เนื้อเพลง I Hate Everything คำอ่านไทย George Strait

He was sitting there beside me
( ฮี วอส ซีททิง แดร์ บีไซด์ มี)
Throwin’ doubles down when he ordered up his third
(โตวอิน ดั๊บเบิ้ล เดาน เว็น ฮี อ๊อร์เด้อร์ อั๊พ ฮิส เทริ๊ด)
He looked around, then he looked at me
(ฮี ลุ๊ค อะราวนฺดฺ , เด็น ฮี ลุ๊ค แอ็ท มี)
And said I do believe I oughta have one more.
(แอนด์ เซ็ด ดาย ดู บีลี๊ฝ ไอ เอ้าดา แฮ็ฝ วัน โม)
I hate this bar and I hate to drink,
(ไอ เฮท ดิส บาร์ แอนด์ ดาย เฮท ทู ดริ๊งค ,)
But on second thought, tonight I think I hate everything.
(บั๊ท ออน เซ๊คคั่น ธอท , ทูไน๊ท ไอ ทริ๊งค ไอ เฮท เอ๊วี่ติง)

Then he opened up his billfold and threw a 20 down
(เด็น ฮี โอ๊เพ่น อั๊พ ฮิส billfold แอนด์ ธรู อะ 20 เดาน)
And a faded photograph fell out and hit the ground
(แอนด์ อะ แฟ็ด โฟ๊โทกร๊าฟ เฟ็ล เอ๊าท แอนด์ ฮิท เดอะ กราวนด์)
And I picked it up he said Thank ya bud.
(แอนด์ ดาย พิค ดิท อั๊พ ฮี เซ็ด แธ๊งค์ ยา บัด)
I put it in his hand, He said I probably oughta throw
(ไอ พุท ดิธ อิน ฮิส แฮนด์ , ฮี เซ็ด ดาย พรอบอับลิ เอ้าดา โธรว์)
This one away, ’cause she’s the reason I feel this way,
(ดิส วัน อะเวย์ , ค๊อส ชี เดอะ รี๊ซั่น นาย ฟีล ดิส เวย์ ,)
I hate everything.
(ไอ เฮท เอ๊วี่ติง)

I hate my job, and I hate my life.
(ไอ เฮท มาย จ๊อบ , แอนด์ ดาย เฮท มาย ไล๊ฟ)
If it werent for my two kids, I’d hate my ex-wife.
(อิ๊ฟ อิท เวินท์ ฟอร์ มาย ทู คิด , อาย เฮท มาย เอ็คซ ไว๊ฟ)
I know I should move on and try to start again,
(ไอ โนว์ ไอ เชิด มู๊ฝ ออน แอนด์ ธราย ทู สท๊าร์ท อะเกน ,)
But I just can’t get over her leaving me for him.
(บั๊ท ไอ จั๊สท แค็นท เก็ท โอ๊เฝ่อร เฮอ ลีฝอิงส มี ฟอร์ ฮิม)
Then he shook his head and looked down at his ring,
(เด็น ฮี ฌุค ฮิส เฮด แอนด์ ลุ๊ค เดาน แอ็ท ฮิส ริง ,)
And said I hate everything.
(แอนด์ เซ็ด ดาย เฮท เอ๊วี่ติง)

He said, That one bedroom apartment where I get my mail,
(ฮี เซ็ด , แดท วัน เบดรูม อะพาทเม็นท แวร์ ไอ เก็ท มาย เมล ,)
Is really not a home, it’s more like a jail,
(อีส ริแอ็ลลิ น็อท ดา โฮม , อิทซ โม ไล๊ค เก เจล ,)
With a swimming pool and a parking lot view. Man, it’s just great!
(วิธ อะ สวิมมิง พูล แอนด์ อะ พาคกิ้ง ล็อท ฝิว แมน , อิทซ จั๊สท เกรท !)

I hate summer, winter, fall, and spring,
(ไอ เฮท ซั๊มเม่อร์ , วิ๊นเท่อร์ , ฟอลล์ , แอนด์ สพริง ,)
Red and yellow, purple, blue and green.
(เร้ด แอนด์ เย๊ลโล่ว , เพ๊อร์เพิ่ล , บลู แอนด์ กรีน)
I hate everything.
(ไอ เฮท เอ๊วี่ติง)

I hate my job, and I hate my life.
(ไอ เฮท มาย จ๊อบ , แอนด์ ดาย เฮท มาย ไล๊ฟ)
If it werent for my two kids, I’d hate my ex-wife.
(อิ๊ฟ อิท เวินท์ ฟอร์ มาย ทู คิด , อาย เฮท มาย เอ็คซ ไว๊ฟ)
I know I should move on and try to start again,
(ไอ โนว์ ไอ เชิด มู๊ฝ ออน แอนด์ ธราย ทู สท๊าร์ท อะเกน ,)
But I just can’t get over her leaving me for him.
(บั๊ท ไอ จั๊สท แค็นท เก็ท โอ๊เฝ่อร เฮอ ลีฝอิงส มี ฟอร์ ฮิม)
Then he shook his head and looked down at his ring,
(เด็น ฮี ฌุค ฮิส เฮด แอนด์ ลุ๊ค เดาน แอ็ท ฮิส ริง ,)
And said I hate everything.
(แอนด์ เซ็ด ดาย เฮท เอ๊วี่ติง)

So I pulled out my phone and I called my house
(โซ ไอ พูลล เอ๊าท มาย โฟน แอนด์ ดาย คอลลํ มาย เฮ้าส)
I said Babe, I’m coming home we’re gonna work this out.
(ไอ เซ็ด เบ้บ , แอม คัมอิง โฮม เวีย กอนนะ เวิ๊ร์ค ดิส เอ๊าท)
I paid for his drinks and I told him Thanks!
(ไอ เพลด ฟอร์ ฮิส ดริ๊งค แซน ดาย โทลด ฮิม แธ๊งค์ !)
Thanks for everything…
(แธ๊งค์ ฟอร์ เอ๊วี่ติง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Hate Everything คำอ่านไทย George Strait

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น