เนื้อเพลง Ain’t Sh*t คำอ่านไทย Trina feat Lois Lane

[Chorus: repeat 2X]
( [ ค๊อรัส : รีพี๊ท 2X ])

N*ggas ain’t sh*t, but hoes and tricks
(เอ็น *ggas เอน ฌะ *ที , บั๊ท โฮ แซน ทริ๊ค)
Lick tha pearl tongue n*gga keep tha d*ck
(ลิค ท่า เพิร์ล ทั๊ง เอ็น *gga คี๊พ ท่า ดี *ck)
Get tha f*ck out after I cum
(เก็ท ท่า เอฟ *ck เอ๊าท แอ๊ฟเท่อร ไอ คัม)
So I can hop in my Coup and make a quick run
(โซ ไอ แคน ฮ็อพ อิน มาย คู๊พ แอนด์ เม้ค เก ควิค รัน)

[Trina]
([ ทรีน่า ])
See, me and my boo’s we got grands to use
(ซี , มี แอนด์ มาย บู วี ก็อท แกรนด์ ทู ยู๊ส)
With terrible attitudes n*gga, who needs you?
(วิธ เท๊อริเบิ้ล แอ๊ททิจูด เอ็น *gga , ฮู นี๊ด ยู)
Huh, you got your dirty ass feet on my couch
(ฮู , ยู ก็อท ยุร เดอทิ อาซ ฟีท ออน มาย เคาช)
and smokin motherf*ckin weed in my house
(แอนด์ สโมกิน motherf*ckin วี อิน มาย เฮ้าส)
Is you sick yo?
(อีส ยู ซิ๊ค โย)
I want YOU to get him and your dogs,
(ไอ ว้อนท ยู ทู เก็ท ฮิม แอนด์ ยุร ด้อกก ,)
to stop grabbin doornobs, and hustle and rob
(ทู สท๊อพ กราบบิน doornobs , แอนด์ เฮสเซล แอนด์ ร๊อบ)
or job, get tha f*ck out of dodge [you heard that?]
(ออ จ๊อบ , เก็ท ท่า เอฟ *ck เอ๊าท อ็อฝ ด็อจ [ ยู เฮิด แดท ])
You eat me this evenin, you don’t even deserve that
(ยู อี๊ท มี ดิส อีฝนิน , ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น ดิเสิฝ แดท)
cause I’m a bank roll havin b*tch
(ค๊อส แอม มา แบ๊งค โรลล เฮฝวิน บี *tch)
Mercedes Benz 6- double o havin b*tch, I’m fabulous
(เมอร์ซีดีส เบนซฺ 6 ดั๊บเบิ้ล โอ เฮฝวิน บี *tch , แอม แฟบอิวลัซ)
and immaculate with nice curves
(แอนด์ อิแมคอิวลิท วิธ ไน๊ซ์ เคอร์ฟ)
I game hers for the furs, and the Iceberg
(ไอ เกม เฮอ ฟอร์ เดอะ เฟอร์ , แอนด์ ดิ ไอซเบิก)
You got nerves, old broke ass, not havin no doe ass
(ยู ก็อท เนิ๊ร์ฝ , โอลด์ บโรค อาซ , น็อท เฮฝวิน โน โด อาซ)
slow ass, stayin on my porch ass, yo yay your ass n*gga
(สโลว์ อาซ , สเตยิน ออน มาย โพช อาซ , โย เย่ ยุร อาซ เอ็น *gga)
you fake b*tch, you make women hate d*ck, cuz you ain’t sh*t
(ยู เฟ้ค บี *tch , ยู เม้ค วีมเอิน เฮท ดี *ck , คัซ ยู เอน ฌะ *ที)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Lois Lane]
([ Lois เลน ])
You that same old n*gga
(ยู แดท เซม โอลด์ เอ็น *gga)
with tha same low figures
(วิธ ท่า เซม โลว ฟิ๊กเก้อร)
‘cept the lies gettin bigga
(เซปทฺ เดอะ ไล เกดดิน bigga)
and the sex lacks the vigor
(แอนด์ เดอะ เซ็กซ แล๊ค เดอะ ฝีกเออะ)
Got used to the quickies, now your ass is just wack
(ก็อท ยู๊ส ทู เดอะ quickies , นาว ยุร อาซ ซิส จั๊สท แวค)
tryin to f*ck my girl, behind my back, imajin that
(ทายอิน ทู เอฟ *ck มาย เกิร์ล , บีฮายน์ มาย แบ็ค , imajin แดท)
I told her go ahead and try it just for the laughter
(ไอ โทลด เฮอ โก อะเฮด แอนด์ ธราย อิท จั๊สท ฟอร์ เดอะ ลาฟเทอะ)
now whe’re feelin bad for all tha hoes you’re goin after
(นาว แวร์ ฟีลิน แบ้ด ฟอร์ ออล ท่า โฮ ยัวร์ โกอิน แอ๊ฟเท่อร)
Looks can be deceivin, and you’re poppin much game
(ลุ๊ค แคน บี deceivin , แอนด์ ยัวร์ พอพปิน มัช เกม)
