เนื้อเพลง Millionaire คำอ่านไทย Musiq Soulchild

Musiq Soulchild concert tickets, Musiq Soulchild music CD, DVD and Musiq Soulchild music video can be found on our list of related Musiq Soulchild products.
( มิวศิค ซาวชาย ค๊อนเสิร์ท ทิ๊คเค๊ท , มิวศิค ซาวชาย มิ๊วสิค ซีดี , DVD แอนด์ มิวศิค ซาวชาย มิ๊วสิค ฝีดอิโอ แคน บี เฟานด ออน เอ๊า ลิสท อ็อฝ รีเหลท มิวศิค ซาวชาย โพร๊ดัคท)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
I could’ve bought me a G4 by now
(ไอ คูดดิฝ บอท มี อะ G4 บาย นาว)
So I would never have to wait at the gate
(โซ ไอ เวิด เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู เว้ท แอ็ท เดอะ เกท)
I could’ve checked in a 5-star palace
(ไอ คูดดิฝ เช็ค อิน อะ 5 สทาร์ พ๊าเหลซ)
And would’ve got the whole floor for my stay
(แอนด์ วูดเด็ป ก็อท เดอะ โฮล ฟลอร์ ฟอร์ มาย สเทย์)
And if I really really really wanted to
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ว้อนท ทู)
Print my own money with my own face in my own state like Prince Akeem
(พริ๊นท มาย โอว์น มั๊นนี่ วิธ มาย โอว์น เฟซ อิน มาย โอว์น สเทท ไล๊ค พริ๊นซ์ Akeem)
Living like a king but my heart said
(ลีฝอิง ไล๊ค เก คิง บั๊ท มาย ฮาร์ท เซ็ด)

[Pre-Chorus:]
([ พรี ค๊อรัส : ])
[wait] for something just a little better
([ เว้ท ] ฟอร์ ซัมติง จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊ทเท่อร์)

[wait] don’t settle for whatever just
([ เว้ท ] ด้อนท์ เซ็ทเทิ่ล ฟอร์ ฮว็อทเอฝเออะ จั๊สท)
[wait] for somoene that can bring me everything I want and need
([ เว้ท ] ฟอร์ somoene แดท แคน บริง มี เอ๊วี่ติง ไอ ว้อนท แอนด์ นี๊ด)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
[if I had] a dollar every time I heard a yes I would be
([ อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด ] อะ ดอลเลอะ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เฮิด อะ เย็ซ ซาย เวิด บี)
[a millionaire] but I’d settle for whatever, as long as I could get with [you]
([ อะ มิลเลี่ยนแนร์ ] บั๊ท อาย เซ็ทเทิ่ล ฟอร์ ฮว็อทเอฝเออะ , แอส ลอง แอส ซาย เคิด เก็ท วิธ [ ยู ])
I’ll settle for a maybe [from you]
(อิลล เซ็ทเทิ่ล ฟอร์ รา เมบี [ ฟรอม ยู ])
Even an I’ll think about it baby [cause you]
(อี๊เฝ่น แอน อิลล ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ เบ๊บี้ [ ค๊อส ยู ])
Looking at chu, got me acting all crazy
(ลุคอิง แอ็ท ชู , ก็อท มี แอคทิง ออล คเรสิ)
But I’d settle for whatever as long as I could get with [you]
(บั๊ท อาย เซ็ทเทิ่ล ฟอร์ ฮว็อทเอฝเออะ แอส ลอง แอส ซาย เคิด เก็ท วิธ [ ยู ])

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
I could have had some drawls on call y’all
(ไอ เคิด แฮ็ฝ แฮ็ด ซัม ดรอล ออน คอลลํ ยอล)
I’m talking one for every day of the week
(แอม ทอคอิง วัน ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อ็อฝ เดอะ วี๊ค)
Even on Mondays would have been crazy and stayed the same up till Friday [don’t forget the weekends]
(อี๊เฝ่น ออน มันดิ เวิด แฮ็ฝ บีน คเรสิ แอนด์ สเทย์ เดอะ เซม อั๊พ ทิลล์ ฟไรดิ [ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท เดอะ วี๊คเกน ])
I mean really really honestly and true could have been someone you’d love to hate but its OK
(ไอ มีน ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ออนเอ็ซทลิ แอนด์ ทรู เคิด แฮ็ฝ บีน ซัมวัน ยูต ลัฝ ทู เฮท บั๊ท อิทซ โอเค)
[girl I’m not that way]
([ เกิร์ล แอม น็อท แดท เวย์ ])
Cause every time I’d try to be something just kept telling me
(ค๊อส เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ อาย ธราย ทู บี ซัมติง จั๊สท เค็พท เทลลิง มี)

[Pre-Chorus:]
([ พรี ค๊อรัส : ])
[wait] for something just a little better
([ เว้ท ] ฟอร์ ซัมติง จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊ทเท่อร์)
[wait] don’t settle for whatever just
([ เว้ท ] ด้อนท์ เซ็ทเทิ่ล ฟอร์ ฮว็อทเอฝเออะ จั๊สท)
[wait] for somoene that can bring me everything I want and need
([ เว้ท ] ฟอร์ somoene แดท แคน บริง มี เอ๊วี่ติง ไอ ว้อนท แอนด์ นี๊ด)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
[if I had] a dollar every time I heard a yes I would be
([ อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด ] อะ ดอลเลอะ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เฮิด อะ เย็ซ ซาย เวิด บี)
[a millionaire] but I’d settle for whatever, as long as I could get with [you]
([ อะ มิลเลี่ยนแนร์ ] บั๊ท อาย เซ็ทเทิ่ล ฟอร์ ฮว็อทเอฝเออะ , แอส ลอง แอส ซาย เคิด เก็ท วิธ [ ยู ])
I’ll settle for a maybe [from you]
(อิลล เซ็ทเทิ่ล ฟอร์ รา เมบี [ ฟรอม ยู ])
Even an I’ll think about it baby [cause you]
(อี๊เฝ่น แอน อิลล ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ เบ๊บี้ [ ค๊อส ยู ])
Looking at chu, got me acting all crazy
(ลุคอิง แอ็ท ชู , ก็อท มี แอคทิง ออล คเรสิ)
But I’d settle for whatever as long as I could get with [you]
(บั๊ท อาย เซ็ทเทิ่ล ฟอร์ ฮว็อทเอฝเออะ แอส ลอง แอส ซาย เคิด เก็ท วิธ [ ยู ])

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
[I mean] I mean it baby
([ ไอ มีน ] ไอ มีน หนิด เบ๊บี้)
[for less] I’d settle for less
([ ฟอร์ เลซ ] อาย เซ็ทเทิ่ล ฟอร์ เลซ)
[don’t need] I’m so serious lady
([ ด้อนท์ นี๊ด ] แอม โซ ซี๊เรี๊ยส เล๊ดี้)
[a yes] said I don’t need a yes
([ อะ เย็ซ ] เซ็ด ดาย ด้อนท์ นี๊ด อะ เย็ซ)
[maybe] maybe you should give this
([ เมบี ] เมบี ยู เชิด กี๊ฝ ดิส)
[a try] a try
([ อะ ธราย ] อะ ธราย)
[you never know] cause you never know and I’m try’na to find out with you cause
([ ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์ ] ค๊อส ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์ แอนด์ แอม ทายนา ทู ไฟนด์ เอ๊าท วิธ ยู ค๊อส)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Millionaire คำอ่านไทย Musiq Soulchild

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น