เนื้อเพลง Jealousy Woes II คำอ่านไทย Eminem

Men singing:
( เม็น ซิงกิง :)
Jealous! [8X]
(เจลอัซ ! [ 8X ])

Girls voice: [Talking over the singing]
(เกิร์ล ว๊อยซ์ : [ ทอคอิง โอ๊เฝ่อร เดอะ ซิงกิง ])
Jealous!?! What he mean jealous, know what I’m saying?
(เจลอัซ ! ! ว๊อท ฮี มีน เจลอัซ , โนว์ ว๊อท แอม เซอิง)
He just mad cause he got with some ugly hoes, know what I’m saying?
(ฮี จั๊สท แม้ด ค๊อส ฮี ก็อท วิธ ซัม อั๊กลี่ โฮ , โนว์ ว๊อท แอม เซอิง)
Girls don’t buy him no clothes, He bought that ho some clothes!!
(เกิร์ล ด้อนท์ บาย ฮิม โน คโลฑ , ฮี บอท แดท โฮ ซัม คโลฑ ! !)
He don’t buy me no clothes, N*gga ain’t got no money, no vibe, no d*ck
(ฮี ด้อนท์ บาย มี โน คโลฑ , เอ็น *gga เอน ก็อท โน มั๊นนี่ , โน วายพฺ , โน ดี *ck)
I mean, What do I got to be jealous for?
(ไอ มีน , ว๊อท ดู ไอ ก็อท ทู บี เจลอัซ ฟอร์)
He ain’t gonna make it no where, he ain’t got no type of time
(ฮี เอน กอนนะ เม้ค อิท โน แวร์ , ฮี เอน ก็อท โน ไท๊พ อ็อฝ ไทม์)
He has no career move, I mean…
(ฮี แฮ็ส โน แคร์เรีย มู๊ฝ , ไอ มีน)

Verse 1:
(เฝิซ 1 :)
I come home every single day from working double shifts
(ไอ คัม โฮม เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์ ฟรอม เวิคกิง ดั๊บเบิ้ล ชิฟท์)
And stop along the way to pick you up a couple gifts
(แอนด์ สท๊อพ อะลอง เดอะ เวย์ ทู พิค ยู อั๊พ อะ คั๊พเพิ่ล กิฟท)
I come inside and you pretend you miss me when you kiss me
(ไอ คัม อิ๊นไซด์ แอนด์ ยู พรีเท็นด์ ยู มิซ มี เว็น ยู คิซ มี)
Then you diss me and we strenuously fight continuously
(เด็น ยู ดิซ มี แอนด์ วี ซเทรนยวซลิ ไฟ้ท ค็อนทีนยวซลิ)
Again you frisk me, for numbers trying to bust me
(อะเกน ยู ฟริซค มี , ฟอร์ นั๊มเบ้อร์ ทไรอิง ทู บัซท มี)
It must be only just because you never learned to trust me
(อิท มัสท์ บี โอ๊นลี่ จั๊สท บิคอส ยู เน๊เฝ่อร์ เลิร์น ทู ทรัสท มี)
Plus we only grovel only irrelevant issues
(พลัส วี โอ๊นลี่ grovel โอ๊นลี่ อีเรวเรเว้น อิ๊ชชู่)
To many tissues, for my feelings you misuse
(ทู เมนอิ ทีฌยู , ฟอร์ มาย ฟีลอิง ยู มิซยูซ)
I buy you jewelry, you make a fool of me
(ไอ บาย ยู จูเอ็ลริ , ยู เม้ค เก ฟูล อ็อฝ มี)
I bring you diamond rings you say I’m bad at timing things
(ไอ บริง ยู ได๊ม่อนดํ ริง ยู เซย์ แอม แบ้ด แอ็ท ไทมอิง ทริง)
So what’s a man to do when all i hand to you is handed back to me
(โซ ว๊อท ซา แมน ทู ดู เว็น ออล ไอ แฮนด์ ทู ยู อีส แฮนด์ แบ็ค ทู มี)
You act to be this gangsta b*tch, that ain’t what first attracted me
(ยู แอ๊คท ทู บี ดิส แก๊งซดา บี *tch , แดท เอน ว๊อท เฟิร์สท แอทแทร็คท มี)
I used to love your company now you always bugging me
(ไอ ยู๊ส ทู ลัฝ ยุร คัมพะนิ นาว ยู ออลเว บักกิง มี)
For information and you tell your friends you plan on dumping me
(ฟอร์ อินเฟาะเมฌัน แอนด์ ยู เทลล ยุร เฟรน ยู แพลน ออน ดัมปิง มี)
So I’ma wait for your evacuation
(โซ แอมอา เว้ท ฟอร์ ยุร อิแฝคิวเอฌัน)
Cause every accusation makes me wanna smack your face in
(ค๊อส เอ๊เฝอร์รี่ แอคยุเสฌัน เม้ค มี วอนนา ซแม็ค ยุร เฟซ อิน)
See I’ve never been so sure, and your just insecure
(ซี แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน โซ ชัวร์ , แอนด์ ยุร จั๊สท อินเซ็คเคียว)
So my solution to your jealousy presents a cure
(โซ มาย โซลู๊ชั่น ทู ยุร เจลอะซิ เพร๊สเซ่นท ซา เคียวรํ)
I recommend you take your things and check them in
(ไอ เร็คคอมเม็นด์ ยู เท้ค ยุร ทริง แซน เช็ค เด็ม อิน)
Look at the nervous wreck I’m in, I need my second wind, Say What?
(ลุ๊ค แกท เดอะ เนอฝัซ เร๊ค แอม อิน , ไอ นี๊ด มาย เซ๊คคั่น วินด , เซย์ ว๊อท)