Crib in your moms name, claim of fortune and fame
(คริบ อิน ยุร มัม เนม , เคลม อ็อฝ ฟ๊อร์จูน แอนด์ เฟม)
Dressed in ICEBERG, senese still attached
(เดรส อิน ไอซเบิก , senese สทิลล แอทแท๊ช)
Rockin a gator, fake rolly, hollow links to match
(รอคกิน อะ เกเดอร์ , เฟ้ค โรลลี่ , ฮ๊อลโล่ว ลิ๊งค ทู แหมทช์)
I sit back and watch, as you dig yourself deeper
(ไอ ซิท แบ็ค แอนด์ ว๊อทช , แอส ยู ดีกกํ ยุรเซลฟ ดิพเพอ)
Digits all in your beeper, you want her, better keep her
(ดิ๊จิท ซอร์ อิน ยุร บีเพอ , ยู ว้อนท เฮอ , เบ๊ทเท่อร์ คี๊พ เฮอ)
Last night you was all up in the club, slingin grips
(ล๊าสท ไน๊ท ยู วอส ซอร์ อั๊พ อิน เดอะ คลับ , slingin กริพ)
Slippin DJ Roslay, givin d*ck tips away
(สลิปพิน ดีเจ Roslay , กีฝอิน ดี *ck ทิพ อะเวย์)
Basically, you was holdin like you just went pro
(เบซซิคอลลี่ , ยู วอส โฮดดิน ไล๊ค ยู จั๊สท เว็นท พโร)
but little did they know, you was flossin my doe
(บั๊ท ลิ๊ทเทิ่ล ดิด เด โนว์ , ยู วอส ฟอสซิน มาย โด)
No, I got to go, before you cause a b*tch to flick
(โน , ไอ ก็อท ทู โก , บีฟอร์ ยู ค๊อส อะ บี *tch ทู ฟลิค)
from waistline to the bottom, you know n*ggas ain’t sh*t
(ฟรอม เว๊สไลน์ ทู เดอะ บ๊อทท่อม , ยู โนว์ เอ็น *ggas เอน ฌะ *ที)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Trina]
([ ทรีน่า ])
You ain’t sh*t to me yo
(ยู เอน ฌะ *ที ทู มี โย)
I’m spendin grands down in Rio
(แอม สเปนดิน แกรนด์ เดาน อิน Rio)
Manaje` in trio, garage like it cee-lo
(Manaje` อิน ทริ๊โอ้ , กะราฉ ไล๊ค อิท ซี โล)
4-5-6, Range Rov, 4.6 we lay low
(4 5 6 , เร๊นจ Rov , 4 6 วี เลย์ โลว)
while ya’ll hoes slob d*ck, you back in ballin ass
(ไวล์ ยอล โฮ สลอบ ดี *ck , ยู แบ็ค อิน บอลลิน อาซ)
N*ggas ain’t sh*t, taste the clit
(เอ็น *ggas เอน ฌะ *ที , เท๊ซท เดอะ คลิทฺ)
and y’all p*ssy lickin and sh*t
(แอนด์ ยอล พี *ssy ลิคคิน แอนด์ ฌะ *ที)
wanna go low on me like a basement?
(วอนนา โก โลว ออน มี ไล๊ค เก เบซเม็นท)
That’s why I don’t see none of y’all
(แด้ท วาย ไอ ด้อนท์ ซี นัน อ็อฝ ยอล)
You better reconize b*tch, while I sit in front of y’all
(ยู เบ๊ทเท่อร์ reconize บี *tch , ไวล์ ไอ ซิท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ยอล)
I don’t owe you sh*t, n*gga you owe me
(ไอ ด้อนท์ โอว์ ยู ฌะ *ที , เอ็น *gga ยู โอว์ มี)
I’m bout to change the locks, n*gga keep the gold key
(แอม เบาท ทู เช้งจํ เดอะ ล๊อค , เอ็น *gga คี๊พ เดอะ โกลด์ คีย์)
You better get your sh*t, take it to your mamy house
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เก็ท ยุร ฌะ *ที , เท้ค อิท ทู ยุร mamy เฮ้าส)
I’m bout to show you what a b*tch from Miami bout
(แอม เบาท ทู โชว์ ยู ว๊อท ดา บี *tch ฟรอม มายเอมอี เบาท)
You got me f*cked up, n*gga ain’t no free nut
(ยู ก็อท มี เอฟ *cked อั๊พ , เอ็น *gga เอน โน ฟรี นัท)
Unless you comin VVS marquis cut
(อันเล๊ซ ยู คัมอิน VVS มาควิซ คัท)

[Chorus [repeat til end]]
([ ค๊อรัส [ รีพี๊ท ทิล เอ็นด ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t Sh*t คำอ่านไทย Trina feat Lois Lane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น