เนื้อเพลง Posters คำอ่านไทย Jack Johnson

Looking at himself but wishing he was someone else
( ลุคอิง แอ็ท ฮิมเซลฟ บั๊ท วิชชิ้ง ฮี วอส ซัมวัน เอ๊ลส)
Because the posters on the wall they don’t look like him at all
(บิคอส เดอะ โพซเทอะ ออน เดอะ วอลล์ เด ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค ฮิม แอ็ท ดอร์)

So he ties it up, he tucks it in, he pulls it back, and gives a grin
(โซ ฮี ไท ซิท อั๊พ , ฮี ทัค ซิท อิน , ฮี พูลล ซิท แบ็ค , แอนด์ กี๊ฝ ซา กริน)
Laughing at himself because he knows he ain’t loved at all
(ลาฟอิง แอ็ท ฮิมเซลฟ บิคอส ฮี โนว์ ฮี เอน ลัฝ แอ็ท ดอร์)

He gets his courage from the can,
(ฮี เก็ท ฮิส เค๊อเหรจ ฟรอม เดอะ แคน ,)
It makes him feel like a man
(อิท เม้ค ฮิม ฟีล ไล๊ค เก แมน)
Because he’s loving all the ladies
(บิคอส อีส ลัฝอิง ออล เดอะ เลดิส)
But the ladies don’t love him at all
(บั๊ท เดอะ เลดิส ด้อนท์ ลัฝ ฮิม แอ็ท ดอร์)

Cause when he’s not drunk
(ค๊อส เว็น อีส น็อท ดรั๊งค)
He’s only stuck on himself
(อีส โอ๊นลี่ ซทัค ออน ฮิมเซลฟ)
And then he has the nerve
(แอนด์ เด็น ฮี แฮ็ส เดอะ เนิ๊ร์ฝ)
To say he needs a decent girl
(ทู เซย์ ฮี นี๊ด ซา ดีเซ็นท เกิร์ล)

Looking at herself but wishing she was someone else
(ลุคอิง แอ็ท เฮอเซลฟ บั๊ท วิชชิ้ง ชี วอส ซัมวัน เอ๊ลส)
Because the body of the doll it don’t look like hers at all
(บิคอส เดอะ บ๊อดี้ อ็อฝ เดอะ ดอลล์ อิท ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เฮอ แอ็ท ดอร์)

So she straps it on, she s*cks it in, she throws it up, and gives a grin
(โซ ชี ซทแร็พ ซิท ออน , ชี เอส *cks ซิท อิน , ชี โธรว์ ซิท อั๊พ , แอนด์ กี๊ฝ ซา กริน)
Laughing at herself because she knows she ain’t that at all
(ลาฟอิง แอ็ท เฮอเซลฟ บิคอส ชี โนว์ ชี เอน แดท แอ็ท ดอร์)

All caught up in the trends
(ออล คอท อั๊พ อิน เดอะ เทร็นด)
Well the truth began to bend
(เวลล เดอะ ทรู๊ธ บิแกน ทู เบ็นด)
And the next thing you man
(แอนด์ เดอะ เน๊กซท ทริง ยู แมน)
There just ain’t no truth left at all
(แดร์ จั๊สท เอน โน ทรู๊ธ เล๊ฟท แอ็ท ดอร์)

Cause when the pretty girl walks
(ค๊อส เว็น เดอะ พริ๊ทที่ เกิร์ล ว๊อล์ค)
She walks so proud
(ชี ว๊อล์ค โซ พเราด)
And when the pretty girl laughs
(แอนด์ เว็น เดอะ พริ๊ทที่ เกิร์ล ล๊าฟ)
Oh man, she laughs so loud
(โอ แมน , ชี ล๊าฟ โซ เลาด)

And if it ain’t this then its that
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท เอน ดิส เด็น อิทซ แดท)
As a matter of fact
(แอส ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท)
She hasn’t had a day to relax
(ชี แฮ็ซท แฮ็ด อะ เดย์ ทู รีแหล๊ก)
Since she has lost her ability to think clearly
(ซิ๊นซ ชี แฮ็ส ล็อซท เฮอ อะบิ๊ลิตี้ ทู ทริ๊งค คเลียลิ)

Well I’m an energetic hypothetic version of another person
(เวลล แอม แอน เอเนอะเจทอิค hypothetic เฝ๊อร์ชั่น อ็อฝ อะน๊าเทร่อร์ เพ๊อร์ซั่น)
Check out my outsides there ain’t nothing in here
(เช็ค เอ๊าท มาย เอ๊าทไซ้ด แดร์ เอน นัธอิง อิน เฮียร)

Well I’m a superficial, systematic, music television addict
(เวลล แอม มา ซยูเพอะฟีฌแอ็ล , ซิซเทะแมทอิค , มิ๊วสิค เทเลฝิ๊ชั่น แอ๊ดดิคท)
Check out my outsides there ain’t nothing in
(เช็ค เอ๊าท มาย เอ๊าทไซ้ด แดร์ เอน นัธอิง อิน)
Here comes another one, just like the other one
(เฮียร คัม อะน๊าเทร่อร์ วัน , จั๊สท ไล๊ค ดิ อ๊อเธ่อร์ วัน)
Looking at himself but wishing he was someone else
(ลุคอิง แอ็ท ฮิมเซลฟ บั๊ท วิชชิ้ง ฮี วอส ซัมวัน เอ๊ลส)
Because the posters on the wall they don’t look like a him
(บิคอส เดอะ โพซเทอะ ออน เดอะ วอลล์ เด ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เก ฮิม)
And so he ties it up he tucks it in, he pulls it back and gives a grin
(แอนด์ โซ ฮี ไท ซิท อั๊พ ฮี ทัค ซิท อิน , ฮี พูลล ซิท แบ็ค แอนด์ กี๊ฝ ซา กริน)
Laughing at himself because he knows he ain’t loved at all
(ลาฟอิง แอ็ท ฮิมเซลฟ บิคอส ฮี โนว์ ฮี เอน ลัฝ แอ็ท ดอร์)
He knows he ain’t loved at all
(ฮี โนว์ ฮี เอน ลัฝ แอ็ท ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Posters คำอ่านไทย Jack Johnson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น