เนื้อเพลง Can I Play With Madness คำอ่านไทย Iron Maiden

Adrian Smith, Bruce D*ckinson, Steve Harris
( Adrian ซมิธ , บรูซ ดี *ckinson , สตีฝ Harris)

Give me the sense to wonder
(กี๊ฝ มี เดอะ เซ้นส ทู วั๊นเด้อร)
To wonder if I’m free
(ทู วั๊นเด้อร อิ๊ฟ แอม ฟรี)
Give me a sense of wonder
(กี๊ฝ มี อะ เซ้นส อ็อฝ วั๊นเด้อร)
To know I can be me
(ทู โนว์ ไอ แคน บี มี)
Give me the strength to hold my head up
(กี๊ฝ มี เดอะ ซทเร็งธ ทู โฮลด์ มาย เฮด อั๊พ)
Spit back in their face
(ซพิท แบ็ค อิน แดร์ เฟซ)
Don’t need no key to unlock this door
(ด้อนท์ นี๊ด โน คีย์ ทู อันลอค ดิส ดอร์)
Gonna break down the walls
(กอนนะ เบร๊ค เดาน เดอะ วอลล์)
Break out of this bad place
(เบร๊ค เอ๊าท อ็อฝ ดิส แบ้ด เพลส)

Can I play with madness – the prophet stared at his crystal ball
(แคน นาย เพลย์ วิธ แมดเน็ซ เดอะ พรอฟเอ็ท สทาร์ แอ็ท ฮิส ครีซแท็ล บอล)
Can I play with madness – there’s no vision there at all
(แคน นาย เพลย์ วิธ แมดเน็ซ แดร์ โน ฝิ๊ชั่น แดร์ แอ็ท ดอร์)
Can I play with madness – the prophet looked and he laughed at me
(แคน นาย เพลย์ วิธ แมดเน็ซ เดอะ พรอฟเอ็ท ลุ๊ค แอนด์ ฮี ล๊าฟ แอ็ท มี)
Can I play with madness – he said you’re blind too blind to see
(แคน นาย เพลย์ วิธ แมดเน็ซ ฮี เซ็ด ยัวร์ ไบลนฺดฺ ทู ไบลนฺดฺ ทู ซี)

I screamed aloud to the old man
(ไอ สครีม อะเลาด ทู ดิ โอลด์ แมน)
I said don’t lie don’t say you don’t know
(ไอ เซ็ด ด้อนท์ ไล ด้อนท์ เซย์ ยู ด้อนท์ โนว์)
I say you’ll pay for your mischief
(ไอ เซย์ โยว เพย์ ฟอร์ ยุร มิซชิฟ)
In this world or the next
(อิน ดิส เวิลด ออ เดอะ เน๊กซท)
Oh and then he fixed me with a freezing glance
(โอ แอนด์ เด็น ฮี ฟิกซ์ มี วิธ อะ ฟรีสอิง แกล๊นซ์)
And the hell fires raged in his eyes
(แอนด์ เดอะ เฮ็ลล ไฟเออะร แร๊ก อิน ฮิส อาย)
He said do you want to know the truth son
(ฮี เซ็ด ดู ยู ว้อนท ทู โนว์ เดอะ ทรู๊ธ ซัน)
– I’ll tell you the truth
(อิลล เทลล ยู เดอะ ทรู๊ธ)
Your soul’s gonna burn in the lake of fire
(ยุร โซล กอนนะ เบิร์น อิน เดอะ เล้ค อ็อฝ ไฟเออะร)

Can I play with madness – the prophet stared at his crystal ball
(แคน นาย เพลย์ วิธ แมดเน็ซ เดอะ พรอฟเอ็ท สทาร์ แอ็ท ฮิส ครีซแท็ล บอล)
Can I play with madness – there’s no vision there at all
(แคน นาย เพลย์ วิธ แมดเน็ซ แดร์ โน ฝิ๊ชั่น แดร์ แอ็ท ดอร์)
Can I play with madness – the prophet looked and he laughed at me
(แคน นาย เพลย์ วิธ แมดเน็ซ เดอะ พรอฟเอ็ท ลุ๊ค แอนด์ ฮี ล๊าฟ แอ็ท มี)
Can I play with madness – he said you’re blind too blind to see
(แคน นาย เพลย์ วิธ แมดเน็ซ ฮี เซ็ด ยัวร์ ไบลนฺดฺ ทู ไบลนฺดฺ ทู ซี)

Can I play with madness – the prophet stared at his crystal ball
(แคน นาย เพลย์ วิธ แมดเน็ซ เดอะ พรอฟเอ็ท สทาร์ แอ็ท ฮิส ครีซแท็ล บอล)
Can I play with madness – there’s no vision there at all
(แคน นาย เพลย์ วิธ แมดเน็ซ แดร์ โน ฝิ๊ชั่น แดร์ แอ็ท ดอร์)
Can I play with madness – the prophet looked and he laughed at me
(แคน นาย เพลย์ วิธ แมดเน็ซ เดอะ พรอฟเอ็ท ลุ๊ค แอนด์ ฮี ล๊าฟ แอ็ท มี)
Can I play with madness – he said you’re blind too blind to see
(แคน นาย เพลย์ วิธ แมดเน็ซ ฮี เซ็ด ยัวร์ ไบลนฺดฺ ทู ไบลนฺดฺ ทู ซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can I Play With Madness คำอ่านไทย Iron Maiden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น