เนื้อเพลง Knock on Wood (e Floyd, S Cropper) คำอ่านไทย David Bowie

I don’t wanna lose the good thing that I’ve got
( ไอ ด้อนท์ วอนนา ลู้ส เดอะ กู๊ด ทริง แดท แอฝ ก็อท)
If I do, I will surely, I will lose a lot
(อิ๊ฟ ฟาย ดู , ไอ วิล ฌูรลิ , ไอ วิล ลู้ส อะ ล็อท)

For your love is better than any other love I’ve known
(ฟอร์ ยุร ลัฝ อีส เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น เอ๊นี่ อ๊อเธ่อร์ ลัฝ แอฝ โนน)
It’s like thunder
(อิทซ ไล๊ค ธั๊นเด้อร์)
Lightnin’
(ไลท์นิน)
The way you love me is frightenin’
(เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี อีส frightenin)
I better knock on wood
(ไอ เบ๊ทเท่อร์ น๊อค ออน วู๊ด)
Baby
(เบ๊บี้)

I got superstitious ’bout you, but I can’t take a chance
(ไอ ก็อท ซุเพ่อร์สทิเชี๊ยส เบาท ยู , บั๊ท ไอ แค็นท เท้ค เก แช้นซํ)
You got me spinnin’, baby, spinnin’ in a trace
(ยู ก็อท มี สปินนิน , เบ๊บี้ , สปินนิน อิน อะ เทร๊ซ)

But your love is better than any other other love I’ve known
(บั๊ท ยุร ลัฝ อีส เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น เอ๊นี่ อ๊อเธ่อร์ อ๊อเธ่อร์ ลัฝ แอฝ โนน)
It’s like thunder
(อิทซ ไล๊ค ธั๊นเด้อร์)
Lightnin’
(ไลท์นิน)
The way you love me is frightenin’
(เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี อีส frightenin)
You better knock on wood
(ยู เบ๊ทเท่อร์ น๊อค ออน วู๊ด)
Yeah
(เย่)

It’s no secret, but that woman fills my lovin’ cup
(อิทซ โน ซี๊เขร็ท , บั๊ท แดท วู๊แม่น ฟิลล มาย ลัฝวิน คัพ)
She sees, so ready, that I get enough
(ชี ซี , โซ เร๊ดี้ , แดท ไอ เก็ท อีน๊าฟ)

And her love is better than any other love I’ve known
(แอนด์ เฮอ ลัฝ อีส เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น เอ๊นี่ อ๊อเธ่อร์ ลัฝ แอฝ โนน)
[It’s like thunder]
([ อิทซ ไล๊ค ธั๊นเด้อร์ ])
It’s like [Lightnin’], yeah
(อิทซ ไล๊ค [ ไลท์นิน ] , เย่)
The way you love me is frightenin’
(เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี อีส frightenin)
I better knock on wood
(ไอ เบ๊ทเท่อร์ น๊อค ออน วู๊ด)
Baby
(เบ๊บี้)
Ah, yeah
(อา , เย่)

Better, yes, better
(เบ๊ทเท่อร์ , เย็ซ , เบ๊ทเท่อร์)
[Yes you better knock, knock, knock on wood] Oh, knock on wood
([ เย็ซ ยู เบ๊ทเท่อร์ น๊อค , น๊อค , น๊อค ออน วู๊ด ] โอ , น๊อค ออน วู๊ด)
[Yes you better knock, knock, knock on wood] You know I would, would
([ เย็ซ ยู เบ๊ทเท่อร์ น๊อค , น๊อค , น๊อค ออน วู๊ด ] ยู โนว์ ไอ เวิด , เวิด)
[Yes you better knock, knock, knock on wood] It’s no secret
([ เย็ซ ยู เบ๊ทเท่อร์ น๊อค , น๊อค , น๊อค ออน วู๊ด ] อิทซ โน ซี๊เขร็ท)
[Yes you better knock, knock, knock on wood] No, oh, better
([ เย็ซ ยู เบ๊ทเท่อร์ น๊อค , น๊อค , น๊อค ออน วู๊ด ] โน , โอ , เบ๊ทเท่อร์)
[Yes you better knock, knock, knock on wood] Hangin’ above me
([ เย็ซ ยู เบ๊ทเท่อร์ น๊อค , น๊อค , น๊อค ออน วู๊ด ] แฮนจิ้น อะโบ๊ฝ มี)
[Yes you better knock, knock, knock on wood] I can’t leave her
([ เย็ซ ยู เบ๊ทเท่อร์ น๊อค , น๊อค , น๊อค ออน วู๊ด ] ไอ แค็นท ลี๊ฝ เฮอ)
[Yes you better knock, knock, knock on wood] Oh no, baby
([ เย็ซ ยู เบ๊ทเท่อร์ น๊อค , น๊อค , น๊อค ออน วู๊ด ] โอ โน , เบ๊บี้)
Knock on wood, WOO!
(น๊อค ออน วู๊ด , วู !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Knock on Wood (e Floyd, S Cropper) คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น