เนื้อเพลง The Edge Of Glory คำอ่านไทย Lady Gaga

There ain’t no reason
( แดร์ เอน โน รี๊ซั่น )
You and me should be alone
( ยู แอนด์ มี ชูด บี อะโลน )
Tonight, yeah baby
( ทูไน๊ท , เย่ เบ๊บี้ )
Tonight, yeah baby
( ทูไน๊ท , เย่ เบ๊บี้ )
I got a reason that you’re
( ไอ กอท อะ รี๊ซั่น แดท ยัวร์ )
Who should take me home tonight
( ฮู ชูด เท้ค มี โฮม ทูไน๊ท )

I need a man that thinks
( ไอ นี๊ด อะ แมน แดท ตริ๊งค )
It’s right when it’s so wrong
( อิทซ ไร๊ท เว็น อิทซ โซ รอง )
Tonight, yeah baby
( ทูไน๊ท , เย่ เบ๊บี้ )
Tonight, yeah baby
( ทูไน๊ท , เย่ เบ๊บี้ )
Right on the limits
( ไร๊ท ออน เดอะ ลิ๊หมิท )
Where we know we both belong tonight
( แวร์ วี โนว์ วี โบทรฺ บีลอง ทูไน๊ท )

It’s hot to feel the rush
( อิทซ ฮอท ทู ฟีล เดอะ รัช )
To brush the dangerous
( ทู บรัช เดอะ เดนเจอรัส )
I’m gonna run right to
( แอม กอนนา รัน ไร๊ท ทู )
To the edge with you
( ทู ดิ เอจ วิธ ยู )
Where we can both fall far in love
( แวร์ วี แคน โบทรฺ ฟอลล์ ฟาร์ อิน เลิฟ )

I’m on the edge of glory
( แอม ออน ดิ เอจ ออฟ กล๊อรี่ )
And I’m hanging on a moment of truth
( แอนด์ แอม แฮงกิ้ง ออน อะ โม๊เม้นท ออฟ ทรู๊ธ )
Out on the edge of glory
( เอ๊าท ออน ดิ เอจ ออฟ กล๊อรี่ )
And I’m hanging on a moment with you
( แอนด์ แอม แฮงกิ้ง ออน อะ โม๊เม้นท วิธ ยู )

I’m on the edge, the edge, the edge
( แอม ออน ดิ เอจ , ดิ เอจ , ดิ เอจ )
The edge, the edge, the edge, the edge
( ดิ เอจ , ดิ เอจ , ดิ เอจ , ดิ เอจ )
I’m on the edge of glory
( แอม ออน ดิ เอจ ออฟ กล๊อรี่ )
And I’m hanging on a moment with you
( แอนด์ แอม แฮงกิ้ง ออน อะ โม๊เม้นท วิธ ยู )
I’m on the edge with you
( แอม ออน ดิ เอจ วิธ ยู )

Another shot before
( อะน๊าเทร่อร์ ชอด บีฟอร์ )
We kiss the other side
( วี คิสส ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ )
Tonight, yeah baby
( ทูไน๊ท , เย่ เบ๊บี้ )
Tonight, yeah baby
( ทูไน๊ท , เย่ เบ๊บี้ )
I’m on the edge of something final
( แอม ออน ดิ เอจ ออฟ ซัมติง ไฟ๊น่อล )
We call life tonight
( วี คอลลํ ไล๊ฟ ทูไน๊ท )
[Alright, alright]
( [ ออลไร๊ท , ออลไร๊ท ] )

Put on your shades
( พุท ออน ยัวร์ เฉด )
Cause I’ll be dancing in the flames
( ค๊อส แอล บี แดนซิ่ง อิน เดอะ เฟลม )
Tonight, yeah baby
( ทูไน๊ท , เย่ เบ๊บี้ )
Tonight, yeah baby
( ทูไน๊ท , เย่ เบ๊บี้ )
[adsense]
It isn’t hell if everyone knows my name
( อิท อีสซึ่น เฮ็ลล อิ๊ฟ เอ๊วี่วัน โนว์ มาย เนม )
Tonight
( ทูไน๊ท )
[Alright, alright]
( [ ออลไร๊ท , ออลไร๊ท ] )

