อิลล เน๊เฝ่อร์ โนว์ ,)

How do you get up from an all time low?
(ฮาว ดู ยู เก็ท อั๊พ ฟรอม แอน ออล ไทม์ โลว)

I cant even find a place to start,
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น ไฟนด์ อะ เพลส ทู สท๊าร์ท ,)

How do I choose between my head and heart?
(ฮาว ดู ไอ ชู๊ส บีทะวีน มาย เฮด แอนด์ ฮาร์ท)

Till it ceases I’ll never know,
(ทิลล์ อิท ซี๊ส อิลล เน๊เฝ่อร์ โนว์ ,)

How do you get up from an all time low?
(ฮาว ดู ยู เก็ท อั๊พ ฟรอม แอน ออล ไทม์ โลว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Time Low คำอ่านไทย The Wanted

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น