เนื้อเพลง Saturday Night Forever คำอ่านไทย Pet Shop Boys

I don’t care what these commentators say
( ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ฑิส คอมเม็นเทเทอะ เซย์)
I swear I don’t care, for what difference do they make?
(ไอ สแวร์ ไอ ด้อนท์ แคร์ , ฟอร์ ว๊อท ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ดู เด เม้ค)
I go where I go and I get there fast
(ไอ โก แวร์ ไอ โก แอนด์ ดาย เก็ท แดร์ ฟาสท)
Don’t stop me, I know that it’s not gonna last
(ด้อนท์ สท๊อพ มี , ไอ โนว์ แดท อิทซ น็อท กอนนะ ล๊าสท)

[Oooh]
([ อู้ ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Saturday night [Saturday night] Saturday night]
([ แซทเออะดิ ไน๊ท [ แซทเออะดิ ไน๊ท ] แซทเออะดิ ไน๊ท ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Oooh]
([ อู้ ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Saturday night [Saturday night] Saturday night]
([ แซทเออะดิ ไน๊ท [ แซทเออะดิ ไน๊ท ] แซทเออะดิ ไน๊ท ])

If you see someone gorgeous then you think
(อิ๊ฟ ยู ซี ซัมวัน กอจัซ เด็น ยู ทริ๊งค)
Am I in with a chance? Should I try? Buy a drink?
(แอ็ม ไอ อิน วิธ อะ แช้นซํ เชิด ดาย ธราย บาย อะ ดริ๊งค)
Or maybe it’s too much like hard work tonight
(ออ เมบี อิทซ ทู มัช ไล๊ค ฮาร์ด เวิ๊ร์ค ทูไน๊ท)
But if they look my way I might be alright
(บั๊ท อิ๊ฟ เด ลุ๊ค มาย เวย์ ไอ ไมท บี ออลไร๊ท)

[Oooh]
([ อู้ ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Saturday night [Saturday night] Saturday night]
([ แซทเออะดิ ไน๊ท [ แซทเออะดิ ไน๊ท ] แซทเออะดิ ไน๊ท ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Oooh]
([ อู้ ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Saturday night [Saturday night] Saturday night]
([ แซทเออะดิ ไน๊ท [ แซทเออะดิ ไน๊ท ] แซทเออะดิ ไน๊ท ])
[Oooh]
([ อู้ ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Saturday night [Saturday night] Saturday night]
([ แซทเออะดิ ไน๊ท [ แซทเออะดิ ไน๊ท ] แซทเออะดิ ไน๊ท ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Oooh]
([ อู้ ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Saturday night [Saturday night] Saturday night]
([ แซทเออะดิ ไน๊ท [ แซทเออะดิ ไน๊ท ] แซทเออะดิ ไน๊ท ])

I go where I go and I get there fast
(ไอ โก แวร์ ไอ โก แอนด์ ดาย เก็ท แดร์ ฟาสท)
Don’t stop me, I know that it’s not gonna last
(ด้อนท์ สท๊อพ มี , ไอ โนว์ แดท อิทซ น็อท กอนนะ ล๊าสท)

[Oooh]
([ อู้ ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Saturday night [Saturday night] Saturday night]
([ แซทเออะดิ ไน๊ท [ แซทเออะดิ ไน๊ท ] แซทเออะดิ ไน๊ท ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Oooh]
([ อู้ ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Saturday night [Saturday night] Saturday night]
([ แซทเออะดิ ไน๊ท [ แซทเออะดิ ไน๊ท ] แซทเออะดิ ไน๊ท ])
[Oooh]
([ อู้ ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Saturday night [Saturday night] Saturday night]
([ แซทเออะดิ ไน๊ท [ แซทเออะดิ ไน๊ท ] แซทเออะดิ ไน๊ท ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Oooh]
([ อู้ ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Saturday night [Saturday night] Saturday night]
([ แซทเออะดิ ไน๊ท [ แซทเออะดิ ไน๊ท ] แซทเออะดิ ไน๊ท ])

Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Oooh]
([ อู้ ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Saturday night [Saturday night] Saturday night]
([ แซทเออะดิ ไน๊ท [ แซทเออะดิ ไน๊ท ] แซทเออะดิ ไน๊ท ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Oooh]
([ อู้ ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Saturday night [Saturday night] Saturday night]
([ แซทเออะดิ ไน๊ท [ แซทเออะดิ ไน๊ท ] แซทเออะดิ ไน๊ท ])
[Oooh]
([ อู้ ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Saturday night [Saturday night] Saturday night]
([ แซทเออะดิ ไน๊ท [ แซทเออะดิ ไน๊ท ] แซทเออะดิ ไน๊ท ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Oooh]
([ อู้ ])
Forever forever
(ฟอเร๊เฝ่อร ฟอเร๊เฝ่อร)
[Saturday night [Saturday night] Saturday night]
([ แซทเออะดิ ไน๊ท [ แซทเออะดิ ไน๊ท ] แซทเออะดิ ไน๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Saturday Night Forever คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น