เนื้อเพลง Cosmic Girl คำอ่านไทย Jamiroquai

I must’ve died and gone to heaven
( ไอ มาสทฝฺ ดาย แอนด์ กอน ทู เฮ๊ฝเฝ่น)
Cos it was a quarter past eleven
(คอซ ซิท วอส ซา คว๊อร์เท่อร พาสท์ อิเลฝเอ็น)
On a Saturday in 1999
(ออน อะ แซทเออะดิ อิน 1999)
Right across from where I’m standing
(ไร๊ท อะคร๊อส ฟรอม แวร์ แอม ซแทนดิง)
On the dance floor she was landing
(ออน เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์ ชี วอส แลนดิง)
It was clear that she was from another time
(อิท วอส เคลียร์ แดท ชี วอส ฟรอม อะน๊าเทร่อร์ ไทม์)
Like some baby Barbarella
(ไล๊ค ซัม เบ๊บี้ Barbarella)
With the stars as her umbrella
(วิธ เดอะ สทาร์ แอส เฮอ อัมเบร๊ลล่า)
She asked me if I’d like to magnetise
(ชี อาสคฺ มี อิ๊ฟ อาย ไล๊ค ทู magnetise)
Do I have to go star-trekking
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู โก สทาร์ เทรคกิ้ง)
Cos it’s you I should be checking
(คอซ อิทซ ยู ไอ เชิด บี เช็คติ้ง)
So she lazer beamed me with her cosmic eyes
(โซ ชี lazer บีม มี วิธ เฮอ คอสมิค อาย)

She’s just a cosmic girl
(ชี จั๊สท ดา คอสมิค เกิร์ล)
From another galaxy
(ฟรอม อะน๊าเทร่อร์ แก๊แล่กซี่)
My heart’s at zero gravity
(มาย ฮาร์ท แอ็ท ซี๊โร่ กเรฝอิทิ)
She’s from a cosmic world
(ชี ฟรอม มา คอสมิค เวิลด)
Putting me in ecstasy
(พูทดิง มี อิน เอคซทะซิ)
Transmitting on my frequency
(Transmittings ออน มาย ฟรีคเว็นซิ)
She’s cosmic
(ชี คอสมิค)

I’m scanning all my radars
(แอม scannings ออล มาย เรดา)
We’ll she said she’s from a quasar
(เวลล ชี เซ็ด ชี ฟรอม มา quasar)
Forty thousand million light years away
(ฟอทิ เธ๊าซั่นด มิ๊ลเลี่ยน ไล๊ท เยียร์ อะเวย์)
It’s a distant solar system
(อิทซ ซา ดีซแท็นท โซ๊ล่าร์ ซิ๊สเท่ม)
I tried to phone but they don’t list ’em
(ไอ ทไร ทู โฟน บั๊ท เด ด้อนท์ ลิสท เอ็ม)
So I asked her for a number all the same
(โซ ไอ อาสคฺ เฮอ ฟอร์ รา นั๊มเบ้อร์ ออล เดอะ เซม)
She said, step in my transporter
(ชี เซ็ด , สเท็พ อิน มาย transporter)
So I can teleport ya
(โซ ไอ แคน teleport ยา)
All around my heavenly body
(ออล อะราวนฺดฺ มาย เฮฝเอ็นลิ บ๊อดี้)
This could be a close encounter
(ดิส เคิด บี อะ โคลส เอ็นเคานเทอะ)
I should take care not to flounder
(ไอ เชิด เท้ค แคร์ น็อท ทู ฟเลานเดอะ)
Sends me into hyperspace, when I see her pretty face
(เซ็นด มี อิ๊นทู hyperspace , เว็น นาย ซี เฮอ พริ๊ทที่ เฟซ)

She’s just a cosmic girl
(ชี จั๊สท ดา คอสมิค เกิร์ล)
From another galaxy
(ฟรอม อะน๊าเทร่อร์ แก๊แล่กซี่)
My heart’s at zero gravity
(มาย ฮาร์ท แอ็ท ซี๊โร่ กเรฝอิทิ)
She’s from a cosmic world
(ชี ฟรอม มา คอสมิค เวิลด)
Putting me in ecstasy
(พูทดิง มี อิน เอคซทะซิ)
Transmitting on my frequency
(Transmittings ออน มาย ฟรีคเว็นซิ)
She’s cosmic
(ชี คอสมิค)
Sends me into hyperspace when I see her pretty face
(เซ็นด มี อิ๊นทู hyperspace เว็น นาย ซี เฮอ พริ๊ทที่ เฟซ)
Sends me into hyperspace when I see her pretty face…
(เซ็นด มี อิ๊นทู hyperspace เว็น นาย ซี เฮอ พริ๊ทที่ เฟซ)

She’s just a cosmic girl
(ชี จั๊สท ดา คอสมิค เกิร์ล)
From another galaxy
(ฟรอม อะน๊าเทร่อร์ แก๊แล่กซี่)
Transmitting on my frequency yeah cosmic, oh
(Transmittings ออน มาย ฟรีคเว็นซิ เย่ คอสมิค , โอ)
Can’t you be my cosmic woman?
(แค็นท ยู บี มาย คอสมิค วู๊แม่น)
I need you, I want you to be my cosmic girl
(ไอ นี๊ด ยู , ไอ ว้อนท ยู ทู บี มาย คอสมิค เกิร์ล)
For the rest of time
(ฟอร์ เดอะ เรสท อ็อฝ ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cosmic Girl คำอ่านไทย Jamiroquai

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น