It’s hot to feel the rush
( อิทซ ฮอท ทู ฟีล เดอะ รัช )
To brush the dangerous
( ทู บรัช เดอะ เดนเจอรัส )
I’m gonna run right to
( แอม กอนนา รัน ไร๊ท ทู )
To the edge with you
( ทู ดิ เอจ วิธ ยู )
Where we can both fall far in love
( แวร์ วี แคน โบทรฺ ฟอลล์ ฟาร์ อิน เลิฟ )

I’m on the edge of glory
( แอม ออน ดิ เอจ ออฟ กล๊อรี่ )
And I’m hanging on a moment of truth
( แอนด์ แอม แฮงกิ้ง ออน อะ โม๊เม้นท ออฟ ทรู๊ธ )
Out on the edge of glory
( เอ๊าท ออน ดิ เอจ ออฟ กล๊อรี่ )
And I’m hanging on a moment with you
( แอนด์ แอม แฮงกิ้ง ออน อะ โม๊เม้นท วิธ ยู )

I’m on the edge, the edge, the edge
( แอม ออน ดิ เอจ , ดิ เอจ , ดิ เอจ )
The edge, the edge, the edge, the edge
( ดิ เอจ , ดิ เอจ , ดิ เอจ , ดิ เอจ )
I’m on the edge of glory
( แอม ออน ดิ เอจ ออฟ กล๊อรี่ )
And I’m hanging on a moment with you
( แอนด์ แอม แฮงกิ้ง ออน อะ โม๊เม้นท วิธ ยู )
I’m on the edge with you
( แอม ออน ดิ เอจ วิธ ยู )

I’m on the edge with you
( แอม ออน ดิ เอจ วิธ ยู )
I’m on the edge with you
( แอม ออน ดิ เอจ วิธ ยู )

I’m on the edge of glory
( แอม ออน ดิ เอจ ออฟ กล๊อรี่ )
And I’m hanging on a moment of truth
( แอนด์ แอม แฮงกิ้ง ออน อะ โม๊เม้นท ออฟ ทรู๊ธ )
Out on the edge of glory
( เอ๊าท ออน ดิ เอจ ออฟ กล๊อรี่ )
And I’m hanging on a moment with you
( แอนด์ แอม แฮงกิ้ง ออน อะ โม๊เม้นท วิธ ยู )

I’m on the edge, the edge, the edge
( แอม ออน ดิ เอจ , ดิ เอจ , ดิ เอจ )
The edge, the edge, the edge, the edge
( ดิ เอจ , ดิ เอจ , ดิ เอจ , ดิ เอจ )
I’m on the edge of glory
( แอม ออน ดิ เอจ ออฟ กล๊อรี่ )
And I’m hanging on a moment with you
( แอนด์ แอม แฮงกิ้ง ออน อะ โม๊เม้นท วิธ ยู )

I’m on the edge with you
( แอม ออน ดิ เอจ วิธ ยู )
[With you, with you, with you, with you]
( [ วิธ ยู , วิธ ยู , วิธ ยู , วิธ ยู ] )
I’m on the edge with you
( แอม ออน ดิ เอจ วิธ ยู )
[With you, with you, with you, with you]
( [ วิธ ยู , วิธ ยู , วิธ ยู , วิธ ยู ] )
I’m on the edge with you
( แอม ออน ดิ เอจ วิธ ยู )
[With you, with you, with you, with you]
( [ วิธ ยู , วิธ ยู , วิธ ยู , วิธ ยู ] )
I’m on the edge with you
( แอม ออน ดิ เอจ วิธ ยู )
[With you, with you, with you, with you]
( [ วิธ ยู , วิธ ยู , วิธ ยู , วิธ ยู ] )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Edge Of Glory คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น