เนื้อเพลง Big Boys คำอ่านไทย Elvis Costello

I am starting to function
(ออล เดอะ nig ไอ แอ็ม ซทาททิง ทู ฟั๊งก์ชั่น)
in the usual way
(อิน ดิ ยูฉวล เวย์)
everything is so provocative
(เอ๊วี่ติง อีส โซ พโระฝอคอะทิฝ)
very, very temporary
(เฝ๊รี่ , เฝ๊รี่ เท๊มโพรารี่)
I shall walk [i shall walk]
(ไอ แชลล์ ว๊อล์ค [ ไอ แชลล์ ว๊อล์ค ])
out of this place [out of this place]
(เอ๊าท อ็อฝ ดิส เพลส [ เอ๊าท อ็อฝ ดิส เพลส ])
I shall walk out on you
(ไอ แชลล์ ว๊อล์ค เอ๊าท ออน ยู)
’cause you consider if she’s really trying so hard
(ค๊อส ยู คอนซิ๊เด้อร์ อิ๊ฟ ชี ริแอ็ลลิ ทไรอิง โซ ฮาร์ด)
to be like the big boys
(ทู บี ไล๊ค เดอะ บิ๊ก บอย)

so you take her to the pictures
(โซ ยู เท้ค เฮอ ทู เดอะ พิ๊คเจ้อร์)
trying to become a fixture
(ทไรอิง ทู บีคัม อะ ฟีคซเชอะ)
inch by inch trying to reach her
(อิ้นช์ บาย อิ้นช์ ทไรอิง ทู รี๊ช เฮอ)
all the way through the second feature
(ออล เดอะ เวย์ ทรู เดอะ เซ๊คคั่น ฟี๊เจ้อร์)
worrying about your physical fitness
(วอรี่อิง อะเบ๊าท ยุร ฟิ๊สิคอล ฟีทเน็ซ)
tell me how you’ve got the sickness
(เทลล มี ฮาว ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ซีคเน็ซ)

I was caught in the suction
(ไอ วอส คอท อิน เดอะ ซัคฌัน)
by a face like a trunction
(บาย อะ เฟซ ไล๊ค เก trunction)
I was down upon one knee
(ไอ วอส เดาน อุพอน วัน นี)
stroking her vanity
(สโตรกคิง เฮอ แฝนอิทิ)
I was stuck on her hammerhead
(ไอ วอส ซทัค ออน เฮอ hammerhead)
I came alive and left for dead
(ไอ เคม อะไล๊ฝ แอนด์ เล๊ฟท ฟอร์ เด้ด)
as my face returned to red
(แอส มาย เฟซ รีเทิร์น ทู เร้ด)
choking on my pride and pity
(โชคิง ออน มาย ไพรด์ แอนด์ พิ๊ที่)

we can talk [we can talk]
(วี แคน ท๊อล์ค [ วี แคน ท๊อล์ค ])
until your face is blue [until you face is blue]
(อันทิล ยุร เฟซ อีส บลู [ อันทิล ยู เฟซ อีส บลู ])
we can talk, but she’ll get to you
(วี แคน ท๊อล์ค , บั๊ท เชลล์ เก็ท ทู ยู)
after you’ve been loved and hated
(แอ๊ฟเท่อร ยู๊ฟ บีน ลัฝ แอนด์ แฮ็ท)
by the ones who watched and waited
(บาย ดิ วัน ฮู ว๊อทช แอนด์ เว้ท)
found that they were overrated
(เฟานด แดท เด เวอ โอเฝอะเรท)
she’ll be the one [when the party’s over]
(เชลล์ บี ดิ วัน [ เว็น เดอะ พ๊าร์ที่ โอ๊เฝ่อร ])
she’ll be the one [when the girls have gone home]
(เชลล์ บี ดิ วัน [ เว็น เดอะ เกิร์ล แฮ็ฝ กอน โฮม ])
she’ll be the one [that you’ll wish you’d held on to]
(เชลล์ บี ดิ วัน [ แดท โยว วิ๊ช ยูต เฮ็ลด ออน ทู ])
she’ll be the one [but it’s too late for you too]
(เชลล์ บี ดิ วัน [ บั๊ท อิทซ ทู เหลท ฟอร์ ยู ทู ])
she’ll be the one [who knows all your history]
(เชลล์ บี ดิ วัน [ ฮู โนว์ ซอร์ ยุร ฮิสทรี่ ])
she’ll be the one [so you can cross her off your list]
(เชลล์ บี ดิ วัน [ โซ ยู แคน ครอสสํ เฮอ ออฟฟ ยุร ลิสท ])
and you try so hard
(แอนด์ ยู ธราย โซ ฮาร์ด)
and you try so hard
(แอนด์ ยู ธราย โซ ฮาร์ด)
and you try so hard
(แอนด์ ยู ธราย โซ ฮาร์ด)
to be like the big boys
(ทู บี ไล๊ค เดอะ บิ๊ก บอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Boys คำอ่านไทย Elvis Costello

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น