เนื้อเพลง Mercy คำอ่านไทย Duffy

Yeah Yeah Yeah x4
( เย่ เย่ เย่ x4 )

I love you
( ไอ เลิฟ ยู )
but i gotta stay true
( บั๊ท ไอ กอทดา สเทย์ ทรู )
my morals got me on my knees
( มาย ม๊อรั่ล กอท มี ออน มาย นีสฺ )
im begging please stop playing games
( แอม เบคกิ้ง พลีซ สท๊อพ เพลย์ยิ่ง เกม )

i dont know what this is
( ไอ โด๊นท โนว์ ว๊อท ดิส อีส )
cos you got me good
( โคส ยู กอท มี กู๊ด )
just like you knew you would
( เจิ๊สท ไล๊ค ยู นิว ยู วู๊ด )

i dont know what you do
( ไอ โด๊นท โนว์ ว๊อท ยู ดู )
but you do it well
( บั๊ท ยู ดู อิท เวลล )
I’m under your spell
( แอม อั๊นเด้อร ยัวร์ สเพลล )

Chorus
( ค๊อรัส )
You got me begging you for mercy
( ยู กอท มี เบคกิ้ง ยู ฟอร์ เม๊อร์ซี่ )
why wont you relase me
( วาย โวน ยู รีเลซ มี )
you got me begging you for mercy
( ยู กอท มี เบคกิ้ง ยู ฟอร์ เม๊อร์ซี่ )
why wont you release me
( วาย โวน ยู รีลี๊ส มี )
I said release me
( ไอ เซด รีลี๊ส มี )

Now you think that i
( นาว ยู ตริ๊งค แดท ไอ )
will be something on the side
( วิล บี ซัมติง ออน เดอะ ไซด์ )
but you got to understand
( บั๊ท ยู กอท ทู อั๊นเด้อรสแทนด )
that i need a man
( แดท ไอ นี๊ด อะ แมน )
who can take my hand yes i do
( ฮู แคน เท้ค มาย แฮนด์ เยส ไอ ดู )

i dont know what this is
( ไอ โด๊นท โนว์ ว๊อท ดิส อีส )
but you got me good
( บั๊ท ยู กอท มี กู๊ด )
just like you knew you would
( เจิ๊สท ไล๊ค ยู นิว ยู วู๊ด )

i dont know what you do
( ไอ โด๊นท โนว์ ว๊อท ยู ดู )
but you do it well
( บั๊ท ยู ดู อิท เวลล )
I’m under your spell
( แอม อั๊นเด้อร ยัวร์ สเพลล )
[adsense]
You got me begging you for mercy
( ยู กอท มี เบคกิ้ง ยู ฟอร์ เม๊อร์ซี่ )
why wont you release me
( วาย โวน ยู รีลี๊ส มี )
you got me begging you for mercy
( ยู กอท มี เบคกิ้ง ยู ฟอร์ เม๊อร์ซี่ )
why wont you release me
( วาย โวน ยู รีลี๊ส มี )
I said you’d better release yeah yeah yeah
( ไอ เซด ยู เบ๊ทเด่อร์ รีลี๊ส เย่ เย่ เย่ )

Im begging you for mercy
( แอม เบคกิ้ง ยู ฟอร์ เม๊อร์ซี่ )
yes why wont you realse me
( เยส วาย โวน ยู เรียลซา มี )
im begging you for mercy
( แอม เบคกิ้ง ยู ฟอร์ เม๊อร์ซี่ )

you got me begging
( ยู กอท มี เบคกิ้ง )
you got me begging
( ยู กอท มี เบคกิ้ง )
you got me begging
( ยู กอท มี เบคกิ้ง )

Mercy, why wont you realise me
( เม๊อร์ซี่ , วาย โวน ยู รีอะไลซ มี )
im begging you for mercy
( แอม เบคกิ้ง ยู ฟอร์ เม๊อร์ซี่ )
why wont you release me
( วาย โวน ยู รีลี๊ส มี )

you got me begging you for mercy
( ยู กอท มี เบคกิ้ง ยู ฟอร์ เม๊อร์ซี่ )
im begging you for mercy
( แอม เบคกิ้ง ยู ฟอร์ เม๊อร์ซี่ )
im begging you for mercy
( แอม เบคกิ้ง ยู ฟอร์ เม๊อร์ซี่ )
im begging you for mercy
( แอม เบคกิ้ง ยู ฟอร์ เม๊อร์ซี่ )
im begging you for mercy
( แอม เบคกิ้ง ยู ฟอร์ เม๊อร์ซี่ )

Why wont you release me yeah yeah
( วาย โวน ยู รีลี๊ส มี เย่ เย่ )
break it down
( เบร๊ค อิท ดาวน์ )

[Fade]
( [ เฟด ] )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mercy คำอ่านไทย Duffy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น