Chorus: Men Singing
(ค๊อรัส : เม็น ซิงกิง)
Jealous, Jealousy, Jealousy [8X]
(เจลอัซ , เจลอะซิ , เจลอะซิ [ 8X ])

Women’s Voice: [Talking over singing]
(วีมเอิน ว๊อยซ์ : [ ทอคอิง โอ๊เฝ่อร ซิงกิง ])
F*ck you and what you going through
(เอฟ *ck ยู แอนด์ ว๊อท ยู โกอิ้ง ทรู)
F*ck Eminem, he just mad cause I left that n*gga for another man
(เอฟ *ck เอมมีนเอม , ฮี จั๊สท แม้ด ค๊อส ไอ เล๊ฟท แดท เอ็น *gga ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ แมน)
Me and Eminem don’t need nothing but my and his money
(มี แอนด์ เอมมีนเอม ด้อนท์ นี๊ด นัธอิง บั๊ท มาย แอนด์ ฮิส มั๊นนี่)
Immature, Me? N*gga ain’t got no d*ck, no swang in his thang
(อิมัทยูร , มี เอ็น *gga เอน ก็อท โน ดี *ck , โน ซวัง อิน ฮิส เตง)
Know what I’m saying? He just mad cause I’m getting it all night
(โนว์ ว๊อท แอม เซอิง ฮี จั๊สท แม้ด ค๊อส แอม เกดดดิ้ง อิท ดอร์ ไน๊ท)
Jealous of me, know what I’m saying? That’s what I’m talking about
(เจลอัซ อ็อฝ มี , โนว์ ว๊อท แอม เซอิง แด้ท ว๊อท แอม ทอคอิง อะเบ๊าท)
Mother f*cker just trying to get his p*ssy
(ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker จั๊สท ทไรอิง ทู เก็ท ฮิส พี *ssy)

Verse 2:
(เฝิซ 2 :)
I used to be a puppet and a s*cker for your silent treatments
(ไอ ยู๊ส ทู บี อะ พั๊พเผ็ท แอนด์ อะ เอส *cker ฟอร์ ยุร ไซ๊เล่นท ทรีทเม็นท)
I used to be intoxicated with your sweet sense
(ไอ ยู๊ส ทู บี อินทอคซิเคท วิธ ยุร สวี้ท เซ้นส)
Until the day I started following your feetprints
(อันทิล เดอะ เดย์ ไอ สท๊าร์ท ฟอลโละอิง ยุร feetprints)
And tapping in your phone conversations through the heat vents
(แอนด์ แทปพิง อิน ยุร โฟน คอนเฝอะเซฌัน ทรู เดอะ ฮีท เฝ๊นท)
It made complete sense, there’s someone else you like
(อิท เมด คอมพลีท เซ้นส , แดร์ ซัมวัน เอ๊ลส ยู ไล๊ค)
So I confronted you and asked you who was Mike?
(โซ ไอ คอนฟร้อนทํ ยู แอนด์ อาสคฺ ยู ฮู วอส ไมค)
And you was like, [sampled] **I need a new n*gga**
(แอนด์ ยู วอส ไล๊ค , [ แซ๊มเพิ่ล ] **ไอ นี๊ด อะ นิว เอ็น *gga**)
Someone rich that I could follow
(ซัมวัน ริ๊ช แดท ไอ เคิด ฟ๊อลโล่ว)
And you’ll be over me by the time you see tomorrow
(แอนด์ โยว บี โอ๊เฝ่อร มี บาย เดอะ ไทม์ ยู ซี ทูม๊อโร่ว)
Leaving me in sorrow, Brandy never felt so broken hearted
(ลีฝอิงส มี อิน ซ๊อโร่ว , บแรนดิ เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท โซ บโรเค็น ฮาร์ท)
I fell apart when you departed then the joking started
(ไอ เฟ็ล อะพาร์ท เว็น ยู ดีพาร์ท เด็น เดอะ โจกิ้ง สท๊าร์ท)
I was an open target, you play comedian
(ไอ วอส แอน โอ๊เพ่น ทาเก็ท , ยู เพลย์ โคะมีเดียน)
And I became the laughing stock. but now I’m on my feet again
(แอนด์ ดาย บิเคม เดอะ ลาฟอิง สท๊อค บั๊ท นาว แอม ออน มาย ฟีท อะเกน)
And so we meet again, your acting like an ex-wife
(แอนด์ โซ วี มี๊ท อะเกน , ยุร แอคทิง ไล๊ค แอน เอ็คซ ไว๊ฟ)
All in my sex life, I got a message from Phife
(ออล อิน มาย เซ็กซ ไล๊ฟ , ไอ ก็อท ดา เม๊สเสจ ฟรอม Phife)
He goes, ” You didn’t want me to see you then, I don’t want you now ”
(ฮี โกซ , ” ยู ดิ๊นอิน ว้อนท มี ทู ซี ยู เด็น , ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู นาว “)
Take a towel, wipe your brow, quit trying to hunt me down
(เท้ค เก เท๊าเว่ล , ไว๊พ ยุร บเรา , ควิท ทไรอิง ทู ฮั้นท มี เดาน)
You run me down and now your trying to apologize
(ยู รัน มี เดาน แอนด์ นาว ยุร ทไรอิง ทู อะพอลโอะไจส)
For all the lies and everytime you made me ball my eyes
(ฟอร์ ออล เดอะ ไล แซน เอ๊รี่ไทม์ ยู เมด มี บอล มาย อาย)
Because I got a bigger wallet size, you wanna swing it
(บิคอส ไอ ก็อท ดา บี๊กเกอร์ วอลเล็ท ไซ๊ซ , ยู วอนนา สวิง อิท)
Jealousy is in the house ya’ll, Fellas sing it…
(เจลอะซิ อีส ซิน เดอะ เฮ้าส ยอล , เฟลลา ซิง อิท)

Chorus: Men Singing
(ค๊อรัส : เม็น ซิงกิง)
Jealous, Jealousy, Jealousy [12X]
(เจลอัซ , เจลอะซิ , เจลอะซิ [ 12X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jealousy Woes II คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น